Sanat ve Tasarım Öğrencilerinin Tez Oluşturma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Gereksinimlerine Dayalı Olarak Kazanması Gereken Yeterliliklerin Belirlenmesi

Yıl: 2017 Cilt: 25 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1499 - 1514 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sanat ve Tasarım Öğrencilerinin Tez Oluşturma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Gereksinimlerine Dayalı Olarak Kazanması Gereken Yeterliliklerin Belirlenmesi

Öz:
Bu araştırma sanat ve tasarım alanlarında eğitim gören lisansüstü öğrencilerin tez araştırması gerçekleştirme ve tez yazım sürecinde temel olarak karşılaştıkları sorunlar ile gereksinimlerini belirleme ve uluslararası katılımlı alan uzmanlarının görüşlerine göre çözüm önerilerine dayalı olarak kazanmaları gereken yeterlilikleri belirleme amacını taşır. Araştırma sürecinde lisansüstü öğrencilerin tez konusunu belirleme, uygun yöntemi belirleme, yöntem ile uygulama sürecini ilişkilendirme, uygulama sürecinde görsel odaklı bir yaklaşım yapılandırma gibi konularda sorun yaşadıkları belirlenmiştir. Alan uzmanlarının görüşleri çerçevesinde ise lisansüstü öğrencilerin yöntem belirleme sürecinde sanat uygulamaları odaklı bir bakış açısı geliştirmelerine ilişkin gereksinimler üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede lisansüstü öğrencilerin kazanması gereken yeterlilikler görseli yorumlama, görseli toplama/belgeleme, görseli yaratma/oluşturma ve görseli sunma odaklı araştırma yöntem ve yaklaşımları olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

Determining Competencies of Art and Design Students Based on The Problems and Needs Related Preparing Dissertation

