Yıl: 2017 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 518 - 544 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Kullanımı: Bir Betimsel İçerik Analizi (2011-2016)

Öz:
Nitel veri analiz süreci zaman alıcı, yoğun ve kapsamlı çalışmayı gerektiren yorucu bir süreçtir. Bu süreçte kullanılan bilgisayar yazılımları, farklı yöntemlerle toplanmış verileri organize etme, bunları kategorilere ayırma, yeni temalar oluşturma ve rapor hazırlama işlemlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, nitel veri analizi sürecinde bilgisayar yazılımı desteği ile yapılan araştırmaları incelemek ve bu araştırmaların betimsel içerik analizi yöntemi ile eğilimlerini belirlemektir. Bilgisayar destekli nitel veri analizini bir tanımın ötesinde anlamanın en iyi yollarından biri de yayımlanan makalelerdeki nitel çalışmaları incelemektir. Bunun için SSCI dizini kapsamında yayımlanan 688 makale nitel veri analizinde bilgisayar kullanma ölçütüne göre incelenmiş ve çeşitli değişkenler açısından analiz edilerek genel eğilimin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında incelenen 688 makalenin 28'inde Atlas.ti yazılımı kullanılarak bilgisayar destekli nitel veri analizi yapılmıştır. Bu 28 makalenin 14'ünde nitel araştırmaları analiz etmek üzere tasarlanmış, araştırmacılara ilgili alanlarda "kodlama listesi, yeni fikirler ve teoriler oluşturmada" kolaylık sağlayan programlar olarak ATLAS.ti, MAXQDA, Nvivo ve HyperRESEARCH kullanıldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği Eğitim, Eğitim Araştırmaları Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri

Computer Assisted Qualitative Data Analysis: A Descriptive Content Analysis (2011 – 2016)

Öz:
Nitel veri analiz süreci zaman alıcı, yoğun ve kapsamlı çalışmayı gerektiren yorucu bir süreçtir. Bu süreçte kullanılan bilgisayar yazılımları, farklı yöntemlerle toplanmış verileri organize etme, bunları kategorilere ayırma, yeni temalar oluşturma ve rapor hazırlama işlemlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, nitel veri analizi sürecinde bilgisayar yazılımı desteği ile yapılan araştırmaları incelemek ve bu araştırmaların betimsel içerik analizi yöntemi ile eğilimlerini belirlemektir. Bilgisayar destekli nitel veri analizini bir tanımın ötesinde anlamanın en iyi yollarından biri de yayımlanan makalelerdeki nitel çalışmaları incelemektir. Bunun için SSCI dizini kapsamında yayımlanan 688 makale nitel veri analizinde bilgisayar kullanma ölçütüne göre incelenmiş ve çeşitli değişkenler açısından analiz edilerek genel eğilimin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında incelenen 688 makalenin 28’inde Atlas.ti yazılımı kullanılarak bilgisayar destekli nitel veri analizi yapılmıştır. Bu 28 makalenin 14’ünde nitel araştırmaları analiz etmek üzere tasarlanmış, araştırmacılara ilgili alanlarda “kodlama listesi, yeni fikirler ve teoriler oluşturmada” kolaylık sağlayan programlar olarak ATLAS.ti, MAXQDA, Nvivo ve HyperRESEARCH kullanıldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği Eğitim, Eğitim Araştırmaları Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
APA YAKUT ÇAYIR M, SARITAS M (2017). Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Kullanımı: Bir Betimsel İçerik Analizi (2011-2016). , 518 - 544.
Chicago YAKUT ÇAYIR Melike,SARITAS MUSTAFA TUNCAY Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Kullanımı: Bir Betimsel İçerik Analizi (2011-2016). (2017): 518 - 544.
MLA YAKUT ÇAYIR Melike,SARITAS MUSTAFA TUNCAY Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Kullanımı: Bir Betimsel İçerik Analizi (2011-2016). , 2017, ss.518 - 544.
AMA YAKUT ÇAYIR M,SARITAS M Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Kullanımı: Bir Betimsel İçerik Analizi (2011-2016). . 2017; 518 - 544.
Vancouver YAKUT ÇAYIR M,SARITAS M Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Kullanımı: Bir Betimsel İçerik Analizi (2011-2016). . 2017; 518 - 544.
IEEE YAKUT ÇAYIR M,SARITAS M "Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Kullanımı: Bir Betimsel İçerik Analizi (2011-2016)." , ss.518 - 544, 2017.
ISNAD YAKUT ÇAYIR, Melike - SARITAS, MUSTAFA TUNCAY. "Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Kullanımı: Bir Betimsel İçerik Analizi (2011-2016)". (2017), 518-544.
APA YAKUT ÇAYIR M, SARITAS M (2017). Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Kullanımı: Bir Betimsel İçerik Analizi (2011-2016). Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(2), 518 - 544.
Chicago YAKUT ÇAYIR Melike,SARITAS MUSTAFA TUNCAY Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Kullanımı: Bir Betimsel İçerik Analizi (2011-2016). Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11, no.2 (2017): 518 - 544.
MLA YAKUT ÇAYIR Melike,SARITAS MUSTAFA TUNCAY Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Kullanımı: Bir Betimsel İçerik Analizi (2011-2016). Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.11, no.2, 2017, ss.518 - 544.
AMA YAKUT ÇAYIR M,SARITAS M Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Kullanımı: Bir Betimsel İçerik Analizi (2011-2016). Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2017; 11(2): 518 - 544.
Vancouver YAKUT ÇAYIR M,SARITAS M Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Kullanımı: Bir Betimsel İçerik Analizi (2011-2016). Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2017; 11(2): 518 - 544.
IEEE YAKUT ÇAYIR M,SARITAS M "Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Kullanımı: Bir Betimsel İçerik Analizi (2011-2016)." Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11, ss.518 - 544, 2017.
ISNAD YAKUT ÇAYIR, Melike - SARITAS, MUSTAFA TUNCAY. "Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Kullanımı: Bir Betimsel İçerik Analizi (2011-2016)". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11/2 (2017), 518-544.