Akut Kolesistit Tanısında İnflamasyon Belirteçlerinden Nötrofillenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranlarının C-reaktif protein Düzeyine Üstünlüğü Var mı?

Yıl: 2019 Cilt: 46 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 839 - 845 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5798/dicletip.661406 İndeks Tarihi: 20-04-2020

Akut Kolesistit Tanısında İnflamasyon Belirteçlerinden Nötrofillenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranlarının C-reaktif protein Düzeyine Üstünlüğü Var mı?

Öz:
Amaç: Akut kolesistit acil servis ve genel cerrahi polikliniklerinde sık tanı alan hastalıklardandır. İnflamasyon derecesihastalığın morbidite ve mortalitesi üzerine etkilidir. Bu çalışmada inflamasyon derecesini ölçmede; nötrofil-lenfositoranı, trombosit-lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacmi düzeyini klasik inflamasyon belirteçleriyle karşılaştırmakve hangi değerlerin daha anlamlı olduğunu değerlendirmek istedik.Yöntemler: Kliniğimizde Haziran 2012 ve Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan kolesistektomi olguları retrospektifolarak incelendi. Çalışmaya alınan olgular; patoloji sonuçlarına göre akut kolesistit olan olgular grup 1, akut kolesistitolmayan olgular ise grup 2 olarak ayrıldı. Çalışmada gruplar arası yatış süreleri, C-Reaktif Protein (CRP), lökositdeğerleri, nötrofil-lenfosit oranı (NLO), trombosit-lenfosit oranı (PLO), kırmızı kan hücre dağılımı (RDW) ve ortalamatrombosit hacmi düzeyleri (MPV) karşılaştırıldı.Bulgular: Grup 1 deki olguların hastanede yatış süresi grup 2 ye göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde daha uzundu(p<0.001). Gruplar arası MPV ve RDW değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla; p=0.128, p=0,707). Grup1’de NLO, PLO, lökosit ve CRP değerleri grup 2 ye göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı ( hepsi;p<0.001).Sonuç: Çalışmamızda, akut kolesistit tanısında RDW ve MPV değerlerini, inflamasyon belirteci olarak anlamlıbulmadık. Akut kolesistitte, inflamasyon derecesini saptamada; NLO ve PLO’ nın rutinde kullanılan tetkikler olanlökosit ve CRP değeri kadar anlamlı olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Genel ve Dahili Tıp Enfeksiyon Hastalıkları Pediatri

Is C-reactive Protein a Superior Marker of Inflammation over the Neutrophil/Lymphocyte Ratio or Platelet/Lymphocyte Ratio in Acute Cholecystitis?