Öz:
The purpose of this study is to reveal the views of PhD students in art and design education about the problems, needs and sufficiency related preparing doctorate dissertation. The participants of this study were PhD students, national and international art education specialists. The problems determined through the students' views about the research development process are the subject of thesis, choosing appropriate research method, conducting research method and practice based process and developing visual research based vision related the research. .The results related the field specialists showed that the students need to develop art based viewpoints through the research process based on 'Interpreting the visual', 'Collecting and documenting the visual', 'Creating the visual' and 'Presenting the visual' through the research methods.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Altınkurt, L. (2007). Sanat Eğitimi İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, Milli Eğitim, 173, 105-113.
 • Ayaydın, A. ve Kurtuldu, M. K. (2010). Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Araş- tırma Yöntemleri Dersine İlişkin Tutumları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(2), 1-8.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araş- tırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Chang, Y.H., Chang, C.Y., & Tseng,Y.H. (2010). Trends of Science Education Research: An Automatic Content Analysis. Journal of Science Education Tecnology, 19: 315-331.
 • Eisner, E. W. (2001). What Does it Mean to Say a School is Doing Well? Phi Delta Kappan, 82(5), 367-372.
 • Eisner, E. W. (2002). The Arts And The Creation Of Mind,. New Haven, CT: Yale University Press.
 • Eisner, E.W. (2005). Introduction: My Journey as a Writer in the Field of Education. Reimagining schools: The selected works of Elliot Eisner (ss. 1-6) içinde. New York, NY: Routledge.
 • Gray, C & Malins, J. (2004). Visualizing Research: A Guide to the Research Process in Art and Design, Hants, Ashgate.
 • Korkmaz, Ö., Şahin, A. ve Yeşil, R. (2011a). Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online, 10 (3), 962-973.
 • Margolis, E. & Luc Pauwel, L. (2011). Handbook of Visual Research Methods. London: SAGE
 • McMillan, J. H. ve Schumacher, S. (2010). Research in Education: Evidence-Based İnquiry. London: Pearson.Murtonen ve diğ., 2008;
 • McNiff , S (2008). Arts based research, Knowles, G. and Cole, A. (Eds), Handbook of the Arts in Qualitative Inquiry: Perspectives, Methodologies, Examples, and Issues içinde, 20-39, Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Mitchell, C. (2011). Doing visual research. London: Sage Publication.
 • Oruç, S., Ulusoy, K. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretimi Alanında Yapılan Tez Çalışmaları. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (26), 121 -132.
 • Otacıoğlu, S.G. (2007). Öğrenci Odaklı Bir Yaklaşım Kullanarak Araştırma Yöntemi Öğretmek: Uygulamaya Yönelik Eleştirel Düşünceler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2); 511-520.
 • Özer, B., Yazar, T. & Eren, A. (2013). Analysis of Graduate Thesis Papers in Turkey in the Field of Fine Arts Education between 1992 and 2012, Journal of Theory and Practice in Education, 9(4), 497-510.
 • Pauwels, L. (2006). Ethical Issues of (on-line) Visual Research. Visual Anthropology, 19, 365-369.
 • Robson, S. (2011). Producing and Using Video Data in The Early Years: Ethical Questions and Practical Consequences in Research with Young Children. Children and Society, 25, 179-189.
 • Richter, O. Z., Bäcker, E.M., & Vogt,S. (2009).Rewiew Of Distance Education Research (2000 to 2008):Analysis Of Research Areas,Methods And Authorship Patterns. International Review of Research in Open and Distance Learning, 10 (6).
 • Şen, U. S. (2005). Sanat eğitiminde bilimsel araştırma yöntemlerinin kullanılması, Journal of Ataturk University Social Sciences Institute, 5(1).
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y., & Yıldırım, Y. (2008). Current Trends in Educational Technology Research in Turkey. Selcuk University Journal of Social Sciences Institute, 19, 439-458.
 • Walker, D. A. (2010). A Confirmatory Factor Analysis Of The Attitudes Toward Research Scale. Multiple Linear Regression Viewpoints, 36(1), 18-27.
 • Irwin, Rita & William Pinar (eds) (2004). A/r/tography, Rendering Self Through ArtsBased Living Inquiry, Vancouver: Educational Pacific Press.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2007). Öğretmen Yetiştirme Ve Eğitim Fakülteleri. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayını.
APA ERISTI S (2017). Sanat ve Tasarım Öğrencilerinin Tez Oluşturma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Gereksinimlerine Dayalı Olarak Kazanması Gereken Yeterliliklerin Belirlenmesi. , 1499 - 1514.
Chicago ERISTI SUZAN DUYGU Sanat ve Tasarım Öğrencilerinin Tez Oluşturma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Gereksinimlerine Dayalı Olarak Kazanması Gereken Yeterliliklerin Belirlenmesi. (2017): 1499 - 1514.
MLA ERISTI SUZAN DUYGU Sanat ve Tasarım Öğrencilerinin Tez Oluşturma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Gereksinimlerine Dayalı Olarak Kazanması Gereken Yeterliliklerin Belirlenmesi. , 2017, ss.1499 - 1514.
AMA ERISTI S Sanat ve Tasarım Öğrencilerinin Tez Oluşturma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Gereksinimlerine Dayalı Olarak Kazanması Gereken Yeterliliklerin Belirlenmesi. . 2017; 1499 - 1514.
Vancouver ERISTI S Sanat ve Tasarım Öğrencilerinin Tez Oluşturma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Gereksinimlerine Dayalı Olarak Kazanması Gereken Yeterliliklerin Belirlenmesi. . 2017; 1499 - 1514.
IEEE ERISTI S "Sanat ve Tasarım Öğrencilerinin Tez Oluşturma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Gereksinimlerine Dayalı Olarak Kazanması Gereken Yeterliliklerin Belirlenmesi." , ss.1499 - 1514, 2017.
ISNAD ERISTI, SUZAN DUYGU. "Sanat ve Tasarım Öğrencilerinin Tez Oluşturma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Gereksinimlerine Dayalı Olarak Kazanması Gereken Yeterliliklerin Belirlenmesi". (2017), 1499-1514.
APA ERISTI S (2017). Sanat ve Tasarım Öğrencilerinin Tez Oluşturma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Gereksinimlerine Dayalı Olarak Kazanması Gereken Yeterliliklerin Belirlenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1499 - 1514.
Chicago ERISTI SUZAN DUYGU Sanat ve Tasarım Öğrencilerinin Tez Oluşturma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Gereksinimlerine Dayalı Olarak Kazanması Gereken Yeterliliklerin Belirlenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 25, no.4 (2017): 1499 - 1514.
MLA ERISTI SUZAN DUYGU Sanat ve Tasarım Öğrencilerinin Tez Oluşturma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Gereksinimlerine Dayalı Olarak Kazanması Gereken Yeterliliklerin Belirlenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, no.4, 2017, ss.1499 - 1514.
AMA ERISTI S Sanat ve Tasarım Öğrencilerinin Tez Oluşturma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Gereksinimlerine Dayalı Olarak Kazanması Gereken Yeterliliklerin Belirlenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(4): 1499 - 1514.
Vancouver ERISTI S Sanat ve Tasarım Öğrencilerinin Tez Oluşturma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Gereksinimlerine Dayalı Olarak Kazanması Gereken Yeterliliklerin Belirlenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(4): 1499 - 1514.
IEEE ERISTI S "Sanat ve Tasarım Öğrencilerinin Tez Oluşturma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Gereksinimlerine Dayalı Olarak Kazanması Gereken Yeterliliklerin Belirlenmesi." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 25, ss.1499 - 1514, 2017.
ISNAD ERISTI, SUZAN DUYGU. "Sanat ve Tasarım Öğrencilerinin Tez Oluşturma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Gereksinimlerine Dayalı Olarak Kazanması Gereken Yeterliliklerin Belirlenmesi". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 25/4 (2017), 1499-1514.