Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 248 - 254 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31067/0.2018.22 İndeks Tarihi: 23-03-2019

Bazı Yaşamsal Geçişler Zordur. Jinekolojik Kanser Tanısı Almak Gibi...

Öz:
Amaç: Jinekolojik kanser tanısı alan kadınların geçiş sürecinde yaşadıklarını ve tanıyı aldıktan sonra yaşamlarındaolan değişiklikleri açıklamaktır.Gereç ve Yöntem: Kalitatif desende yapılan araştırma, Şubat-Nisan 2017 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesikadın doğum servisine yatışı yapılan ve jinekolojik kanser tanısı alan dokuz kadın ile yapılmıştır. Araştırma verileriyarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır.Bulgular: Araştırma bulguları kanserle tanışma, kanserle yüzleşme, geçiş sürecindeki psikososyal durumlar vekanserle yaşamayı öğrenmek olmak üzere dört temada toplanmıştır. Bazı temaların kendi içinde alt temaları bulunmaktadır.Sonuç: Çalışmada jinekolojik kanser tanısı almanın hastaları derinden etkilediği, pek çok çoğunun aile içi ilişkilerindedeğişime sebep olduğu ve kanser semptomları ile yüzleşmenin zor olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları

Some Life Transitions Are Difficult . It’s Like Gett ing A Gynecological Ca ncer Diag nosis...

