Yıl: 2018 Cilt: 43 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 99 - 106 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17826/cumj.340622 İndeks Tarihi: 17-04-2019

Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek

Öz:
Amaç: Tanımlayıcı nitelikteki araştırma, psikiyatri polikliniğinde takip edilen şizofreni ve bipolar bozukluk tanısı almış hastalarda içselleştirilmiş damgalanma, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır.Gereç ve Yöntem: Araştırma; iki devlet hastanesi ve bir devlet üniversitesi hastanesinin psikiyatri polikliniğine başvuran 162 şizofreni ve 200 bipolar bozukluk tanılı hastalarla yürütülmüştür. Veriler Hasta Bilgi Formu, Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanması Ölçeği (RHİDÖ), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) ile toplanmıştır.Bulgular: Hastaların tanısı, tanıyı bilme durumu, intihar girişimi ve kontrollerine düzenli gelme durumuna göre RHİDÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Şizofreni tanısı ile takip edilen hastaların RHİDÖ puan ortalamaları, bipolar bozukluk tanısı ile takip edilen hastalarınkinden anlamlı ölçüde daha yüksektir. Tanıyı bilmeyen, intihar girişiminde bulunan ve kontrollerine düzenli gelmeyenlerin RHİDÖ puan ortalamaları daha yüksektir. Hastaların RHİDÖ puanları ile RBSÖ puanları arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır. Hastaların RHİDÖ puanları ile ÇBASDÖ puanları arasında ise negatif bir ilişki saptanmıştır.Sonuç: Hastaların düşük benlik saygısı ve algıladıkları düşük sosyal destek ile içselleştirilmiş damgalanma arasında ilişki vardır. Bu yüzden hastaların benlik saygısını ve sosyal desteğini arttırmaya yönelik girişimlerin planlanması ve yürütülmesi önem kazanmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyoloji Psikoloji Psikiyatri

Internalized stigma, self-esteem and perceived social support among patients with schizophrenia and bipolar disorder

Öz:
Purpose: Organized as descriptive research, the present study aimed to investigate the internalized stigma, self-esteem and perceived social support levels in schizophrenia and bipolar disorder patients who were followed at a psychiatry outpatient clinic. Materials and Methods: The study was conducted with 162 schizophrenia and 200 bipolar disorder patients who applied for treatment at two state hospitals and one university hospital. Data for the study were collected using patient information forms, the Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMIS), the Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). Results: The ISMIS mean scores showed statistically significant differences based on the diagnoses of the patients, awareness of the diagnosis, suicide attempts and regular psychiatric care among the patients. The ISMIS mean scores of patients with the diagnosis of schizophrenia were significantly higher than those of the bipolar disorder patients. The ISMIS mean scores of the patients who did not know their diagnoses, who attempted suicide and who did not attend follow-ups regularly were higher. There was a positive correlation between the ISMIS and RSES scores of the patients. In contrast, there was a negative correlation between the ISMIS and MSPSS scores. Conclusion: There is a relationship between low self-esteem and low social support perceived by patients and internalized stigmatization. It is therefore important to plan and conduct initiatives to increase patients' self-esteem and social support.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyoloji Psikoloji Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KÖK EREN H, Demir S (2018). Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek. , 99 - 106. 10.17826/cumj.340622
Chicago KÖK EREN HÜLYA,Demir Sati Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek. (2018): 99 - 106. 10.17826/cumj.340622
MLA KÖK EREN HÜLYA,Demir Sati Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek. , 2018, ss.99 - 106. 10.17826/cumj.340622
AMA KÖK EREN H,Demir S Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek. . 2018; 99 - 106. 10.17826/cumj.340622
Vancouver KÖK EREN H,Demir S Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek. . 2018; 99 - 106. 10.17826/cumj.340622
IEEE KÖK EREN H,Demir S "Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek." , ss.99 - 106, 2018. 10.17826/cumj.340622
ISNAD KÖK EREN, HÜLYA - Demir, Sati. "Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek". (2018), 99-106. https://doi.org/10.17826/cumj.340622
APA KÖK EREN H, Demir S (2018). Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek. Cukurova Medical Journal, 43(1), 99 - 106. 10.17826/cumj.340622
Chicago KÖK EREN HÜLYA,Demir Sati Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek. Cukurova Medical Journal 43, no.1 (2018): 99 - 106. 10.17826/cumj.340622
MLA KÖK EREN HÜLYA,Demir Sati Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek. Cukurova Medical Journal, vol.43, no.1, 2018, ss.99 - 106. 10.17826/cumj.340622
AMA KÖK EREN H,Demir S Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek. Cukurova Medical Journal. 2018; 43(1): 99 - 106. 10.17826/cumj.340622
Vancouver KÖK EREN H,Demir S Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek. Cukurova Medical Journal. 2018; 43(1): 99 - 106. 10.17826/cumj.340622
IEEE KÖK EREN H,Demir S "Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek." Cukurova Medical Journal, 43, ss.99 - 106, 2018. 10.17826/cumj.340622
ISNAD KÖK EREN, HÜLYA - Demir, Sati. "Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek". Cukurova Medical Journal 43/1 (2018), 99-106. https://doi.org/10.17826/cumj.340622