Öz:
Objective: Acute cholecystitis is one of the common conditions encountered in emergency services and general surgery outpatient clinics. Survival and mortality rates positively correlate with the severity of inflammation. In this study, we aimed to compare established markers of inflammation to the neutrophil/lymphocyte ratio, platelet/lymphocyte ratio and the mean platelet volume and to assess which were the most clinically relevant. Methods: Patients who underwent cholecystectomy in our clinic between June 2012 and June 2017 were retrospectively reviewed. Study subjects were classified into two groups: Group 1, patients with acute cholecystitis and Group 2, patients without acute cholecystitis. Two groups were compared to each other in the length of hospital stay, CRP concentrations, leukocyte counts, neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), platelet to lymphocyte ratio (PLR), red blood cell distribution width, and the mean platelet volume. Results: The length of hospital stay was significantly longer in the Group 1 compared to the Group 2 (p<0.001). No significant differences were found between the groups in the MPV and RDW (p=0.128 and p=0.707, respectively). The NLR, PLR,leukocyte and C-reactive protein were statistically significantly higher in the Group 1 compared to the Group 2 ( all; p<0.001). Conclusion: Our study failed to demonstrate clinical relevance of RDW and MPV values as inflammation markers. We would like to emphasize that the NLR and PLR may be at least as helpful as other routine tests in determining the severity of inflammation.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Genel ve Dahili Tıp Enfeksiyon Hastalıkları Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Gökçe F, GÖKÇE A (2019). Akut Kolesistit Tanısında İnflamasyon Belirteçlerinden Nötrofillenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranlarının C-reaktif protein Düzeyine Üstünlüğü Var mı?. , 839 - 845. 10.5798/dicletip.661406
Chicago Gökçe Feridun Suat,GÖKÇE AYLİN HANDE Akut Kolesistit Tanısında İnflamasyon Belirteçlerinden Nötrofillenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranlarının C-reaktif protein Düzeyine Üstünlüğü Var mı?. (2019): 839 - 845. 10.5798/dicletip.661406
MLA Gökçe Feridun Suat,GÖKÇE AYLİN HANDE Akut Kolesistit Tanısında İnflamasyon Belirteçlerinden Nötrofillenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranlarının C-reaktif protein Düzeyine Üstünlüğü Var mı?. , 2019, ss.839 - 845. 10.5798/dicletip.661406
AMA Gökçe F,GÖKÇE A Akut Kolesistit Tanısında İnflamasyon Belirteçlerinden Nötrofillenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranlarının C-reaktif protein Düzeyine Üstünlüğü Var mı?. . 2019; 839 - 845. 10.5798/dicletip.661406
Vancouver Gökçe F,GÖKÇE A Akut Kolesistit Tanısında İnflamasyon Belirteçlerinden Nötrofillenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranlarının C-reaktif protein Düzeyine Üstünlüğü Var mı?. . 2019; 839 - 845. 10.5798/dicletip.661406
IEEE Gökçe F,GÖKÇE A "Akut Kolesistit Tanısında İnflamasyon Belirteçlerinden Nötrofillenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranlarının C-reaktif protein Düzeyine Üstünlüğü Var mı?." , ss.839 - 845, 2019. 10.5798/dicletip.661406
ISNAD Gökçe, Feridun Suat - GÖKÇE, AYLİN HANDE. "Akut Kolesistit Tanısında İnflamasyon Belirteçlerinden Nötrofillenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranlarının C-reaktif protein Düzeyine Üstünlüğü Var mı?". (2019), 839-845. https://doi.org/10.5798/dicletip.661406
APA Gökçe F, GÖKÇE A (2019). Akut Kolesistit Tanısında İnflamasyon Belirteçlerinden Nötrofillenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranlarının C-reaktif protein Düzeyine Üstünlüğü Var mı?. Dicle Tıp Dergisi, 46(4), 839 - 845. 10.5798/dicletip.661406
Chicago Gökçe Feridun Suat,GÖKÇE AYLİN HANDE Akut Kolesistit Tanısında İnflamasyon Belirteçlerinden Nötrofillenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranlarının C-reaktif protein Düzeyine Üstünlüğü Var mı?. Dicle Tıp Dergisi 46, no.4 (2019): 839 - 845. 10.5798/dicletip.661406
MLA Gökçe Feridun Suat,GÖKÇE AYLİN HANDE Akut Kolesistit Tanısında İnflamasyon Belirteçlerinden Nötrofillenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranlarının C-reaktif protein Düzeyine Üstünlüğü Var mı?. Dicle Tıp Dergisi, vol.46, no.4, 2019, ss.839 - 845. 10.5798/dicletip.661406
AMA Gökçe F,GÖKÇE A Akut Kolesistit Tanısında İnflamasyon Belirteçlerinden Nötrofillenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranlarının C-reaktif protein Düzeyine Üstünlüğü Var mı?. Dicle Tıp Dergisi. 2019; 46(4): 839 - 845. 10.5798/dicletip.661406
Vancouver Gökçe F,GÖKÇE A Akut Kolesistit Tanısında İnflamasyon Belirteçlerinden Nötrofillenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranlarının C-reaktif protein Düzeyine Üstünlüğü Var mı?. Dicle Tıp Dergisi. 2019; 46(4): 839 - 845. 10.5798/dicletip.661406
IEEE Gökçe F,GÖKÇE A "Akut Kolesistit Tanısında İnflamasyon Belirteçlerinden Nötrofillenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranlarının C-reaktif protein Düzeyine Üstünlüğü Var mı?." Dicle Tıp Dergisi, 46, ss.839 - 845, 2019. 10.5798/dicletip.661406
ISNAD Gökçe, Feridun Suat - GÖKÇE, AYLİN HANDE. "Akut Kolesistit Tanısında İnflamasyon Belirteçlerinden Nötrofillenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranlarının C-reaktif protein Düzeyine Üstünlüğü Var mı?". Dicle Tıp Dergisi 46/4 (2019), 839-845. https://doi.org/10.5798/dicletip.661406