Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 57 - 78 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Investigation of Primary Student Teachers’ Perceptions about the Concept of Academician through Metaphor Analysis

Öz:
Bu araştırmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği okuyan öğrencilerin "akademisyen" kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesidir. Araştırmanın verileri 2010-2011 eğitim- öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliğinde öğrenim gören 31 erkek 103 kız toplam 134 öğrenciden toplanmıştır. Araştırma, var olan durumu olduğu gibi ortaya koymayı amaçladığından betimsel nitelik taşımaktadır. Bu kapsamda, öğretmen adaylarının geliştirdikleri metaforların analiz edilmesi ve yorumlanması süreci; (1) metaforların belirlenmesi (2) metaforların sınıflandırılması (3) kategori geliştirme (4) geçerlik ve güvenirliği sağlama ve (5) nicel veri analizi için verileri SPSS paket programına aktarma olmak üzere beş aşamada gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının akademisyen kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforların çeşitli kategorilere göre farklılık gösterip göstermediği analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin 111'i geçerli 61 metafor üretmiştir. Üretilen metaforların 43'ü olumlu, 18'i olumsuzdur. Metaforlar gerekçelendirilmelerine göre bilgi kaynağı, eleştirmen, bilgi üreticisi, araştırmacı, rehber ve diğer olmak üzere altı kategoriye ayrılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği okuyan öğrencilerin “akademisyen” kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesidir. Araştırmanın verileri 2010-2011 eğitim- öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliğinde öğrenim gören 31 erkek 103 kız toplam 134 öğrenciden toplanmıştır. Araştırma, var olan durumu olduğu gibi ortaya koymayı amaçladığından betimsel nitelik taşımaktadır. Bu kapsamda, öğretmen adaylarının geliştirdikleri metaforların analiz edilmesi ve yorumlanması süreci; (1) metaforların belirlenmesi (2) metaforların sınıflandırılması (3) kategori geliştirme (4) geçerlik ve güvenirliği sağlama ve (5) nicel veri analizi için verileri SPSS paket programına aktarma olmak üzere beş aşamada gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının akademisyen kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforların çeşitli kategorilere göre farklılık gösterip göstermediği analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin 111’i geçerli 61 metafor üretmiştir. Üretilen metaforların 43’ü olumlu, 18’i olumsuzdur. Metaforlar gerekçelendirilmelerine göre bilgi kaynağı, eleştirmen, bilgi üreticisi, araştırmacı, rehber ve diğer olmak üzere altı kategoriye ayrılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Polat S, APAK Ö, AKDAĞ M (2013). Investigation of Primary Student Teachers’ Perceptions about the Concept of Academician through Metaphor Analysis. , 57 - 78.
Chicago Polat Soner,APAK Özlem,AKDAĞ MURAT Investigation of Primary Student Teachers’ Perceptions about the Concept of Academician through Metaphor Analysis. (2013): 57 - 78.
MLA Polat Soner,APAK Özlem,AKDAĞ MURAT Investigation of Primary Student Teachers’ Perceptions about the Concept of Academician through Metaphor Analysis. , 2013, ss.57 - 78.
AMA Polat S,APAK Ö,AKDAĞ M Investigation of Primary Student Teachers’ Perceptions about the Concept of Academician through Metaphor Analysis. . 2013; 57 - 78.
Vancouver Polat S,APAK Ö,AKDAĞ M Investigation of Primary Student Teachers’ Perceptions about the Concept of Academician through Metaphor Analysis. . 2013; 57 - 78.
IEEE Polat S,APAK Ö,AKDAĞ M "Investigation of Primary Student Teachers’ Perceptions about the Concept of Academician through Metaphor Analysis." , ss.57 - 78, 2013.
ISNAD Polat, Soner vd. "Investigation of Primary Student Teachers’ Perceptions about the Concept of Academician through Metaphor Analysis". (2013), 57-78.
APA Polat S, APAK Ö, AKDAĞ M (2013). Investigation of Primary Student Teachers’ Perceptions about the Concept of Academician through Metaphor Analysis. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 57 - 78.
Chicago Polat Soner,APAK Özlem,AKDAĞ MURAT Investigation of Primary Student Teachers’ Perceptions about the Concept of Academician through Metaphor Analysis. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14, no.2 (2013): 57 - 78.
MLA Polat Soner,APAK Özlem,AKDAĞ MURAT Investigation of Primary Student Teachers’ Perceptions about the Concept of Academician through Metaphor Analysis. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, 2013, ss.57 - 78.
AMA Polat S,APAK Ö,AKDAĞ M Investigation of Primary Student Teachers’ Perceptions about the Concept of Academician through Metaphor Analysis. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(2): 57 - 78.
Vancouver Polat S,APAK Ö,AKDAĞ M Investigation of Primary Student Teachers’ Perceptions about the Concept of Academician through Metaphor Analysis. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(2): 57 - 78.
IEEE Polat S,APAK Ö,AKDAĞ M "Investigation of Primary Student Teachers’ Perceptions about the Concept of Academician through Metaphor Analysis." İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, ss.57 - 78, 2013.
ISNAD Polat, Soner vd. "Investigation of Primary Student Teachers’ Perceptions about the Concept of Academician through Metaphor Analysis". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14/2 (2013), 57-78.