Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 1071 - 1081 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18506/anemon.423085 İndeks Tarihi: 18-07-2019

Kariyer Yapılandırma Görüşmesi: Nitel Bir Değerlendirme Aracı ve Kariyer Danışma Yöntemi

Öz:
Bumakalede, post modern kariyer danışmanlığı yaklaşımlarından KariyerYapılandırma Kuramına dayalı Kariyer Yapılandırma Görüşmesi (KYG) hakkındabilgi verilmiştir. KYG, kişiyi kariyer danışmanlığına getiren problemlerinaltında yatan dinamikleri ortaya çıkarmada kariyer seçimlerinin altında yatannedenleri ve motivasyonları belirlemek üzere kullanılan nitel bir değerlendirmearacı ve kariyer danışmanlığı yöntemidir. KYG’ye uluslararası alanyazındasıklıkla rastlanmakla birlikte Türkiye’de konuya ilişkin çalışma oldukçasınırlıdır. Bu nedenle, bu çalışmada, KYG’nin uygulama, değerlendirme veyorumlama süreçleri ele alınmış ve uygulamada göz önünde bulundurulması gerekennoktalar ve önlemlere dikkat çekilmiştir. Teoriye yöneltilen eleştirilererağmen, KYG’nin kültüre özgü, kariyer danışmanlığında paradigma değişimiihtiyacına cevap veren, kişinin kariyerini yapılandırmada ihtiyaç duyduğu enönemli noktalardan biri olan kendini tanıma sürecine öznel, anlamlı ve bütüncülbir inceleme sunan bir yöntem olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji

Career Construction Interview: A Qualitative Assessment and Career Counseling Method

Öz:
This study examines Career Construction Interview (CCI) based on Career Construction Theory as one of post-modern career theories. CCI is used as qualitative career assessment tool and career counseling method in order to determine reasons and dynamics underlined problems that bring the client to counseling. There are enormous studies in the international literature, yet few in Turkey. Therefore, this study aims to review main principles, evaluation and interpretation of the CCI and draw attention to caveats. In spite of critics to the theory, the CCI is tool that is culturally sensitive, responsive to the need of paradigm shift in career counseling and provides subjective, meaningful and holistic examination of the self, which contributes to self-exploration that the clients crucially need in their career construction.  
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Busacca, L. A. (2007). Career construction theory: A practitioner’s primer. Career Planning and Adult Development Journal, 23(1), 57-67.
 • Barclay, S. R., & Wolff, L. A. (2012.). Exploring the career construction interview for personality assessment. Journal of Vocational Behavior, 81, 370-377. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2012.09.004
 • Brott, P. E. (2005). A constructivist look at life roles. The Career Development Quarterly, 54(2), 138–149. https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2005.tb00146.x
 • Büyükgöze-Kavas, A. (2014). Validation of the Career adapt-abilities scale-Turkish form and its relation to hope and optimism. Australian Journal of Career Development, 23(10), 125-132. https://doi.org/10.1177/1038416214531931
 • Büyükgöze-Kavas, A. (2016). Predicting career adaptability from positive psychological traits. The Career Development Quarterly, 64(2), 114–125. http://dx.doi.org/10.1002/cdq.12045.
 • Cardoso, P., Silva, J. R., Gonçalves, M. M., & Duarte, M. E. (2014). Innovative moments and change in career construction counselling. Journal of Vocational Behavior, 84(1), 11-20. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2013.10.001
 • Di Fabio, A., & Maree J. G. (2012). Group-based life design counseling in an Italian context. Journal of Vocational Behavior, 80(1), 100-107. https://doi.org/ 10.1016/j.jvb.2011.06.001
 • Glavin, K., & Berger, C. (2012). Using career construction theory in employment counseling for sales/office and administrative support occupations. Journal of Employment Counseling, 49(4), 185-191.
 • Hartung, P. J., & Vess, L. (2016). Critical moments in career construction counseling. Journal of Vocational Behavior, 97, 31–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2016.07.014
 • Maree, J. G. (2016). How career construction counseling promotes reflection and reflexivity: Two case studies. Journal of Vocational Behavior, 97, 22–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2016.07.009
 • Hartung, P.J., & Taber, B.J. (2008). Career construction and subjective well-Being. Journal of Career Assessment, 16(1), 75-85. https://doi.org/10.1177/1069072707305772
 • Herr, E. L. (1996). Perspectives on ecological context, social policy, and career guidance. Career Development Quarterly, 45(1), 5–19.
 • Hofstede, G. H. (1984). Culture’s consequences: International differences in work-related values. (Abridged ed.). Newbury Park, CA: Sage
 • Holland, J. L. (1997). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
 • Kalafat, T. (2012). Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(38), 169-179.
 • Rehfuss, M. C. (2009). Teaching career construction and the career style interview. Career Planning and Adult Development Journal, 25(1), 58-71.
