Yıl: 2017 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1259 - 1288 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları

Öz:
Bu araştırmanın amacı, Kamu Personeli SeçmeSınavı (KPSS) ve alan sınavına yönelik öğretmen adaylarının görüşlerinin incelenmesidir. Bu çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırma, 12"si Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinin de öğrenim görmekte olan ve 4"ü de fen-edebiyat fakültesi öğrencisi/mezunu olup pedagojik formasyon eğitimi almakta olan toplam 16 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının 6"sı kadın, 10"u ise erkektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının KPSS olgusuna ilişkin algıları ortaya konulmaya çalışıldığı için olgu bilim deseninin bu araştırmanın amacına uygun olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Literatür taramasının yanı sıra uzman görüşlerine başvurularak hazırlanan görüşme formu araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Görüşme formu 7 adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Görüşmelerde elde edilen ses kayıtları doküman haline getirilmiş ve betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların görüşlerini çarpıcı bir şekilde yansıtmak amacıyla sık sık doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Çalışma bulgularına göre KPSS"ye alan sınavının dâhil edilmesi öğretmen adaylarının tümü tarafından olumlu karşılanmıştır. Öğretmen adayları, KPSS"nin öğretmenlik becerilerini ölçmede yetersiz kaldığını düşünmektedirler. Buna rağmen öğretmen adayları, ülkemiz şartlarında KPSS tarzı bir sınav ile atamaların yapılmasını en makul yöntem olarak görmektedirler
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Pre-Service Teachers’ Perceptions of Selection and Assignment Regarding to Civil Servant Selection Examination (CSSE)

Öz:
The aim of this study is to reveal the pre-service teachers‟ opinions on Civil Servant Selection Examination (CSSE) and field examination. In this study, criteria sampling has been used which is a purposeful sampling method. The study has been conducted with total of 16 pre-service teachers. 12 of whom were students at the Yüzüncü Yıl University Education Faculty and the other 4 participants were students/bachelor from Faculty of Science and Faculty of Humanities and were attending the pedagogical formation certificate program. Six of the participants were female and others were male. In the study, phenomenological design was used which is a qualitative research design. It is believed that the phenomenological design is appropriate for the purpose of this research because the preservice teachers‟ perceptions of CSSE occurrences were tried to be revealed. The data of the study were collected by semi-structured interview technique. The interview form has been developed by the researchers by referring to expert opinion sand by searching the literature. The interview form consists of seven openended questions. The voice recordings obtained in the interviews were documented and analyzed by using descriptive analysis technique. Direct citation was often used in order to reflect the views of the participants strikingly. According to the findings of the study, the inclusion of the field examto CSSE was welcomed by all of the participants. Pre-service teachers think that CSSE is in adequate to measure the teaching skills. Nevertheless, thepre-service teachers regard the CSSE examination as the most reasonable method in ourcountry‟sconditions
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA MEMDUHOĞLU H, KAYAN M (2017). Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları. , 1259 - 1288.
Chicago MEMDUHOĞLU Hasan Basri,KAYAN Mehmet Fatih Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları. (2017): 1259 - 1288.
MLA MEMDUHOĞLU Hasan Basri,KAYAN Mehmet Fatih Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları. , 2017, ss.1259 - 1288.
AMA MEMDUHOĞLU H,KAYAN M Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları. . 2017; 1259 - 1288.
Vancouver MEMDUHOĞLU H,KAYAN M Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları. . 2017; 1259 - 1288.
IEEE MEMDUHOĞLU H,KAYAN M "Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları." , ss.1259 - 1288, 2017.
ISNAD MEMDUHOĞLU, Hasan Basri - KAYAN, Mehmet Fatih. "Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları". (2017), 1259-1288.
APA MEMDUHOĞLU H, KAYAN M (2017). Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1259 - 1288.
Chicago MEMDUHOĞLU Hasan Basri,KAYAN Mehmet Fatih Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14, no.1 (2017): 1259 - 1288.
MLA MEMDUHOĞLU Hasan Basri,KAYAN Mehmet Fatih Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, 2017, ss.1259 - 1288.
AMA MEMDUHOĞLU H,KAYAN M Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 14(1): 1259 - 1288.
Vancouver MEMDUHOĞLU H,KAYAN M Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 14(1): 1259 - 1288.
IEEE MEMDUHOĞLU H,KAYAN M "Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları." Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, ss.1259 - 1288, 2017.
ISNAD MEMDUHOĞLU, Hasan Basri - KAYAN, Mehmet Fatih. "Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları". Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14/1 (2017), 1259-1288.