ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 20 Sayfa Aralığı: 361 - 376 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Öz:
Bu çalışmada öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutumları ve yeterlik algıları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışmaya 732 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların "Öğretmen Adayları için Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği" ve "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği"ne verdikleri cevaplardan elde edilen verilerle korelasyon, t testi ve Mann Whithney U testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları öğrencilerin derse yönelik tutumlarının formasyon öğrencisi olup olmama, mezun olup olmama ve cinsiyete göre farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. Benzer şekilde derse yönelik yeterlik algısının cinsiyete göre farklılık göstermediği ancak formasyon öğrencileri ile Eğitim Fakültesi öğrencileri ve mezun öğrenciler ile lisans öğrencilerinin yeterlik algılarının farklı olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutum ve yeterlik algıları; yaş ve yeterlik algısı; yaş ve yeterlik algısı ve genel başarı değişkenleri arasında düşük ilişki bulunurken tutum ve başarı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır
Anahtar Kelime:

An Investigation of Prospective Teachers’ Attitudes towards and Perception of Competency Level at Measurement and Evaluation Lesson

Öz:
This study examines pre-service teachers’ attitudes and perception of competency in measurement and evaluation lesson in terms of same variables. 732 pre-service teachers participated in the study. Data gathered participants completion of “Measurement and evaluation common competency perception scale for prospective teachers” and “Attitude scale for an educational measurement and evaluation Course”. Then correlation and t test was applied to the gathered data. As a result, attitudes do not differ between educational faculty students and pedagogical training program students; graduates and current students; and males and females. Similarly, there is no difference about perception of competencies according to gender. However, there is a significant difference between graduates and current students as well as education faculty students and others in terms of perception of competencies. Results also indicate low correlation between attitude towards measurement and evaluation course and perception of competencies of measurement and evaluation; perceptions of competencies and achievement; age and perception of competencies and age and attitude
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ALTUN A (2017). ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. , 361 - 376.
Chicago ALTUN AYŞEGÜL ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. (2017): 361 - 376.
MLA ALTUN AYŞEGÜL ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. , 2017, ss.361 - 376.
AMA ALTUN A ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. . 2017; 361 - 376.
Vancouver ALTUN A ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. . 2017; 361 - 376.
IEEE ALTUN A "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ." , ss.361 - 376, 2017.
ISNAD ALTUN, AYŞEGÜL. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ". (2017), 361-376.
APA ALTUN A (2017). ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(20), 361 - 376.
Chicago ALTUN AYŞEGÜL ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.20 (2017): 361 - 376.
MLA ALTUN AYŞEGÜL ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.20, 2017, ss.361 - 376.
AMA ALTUN A ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 0(20): 361 - 376.
Vancouver ALTUN A ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 0(20): 361 - 376.
IEEE ALTUN A "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ." Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.361 - 376, 2017.
ISNAD ALTUN, AYŞEGÜL. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ". Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (2017), 361-376.