Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 166 - 176 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-02-2020

Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı alternatif bir ölçme değerlendirme tekniği olan Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) aracılığıyla, turizmalanında 3 farklı programda eğitim veren Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören ön lisansöğrencilerinin sosyal medya kavramı ile ilişkili kavramlar hakkında bilişsel yapılarını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusundameslek yüksekokulunda Aşçılık, İkram Hizmetleri ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Programları 1. ve 2. sınıflarında öğrenim görentoplam 275 öğrenciye KİT uygulanmıştır. Öğrencilere sosyal medya anahtar kavramı verilmiş ve belli bir süre içinde bu anahtarkavramın akıllarına getirdiği kelimeleri yazmaları istenmiştir. Elde edilen veriler bir frekans tablosuna kaydedilmiştir. Bu frekanstablosundaki veriler ile öğrencilerin bilişsel yapısını ortaya koyan kavram haritası çizilmiştir. Ayrıca anahtar kavrama yönelikolarak kurdukları ilgili cümleler, içerdikleri anlam ve sahip oldukları özelliklere göre sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Elde edilenbulgulara göre öğrencilerin sosyal medya anahtar kavramı ile en çok ilişkilendirdikleri kavramlar Instagram ve Facebook gibisosyal medya platformlarına yönelik; Whatsapp gibi iletişim platformlarına yönelik; fotoğraf paylaşma ve haberleşme gibi kullanımnedenlerine yönelik; video ve hızlı iletişim gibi işlevselliğe yönelik; merak ve bağımlılık gibi duygu ve düşüncelere yönelik ve sonolarak Kerimcan Durmaz ve Beşiktaş gibi kişi, firma ve gruplara yönelik olmak üzere 6 kategoride toplanmıştır. İlaveten kurduklarıilgili cümlelerde sosyal medya ile ilgili kavram yanılgılarına sahip oldukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm İletişim Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Halkla İlişkiler Davranış Bilimleri

-

Öz:
Aim of this research is to introduce students’ who study in 3 different programs at Adnan Menderes University Davutlar Vocational School, cognitive structure about concepts associated with social media concept through Word Association Test (WAT) which is an alternative assessment and evaluation system. 275 students who study at Culinary, Catering Services and Tourism and Hotel Management Programs at 1st and 2nd grade have been applied WAT. The students have been given social media as the keyword and required to write the words that they bring to their mind of this keyword within a certain period of time. The obtained data were recorded on a frequency table. With this frequency table, a concept map showing the cognitive structure of the students was drawn. Additionally, related sentences with key concept were classified and analyzed according to their meanings and characteristics. According to the results, the most related concepts with social media were listed under 6 different categories such as Social Media platforms like Instagram, Facebook and Twitter; reasons of usage like getting information, sharing photos, communication; functionality like video, recipes; emotions and thought like friendship, happiness, freedom and finally person/company/group like Kerimcan Durmaz and Beşiktaş. Additionally, it is seen that the students have misconception about social media according to the related sentences they wrote.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm İletişim Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Halkla İlişkiler Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Dogan S, YÜCEL GÜNGÖR M, GÜNGÖR O (2018). Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi. , 166 - 176.
Chicago Dogan Seden,YÜCEL GÜNGÖR MEHTAP,GÜNGÖR Ozan Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi. (2018): 166 - 176.
MLA Dogan Seden,YÜCEL GÜNGÖR MEHTAP,GÜNGÖR Ozan Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi. , 2018, ss.166 - 176.
AMA Dogan S,YÜCEL GÜNGÖR M,GÜNGÖR O Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi. . 2018; 166 - 176.
Vancouver Dogan S,YÜCEL GÜNGÖR M,GÜNGÖR O Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi. . 2018; 166 - 176.
IEEE Dogan S,YÜCEL GÜNGÖR M,GÜNGÖR O "Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi." , ss.166 - 176, 2018.
ISNAD Dogan, Seden vd. "Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi". (2018), 166-176.
APA Dogan S, YÜCEL GÜNGÖR M, GÜNGÖR O (2018). Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi. Turizm Akademik Dergisi, 5(1), 166 - 176.
Chicago Dogan Seden,YÜCEL GÜNGÖR MEHTAP,GÜNGÖR Ozan Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi. Turizm Akademik Dergisi 5, no.1 (2018): 166 - 176.
MLA Dogan Seden,YÜCEL GÜNGÖR MEHTAP,GÜNGÖR Ozan Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi. Turizm Akademik Dergisi, vol.5, no.1, 2018, ss.166 - 176.
AMA Dogan S,YÜCEL GÜNGÖR M,GÜNGÖR O Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi. Turizm Akademik Dergisi. 2018; 5(1): 166 - 176.
Vancouver Dogan S,YÜCEL GÜNGÖR M,GÜNGÖR O Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi. Turizm Akademik Dergisi. 2018; 5(1): 166 - 176.
IEEE Dogan S,YÜCEL GÜNGÖR M,GÜNGÖR O "Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi." Turizm Akademik Dergisi, 5, ss.166 - 176, 2018.
ISNAD Dogan, Seden vd. "Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi". Turizm Akademik Dergisi 5/1 (2018), 166-176.