Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 148 - 165 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kredi Kartı Kullanımı ve Kompulsif Satın Alma: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama

Öz:
Nakit kullanılmadan, kredi kartı ile yapılan alışveriş bilinçsiz bir tüketim eğilimi oluşmasına ve tüketicinin gelirinin üzerinde harcama yapmasına neden olmaktadır. Kompulsif satın alma, olumsuz olaylara veya duygulara tepki olarak ortaya çıkan ve tekrar eden satın alma eylemi olarak tanımlanmaktadır. Gereksiz ve aşırı harcamaya yol açan bir alışveriş bağımlılığıdır. Bu çalışma, Kırıkkale'de yaşayan tüketicilerin kredi kartına ve kullanımına yönelik tutumlarını incelemeyi ve bu tutumların tüketicilerin kompulsif satın alma davranışı üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında Kırıkkale' de yaşayan ve herhangi bir bankanın kredi kartına sahip olan 18 yaş üstü tüketicilere anket uygulaması yapılmıştır. Anket sonucunda elde edilen verilere Bağımsız Örneklem t Testleri, Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) ve Regresyon Analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler ile kredi kartı kullanımı ve tüketicinin kredi kartına olan tutumunun kompulsif satın alma davranışını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

Credit Card Usage And Compulsive Buying: An Application In Kirikkale

Öz:
Non-cash shopping with solely employment of credit cards leads to tendency towards unconscious consumption, as well as encourages consumers to spend more than their income. Defined as a repetitive act of purchase as a response to unfavourable experiences or negative feelings, compulsive buying is an addiction that causes unnecessary and excessive spending. This study aims to examine consumers’ attitude toward credit card and credit card usage and to reveal impacts of these attitudes on consumers’ compulsive buying behaviours. In scope of the study, a survey has been carried out for 18+ year-old consumers living in Kırıkkale and using credit cards of any bank. Consequent data has been subjected to Independent Sample t Test, One Way ANOVA and Regression Analyze. As a result, this series of analysis has demonstrated that consumers’ attitude toward credit card usage affects the act of compulsive buying
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ASLANOGLU S, korga s (2017). Kredi Kartı Kullanımı ve Kompulsif Satın Alma: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama. , 148 - 165.
Chicago ASLANOGLU SUPHI,korga selda Kredi Kartı Kullanımı ve Kompulsif Satın Alma: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama. (2017): 148 - 165.
MLA ASLANOGLU SUPHI,korga selda Kredi Kartı Kullanımı ve Kompulsif Satın Alma: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama. , 2017, ss.148 - 165.
AMA ASLANOGLU S,korga s Kredi Kartı Kullanımı ve Kompulsif Satın Alma: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama. . 2017; 148 - 165.
Vancouver ASLANOGLU S,korga s Kredi Kartı Kullanımı ve Kompulsif Satın Alma: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama. . 2017; 148 - 165.
IEEE ASLANOGLU S,korga s "Kredi Kartı Kullanımı ve Kompulsif Satın Alma: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama." , ss.148 - 165, 2017.
ISNAD ASLANOGLU, SUPHI - korga, selda. "Kredi Kartı Kullanımı ve Kompulsif Satın Alma: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama". (2017), 148-165.
APA ASLANOGLU S, korga s (2017). Kredi Kartı Kullanımı ve Kompulsif Satın Alma: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(1), 148 - 165.
Chicago ASLANOGLU SUPHI,korga selda Kredi Kartı Kullanımı ve Kompulsif Satın Alma: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi 9, no.1 (2017): 148 - 165.
MLA ASLANOGLU SUPHI,korga selda Kredi Kartı Kullanımı ve Kompulsif Satın Alma: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1, 2017, ss.148 - 165.
AMA ASLANOGLU S,korga s Kredi Kartı Kullanımı ve Kompulsif Satın Alma: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2017; 9(1): 148 - 165.
Vancouver ASLANOGLU S,korga s Kredi Kartı Kullanımı ve Kompulsif Satın Alma: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2017; 9(1): 148 - 165.
IEEE ASLANOGLU S,korga s "Kredi Kartı Kullanımı ve Kompulsif Satın Alma: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama." İşletme Araştırmaları Dergisi, 9, ss.148 - 165, 2017.
ISNAD ASLANOGLU, SUPHI - korga, selda. "Kredi Kartı Kullanımı ve Kompulsif Satın Alma: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama". İşletme Araştırmaları Dergisi 9/1 (2017), 148-165.