 • Karacan-Özdemir, N. (2016). The factors contribute to career adaptability of high school students. Doktora Tezi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Karacan-Özdemir, N. (2017). The life themes of adolescents. In: International Conference of the IAEVG, Mexico City, Mexico.
 • Karacan-Ozdemir, N., & Yerin Guneri, O. (2017). The factors contribute to career adaptability of high school students. Eurasian Journal of Educational Research, 67, 183-198. http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.67.11
 • Maree, J. G. (2010). Brief overview of the advancement of postmodern approaches to career counselling. Journal of Psychology in Africa, 20(3), 361-368. https://doi.org/10.1080/14330237.2010.10820387
 • Maree, J. G. (2012). Using “informal” hypnotherapy in career counselling: Blending Savickas and Erickson to “free the angel”. South African Journal of Psychology, 42(2), 156-168.
 • Savickas, M. L. (1993). Career counseling in the postmodern era. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 7, 205-215.
 • Maree, J. G. (2014). Career construction with a gay client: A Case Study. British Journal of Guidance and Counselling, 42(4), 436-449. https://doi.org/10.1080/03069885.2014.886670
 • Maree, J. G., & Morgan, B. (2012). Toward an integrated, qualitative-quantitative approach: Advancing postmodern career counselling theory and practice. Cyprian Journal of Educational Sciences, 7, 311–325.
 • McMahon, M., & Patton, W. (2002). Using qualitative assessment in career counselling. International Journal of Educational and Vocational Guidance, 2(1), 51–66.
 • Öncel, L. (2014). Career adapt-abilities scale: Convergent validity of subscale scores. Journal of Vocational Behavior, 85(1), 13-17. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2014.03.006
 • Porfeli, E. J., & Savickas, M. L. (2012). Career adapt-abilities scale-USA form: Psychometric properties and relation to vocational identity. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 748-753. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2012.01.009
 • Savickas, M. L. (2011a). Contracting careers: Actor, agent and author. Journal of Employment Counseling, 48(4), 179-181.
 • Rehfuss, M. C., & Sickinger, P. E. (2015). Assisting high school students with career indecision using a shortened form of the career construction interview. Journal of School Counseling, 13(6), 1-23.
 • Savickas, M. L. (2011b). Career counseling. Washington, DC: APA.
 • Rehfuss, M. C., Cosio, S., & Del Corso, J. (2011). Counselors' perspectives on using the career style interview with clients. Career Development Quarterly, 59(3), 208–218. https://doi.org/10.1002/j.2161- 0045.2011.tb00064.x
 • Rehfuss, M. C., Del Corso, J., Galvin, K., & Wykes, S. (2011). Impact of the career style interview on individuals with career concerns. Journal of Career Assessment, 19(4), 405-419. https://doi.org/10.1177/1069072711409711
 • Reid, H., Bimrose, J., & Brown, A. (2016). Prompting reflection and learning in career construction counseling. Journal of Vocational Behavior, 97, 51–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2016.07.013
 • Savickas, M. L (2009). Career studies as self-making and life designing. Career Research and Development, 24, 15-77.
 • Savickas, M. L. (1989). Career-style assessment and counseling. In: T. Sweeney (Ed.), Adlerian counseling: A practical approach for a new decade, (ss. 289–320). Muncie, IN: Accelerated Development Press.
 • Savickas, M. L. (1995). Constructivist counseling for career indecision. Career Development Quarterly, 43(4), 363– 373. https://doi.org/10.1002/j.2161- 0045.1995.tb00441.x
 • Savickas, M. L. (1996). A framework for linking career theory and practice. In: M. L. Savickas ve W. Bruce Walsh (Eds.), Handbook of career counseling theory and practice, (ss. 191-208). Palo Alto, CA: DaviesBlack Publishing.
 • Savickas, M. L. (2002). Career construction: A developmental theory of vocational behavior. In: D.Brown (Ed.), Career choice and development, (ss. 149- 205). Jossey-Bass: San Francisco.
 • Savickas, M. L. (2005). The theory and practice of career construction. In: R. W. Lent ve S. D. Brown (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work, (ss. 42-70). Hoboken, NJ: John Wiley, USA.
 • Savickas, M. L. (2012). Life design: A paradigm for career intervention in the 21st century. Journal of Counseling and Development, 90(1), 13-19. https://doi.org/10.1111/j.1556- 6676.2012. 00002.x
 • Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. In: R. W. Lent ve S. D. Brown (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work, (ss. 144-180). Hoboken, NJ: John Wiley.
 • Savickas, M. L. (2015). Life-design counseling manual. (Accessed 05/02/2018), https://dwd.wisconsin.gov/ youthapprenticeship/pdf/2017_forum/eidsmoe/manual_ LifeDesignCounseling.pdf
 • Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). The career adapt- abilities scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 744-747. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2012.01.011
 • Savickas, M. L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J. P., Duarte, M. E., Guichard, J., Soresi, S., Esbroeck, R. V., & Vianen, A. E. M. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75(3), 239-250. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2009.04.004.