Öz:
Aim: The aim of the study was to clarify life experiences of women diagnosed with gynecological cancer and their transition process and changes in life post-diagnosis. Materials and Methods: The qualitative study was conducted with nine women who were admitted to the Akdeniz University gynecology service between February and April 2017 and who were diagnosed with gynecological cancer. Research data was collected using semi-structured interview form. Results: The research findings were collected in four themes: meeting with cancer, confrontation with cancer, psychosocial situations during transition and learning to living with cancer. Some themes have sub-themes. Conclusion: It has been determined that getting a gynecological cancer diagnosis deeply affects patients, many of them are caused by a change in family relations, and it is difficult to confront cancer symptoms.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Özkan, S. Kolorektal Kanserli Hastaya Psikiyatrik ve Psikososyal Destek. Kolon ve Rektum kanserleri, 1. Baskı, A Baykan, A Zorluoğlu, E Geçim, C Terzi (Ed) İstanbul, 2010.
 • Ülger E, Alacacıoğlu A, Gülseren AŞ, Zencir G, Demir L, Tarhan MO. Kanserde Psikososyal Sorunlar ve Psikososyal Onkolojinin Önemi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;28:85-92. [CrossRef ]
 • Weare K. Rehabilitation After Gynecological Cancer Treatment. International Journal of Gynecology and Obstetrics 2015;131:164-6. [CrossRef ]
 • Farrokhzadi L, Dhillon HM, Goumas C, Young JM, Cust AE. Physical Activity Correlates, Barriers, and Preferences for Women With Gynecological Cancer. International Journal of Gynecological Cancer 2016;26:1530-7. [CrossRef ]
 • Honerlaw KR, Rumble ME, Rose SL, Coe CL, Costanzo ES. Biopsychosocial Predictors of Pain Among Women Recovering from Surgery for Endometrial Cancer. Gynecologic Oncology 2016;140:301-6. [CrossRef ]
 • Petricone-Westwood D, Lebel S. Being a Caregiver to Patients with Ovarian Cancer: A Scoping Review of the Literature. Gynecologic Oncology 2016;143:184-92. [CrossRef ]
 • Gemalmaz A, Avşar G. Kanser Tanısı ve Sonrası Yaşananlar: Kalitatif Bir Çalışma. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2015;12:93-8. [CrossRef ]
 • Smith CG. A Resident’s Perspective of Ovarian Cancer. Diagnostics 2017;7:24. [CrossRef ] Manne SL, Virtue SM, Ozga M, Kashy D, Heckman C, Kissane D, Rodriquez L. A comparison of two psychological interventions for newly-diagnosed gynecological cancer patients. Gynecologic Oncology 2017;144:354-62. [CrossRef ]
 • Jin J. Pelvic Examinations in Nonpregnant Women. Jama 2017;317:984. [CrossRef ]
 • Rüzgar ME. Eğitim Bilimlerine Uygun Yöntem Sorunu: Nitel Araştırma ve Erkuş’a Cevap. İlköğretim Online 2016;15:1-19. [CrossRef ]
 • Baxter P, Jack S. Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. The Qualitative Report 2008;13:544-59. http://www.nova.edu/ssss/QR/QR13-4/baxter.pdf
 • Vezne R, Günbayı İ. The Effect of Informal Learnıng on Teachers’ Professional Development: A Case Study. International Journal on New Trends in Education & Their Implications (IJONTE) 2016;7:11-22.
 • Hopman P, Rijken M. Illness Perceptions of Cancer Patients: Relationships with Illness Characteristics and Coping. Psycho- Oncology 2015;24:11-8. [CrossRef ]
 • Zhang N, Fielding R, Soong I, Chan KK, Tsang J, Lee V., ve ark. Illness Perceptions Among Cancer Survivors. Supportive Care in Cancer 2016;24:1295-304. [CrossRef ]
 • Oronsky BT, Carter CA, Oronsky AL, Salacz ME, Reid T. “No Patient Left Behind”: An Alternative to “The War on Cancer” Metaphor. Medical Oncology 2016;33:55. [CrossRef ]
 • Woodgate RL, Busolo DS. Healthy Canadian Adolescents’ Perspectives of Cancer Using Metaphors: A Qualitative Study. BMJ Open 2017;7(1),e013958. [CrossRef ]
 • Parikh RB, Kirch RA, Brawley OW. Advancing A Quality-of-Life Agenda in Cancer Advocacy: Beyond the War Metaphor. JAMA Oncology 2015; 1:423-4. [CrossRef ]
 • 19. Bodurka DC, Von Gruenigen VE. Women’s Cancer Survivorship: Time to Gear up! Gynecol Oncol 2012;124:377–8. [CrossRef ]
 • Serçekuş P, Vardar O,. Jinekolojik Kanserin Aile Üzerine Etkisi. Turkiye Klinikleri Journal of Obstetric-Women’s Health and Diseases Nursing- Special Topics 2017;3:70-4.
APA KÖRÜKCÜ Ö (2018). Bazı Yaşamsal Geçişler Zordur. Jinekolojik Kanser Tanısı Almak Gibi.... , 248 - 254. 10.31067/0.2018.22
Chicago KÖRÜKCÜ ÖZNUR Bazı Yaşamsal Geçişler Zordur. Jinekolojik Kanser Tanısı Almak Gibi.... (2018): 248 - 254. 10.31067/0.2018.22
MLA KÖRÜKCÜ ÖZNUR Bazı Yaşamsal Geçişler Zordur. Jinekolojik Kanser Tanısı Almak Gibi.... , 2018, ss.248 - 254. 10.31067/0.2018.22
AMA KÖRÜKCÜ Ö Bazı Yaşamsal Geçişler Zordur. Jinekolojik Kanser Tanısı Almak Gibi.... . 2018; 248 - 254. 10.31067/0.2018.22
Vancouver KÖRÜKCÜ Ö Bazı Yaşamsal Geçişler Zordur. Jinekolojik Kanser Tanısı Almak Gibi.... . 2018; 248 - 254. 10.31067/0.2018.22
IEEE KÖRÜKCÜ Ö "Bazı Yaşamsal Geçişler Zordur. Jinekolojik Kanser Tanısı Almak Gibi...." , ss.248 - 254, 2018. 10.31067/0.2018.22
ISNAD KÖRÜKCÜ, ÖZNUR. "Bazı Yaşamsal Geçişler Zordur. Jinekolojik Kanser Tanısı Almak Gibi...". (2018), 248-254. https://doi.org/10.31067/0.2018.22
APA KÖRÜKCÜ Ö (2018). Bazı Yaşamsal Geçişler Zordur. Jinekolojik Kanser Tanısı Almak Gibi.... Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(3), 248 - 254. 10.31067/0.2018.22
Chicago KÖRÜKCÜ ÖZNUR Bazı Yaşamsal Geçişler Zordur. Jinekolojik Kanser Tanısı Almak Gibi.... Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9, no.3 (2018): 248 - 254. 10.31067/0.2018.22
MLA KÖRÜKCÜ ÖZNUR Bazı Yaşamsal Geçişler Zordur. Jinekolojik Kanser Tanısı Almak Gibi.... Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.3, 2018, ss.248 - 254. 10.31067/0.2018.22
AMA KÖRÜKCÜ Ö Bazı Yaşamsal Geçişler Zordur. Jinekolojik Kanser Tanısı Almak Gibi.... Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 9(3): 248 - 254. 10.31067/0.2018.22
Vancouver KÖRÜKCÜ Ö Bazı Yaşamsal Geçişler Zordur. Jinekolojik Kanser Tanısı Almak Gibi.... Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 9(3): 248 - 254. 10.31067/0.2018.22
IEEE KÖRÜKCÜ Ö "Bazı Yaşamsal Geçişler Zordur. Jinekolojik Kanser Tanısı Almak Gibi...." Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9, ss.248 - 254, 2018. 10.31067/0.2018.22
ISNAD KÖRÜKCÜ, ÖZNUR. "Bazı Yaşamsal Geçişler Zordur. Jinekolojik Kanser Tanısı Almak Gibi...". Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9/3 (2018), 248-254. https://doi.org/10.31067/0.2018.22