 • Siyez, D. M., & Belkıs, Ö. (2016). Üniversite öğrencilerinde kariyer iyimserliği ve uyumluluğu ile toplumsal cinsiyet algısı arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 279-285.
 • Stoltz, K. B., Wolff, L. A., & McClelland, S. S. (2011). Exploring lifestyle as a predictor of career adaptability using a predominantly african american rural sample. Journal of Individual Psychology, 67, 147–161.
 • Taber, B., Hartung, P., Briddick, H., Briddick, W., & Rehfuss, M. (2011). Career style interview: A contextualized approach to career counseling. The Career Development Quarterly, 59(3), 274-287.
 • Vilhjálmsdóttir, V., & Tulinius, T. H. (2016). The career construction interview and literary analysis. Journal of Vocational Behavior, 97, 40–50.
 • Wall, C. L. (2004). Generation Y? Because we need you: The relationships among work-related values and career decision self-efficacy. Doctoral Dissertation. USA: Fielding Grauate Institute.
 • Watson, M. (2013). Deconstruction, reconstruction, co-construction: career construction theory in a developing world context. Indian Journal for Career and Life Planning, 2(1).
 • Yeşilyaprak, B. (2012). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığında paradigma değişimi ve Türkiye açısından sonuçlar: geçmişten geleceğe yönelik bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 97-118.
APA KARACAN ÖZDEMİR N (2018). Kariyer Yapılandırma Görüşmesi: Nitel Bir Değerlendirme Aracı ve Kariyer Danışma Yöntemi. , 1071 - 1081. 10.18506/anemon.423085
Chicago KARACAN ÖZDEMİR NURTEN Kariyer Yapılandırma Görüşmesi: Nitel Bir Değerlendirme Aracı ve Kariyer Danışma Yöntemi. (2018): 1071 - 1081. 10.18506/anemon.423085
MLA KARACAN ÖZDEMİR NURTEN Kariyer Yapılandırma Görüşmesi: Nitel Bir Değerlendirme Aracı ve Kariyer Danışma Yöntemi. , 2018, ss.1071 - 1081. 10.18506/anemon.423085
AMA KARACAN ÖZDEMİR N Kariyer Yapılandırma Görüşmesi: Nitel Bir Değerlendirme Aracı ve Kariyer Danışma Yöntemi. . 2018; 1071 - 1081. 10.18506/anemon.423085
Vancouver KARACAN ÖZDEMİR N Kariyer Yapılandırma Görüşmesi: Nitel Bir Değerlendirme Aracı ve Kariyer Danışma Yöntemi. . 2018; 1071 - 1081. 10.18506/anemon.423085
IEEE KARACAN ÖZDEMİR N "Kariyer Yapılandırma Görüşmesi: Nitel Bir Değerlendirme Aracı ve Kariyer Danışma Yöntemi." , ss.1071 - 1081, 2018. 10.18506/anemon.423085
ISNAD KARACAN ÖZDEMİR, NURTEN. "Kariyer Yapılandırma Görüşmesi: Nitel Bir Değerlendirme Aracı ve Kariyer Danışma Yöntemi". (2018), 1071-1081. https://doi.org/10.18506/anemon.423085
APA KARACAN ÖZDEMİR N (2018). Kariyer Yapılandırma Görüşmesi: Nitel Bir Değerlendirme Aracı ve Kariyer Danışma Yöntemi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(6), 1071 - 1081. 10.18506/anemon.423085
Chicago KARACAN ÖZDEMİR NURTEN Kariyer Yapılandırma Görüşmesi: Nitel Bir Değerlendirme Aracı ve Kariyer Danışma Yöntemi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6, no.6 (2018): 1071 - 1081. 10.18506/anemon.423085
MLA KARACAN ÖZDEMİR NURTEN Kariyer Yapılandırma Görüşmesi: Nitel Bir Değerlendirme Aracı ve Kariyer Danışma Yöntemi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.6, 2018, ss.1071 - 1081. 10.18506/anemon.423085
AMA KARACAN ÖZDEMİR N Kariyer Yapılandırma Görüşmesi: Nitel Bir Değerlendirme Aracı ve Kariyer Danışma Yöntemi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(6): 1071 - 1081. 10.18506/anemon.423085
Vancouver KARACAN ÖZDEMİR N Kariyer Yapılandırma Görüşmesi: Nitel Bir Değerlendirme Aracı ve Kariyer Danışma Yöntemi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(6): 1071 - 1081. 10.18506/anemon.423085
IEEE KARACAN ÖZDEMİR N "Kariyer Yapılandırma Görüşmesi: Nitel Bir Değerlendirme Aracı ve Kariyer Danışma Yöntemi." Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, ss.1071 - 1081, 2018. 10.18506/anemon.423085
ISNAD KARACAN ÖZDEMİR, NURTEN. "Kariyer Yapılandırma Görüşmesi: Nitel Bir Değerlendirme Aracı ve Kariyer Danışma Yöntemi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6/6 (2018), 1071-1081. https://doi.org/10.18506/anemon.423085