MANİSA MERKEZ VE SOMA İLÇESİ 2017 YILI HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl: 2019 Cilt: 20 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 77 - 82 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 08-10-2020

MANİSA MERKEZ VE SOMA İLÇESİ 2017 YILI HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
AMAÇ: Çalışmada, muhtemel hava kirletici kaynaklarınınfarklı olduğu Manisa-Merkez ve Manisa-Soma hava kalitesinin kükürtdioksit (SO2) ve partikül madde (PM10) parametreleri yönünden karşılaştırılması amaçlanmıştır.GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma, 01.01.2017-31.12.2017tarihleri arasındaki Manisa -Merkez ve Manisa-Soma havakalitesi ölçüm değerleri T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlı-ğının web sitesinden elde edilerek incelendiği kesitselçalışmadır. Çalışmada Manisa-Merkez ve Manisa-SomaSO2 ve PM10 değerleri yaz-kış sezonlarına, aylara görekarşılaştırılmıştır. Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) sınıflndırması, sınır değerler ve tanımlar Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre yapılmıştır.BULGULAR:Soma’da 2017 yılında PM10 ortalaması 78.02±40.72, Manisa’da 77.03±28.32; Soma’da SO2 ortalaması 89.08±91.62,Manisa’da 9.65±4.91’tir. Soma’da PM10 kış sezonu ortalaması 92.85±44.57, yaz sezonu 55.32±17.17 (z=-7.37,p<0.001) iken Manisa’da PM10 kış sezonu 87.12±34.07,yaz sezonu 66.92±16.22’dir (z=-5.58, p<0.001). Soma’dave Manisa’da PM10 HKİ sınıflmasının iyi, orta ve hassasseviyeleri görülmüş, yaz ve kış sezonuna göre dağılımıanlamlı farklılık göstermiştir (sırasıyla: x2=55.32, p<0.001;x2=26.61, p<0.001). Soma’da 50 µg/m3 PM10 limit değeri yaz sezonunda 63 (%57.8) kış sezonunda 132 (%82.5)toplam 269 (%72.5) gün aşılmıştır (x2=19.83, p<0.001).Manisa’da 50 µg/m3 PM10 limit değeri yaz sezonunda 160(%87,4) kış sezonunda 154 (%92.2) toplam 314 (%89.7)gün aşılmıştır (x2=2.16, p=0.14). Soma’da SO2 kış sezonuortalaması 131±86.28, yaz sezonu 14.73±17.46 (z=-13.11,p<0.001) iken Manisa’da SO2 kış sezonu 11.36±6.94, yazsezonu 8.6±3.88’dir (z=-3.64, p<0.001). Soma’da 125 µg/m3 SO2 limit değeri kış sezonunda 83 (%46.4) gün aşılmış-tır. Manisa’da SO2 limit değeri kış sezonunda aşılmamıştır.Soma ve Manisa’da SO2 limit değeri yaz sezonunda aşılmamıştır.SONUÇ: PM10 ve SO2 düzeyleri kış sezonunda artış göstermekle birlikte, PM10 kirliliği Soma’da kış sezonunda, Manisa’da hem kış ve hem de yaz sezonunda etkili olmaktadır. Soma’da PM10 kirliliğinin yanında SO2kirliliği de vardır. Özellikle kış sezonunda SO2 limit değerleri halk sağlığını tehdit edecek düzeylere ulaşmaktadır.
Anahtar Kelime:

THE EVALUATION OF MANISA CENTRAL DISTRICT AND SOMA DISTRICT’S AIR QUALITY DATA IN 2017

Öz:
OBJECTIVE: In the study, it is aimed to compare areas where possible sources of air pollution are diffrent that Manisa-Center and Manisa-Soma air qualities in terms of sulfur dioxide (SO2) and particulate matter (PM10) parameters. MATERIAL AND METHODS: This is cross-sectional study that Manisa-Center and Manisa-Soma air quality measurement values between 01.01.2017 and 31.12.2017 which is obtained from the website of the Ministry of Environment and Urbanization. In the study ManisaCenter and Manisa-Soma SO2 and PM10 values were compared in summer and winter seasons. Air Quality Index (AQI) classification, limit values and definitions were made according to the Air Quality Assessment and Management Regulation. RESULTS: In Soma, the PM10 averaged 78.02±40.72 in 2017 and 77.03±28.32 in Manisa; The mean SO2 in Soma was 89.08±91.62 and in Manisa it was 9.65±4.91. In Soma, PM10 winter season average is 92.85±44.57, summer season is 55.32±17.17 (z=-7.37, p<0.001) while in Manisa PM10 winter season is 87.12±34.07 and summer season is 66.92±16.22 (z=-5.58, p<0.001). In Soma and Manisa, the PM10 grade of AQI was found to have good, average and critical levels, with a significant diffrence in the distribution according to the summer and winter seasons (respectively: x2=55.32, p<0.001; x2=26.61, p<0.001). In Soma, 50 μg/m3 PM10 limit value was exceeded in 63 (57.8%) summer season and 132 (82.5%) total 269 (72.5) days in winter season (x2=19.83, p<0.001). In Manisa, the PM10 limit value of 50 μg/m3 was exceeded in summer season 160 (87.4%) and in winter season 154 (92.2%) by 314 (89.7%) days in total (x2=2.16, p=0.14). In Soma, SO2 winter season average was 131±86.28, summer season was 14.73±17.46 (z =-13.11, p<0.001) while in Manisa the SO2 winter season was 11.36±6.94 and summer season was 8.6±3.88 (z=-3.64, p<0.001). In Soma, the SO2 limit value (125 μg/m3) was exceeded by 83 (46.4%) days during the winter season. In Manisa, the SO2 limit value is not exceeded in the winter season. In Soma and Manisa, the SO2 limit value is not exceeded in the summer season. CONCLUSIONS: PM10 and SO2 levels are increasing in winter, PM10 pollution is effctive in winter in Soma, in Manisa in both winter and summer seasons. Soma has SO2 pollution as well as PM10 pollution. Especially in the winter, SO2 limit values reach levels that threaten public health.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA YILMAZ M (2019). MANİSA MERKEZ VE SOMA İLÇESİ 2017 YILI HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 77 - 82.
Chicago YILMAZ Muammer MANİSA MERKEZ VE SOMA İLÇESİ 2017 YILI HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2019): 77 - 82.
MLA YILMAZ Muammer MANİSA MERKEZ VE SOMA İLÇESİ 2017 YILI HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2019, ss.77 - 82.
AMA YILMAZ M MANİSA MERKEZ VE SOMA İLÇESİ 2017 YILI HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2019; 77 - 82.
Vancouver YILMAZ M MANİSA MERKEZ VE SOMA İLÇESİ 2017 YILI HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2019; 77 - 82.
IEEE YILMAZ M "MANİSA MERKEZ VE SOMA İLÇESİ 2017 YILI HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.77 - 82, 2019.
ISNAD YILMAZ, Muammer. "MANİSA MERKEZ VE SOMA İLÇESİ 2017 YILI HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". (2019), 77-82.
APA YILMAZ M (2019). MANİSA MERKEZ VE SOMA İLÇESİ 2017 YILI HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 20(2), 77 - 82.
Chicago YILMAZ Muammer MANİSA MERKEZ VE SOMA İLÇESİ 2017 YILI HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 20, no.2 (2019): 77 - 82.
MLA YILMAZ Muammer MANİSA MERKEZ VE SOMA İLÇESİ 2017 YILI HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.20, no.2, 2019, ss.77 - 82.
AMA YILMAZ M MANİSA MERKEZ VE SOMA İLÇESİ 2017 YILI HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2019; 20(2): 77 - 82.
Vancouver YILMAZ M MANİSA MERKEZ VE SOMA İLÇESİ 2017 YILI HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2019; 20(2): 77 - 82.
IEEE YILMAZ M "MANİSA MERKEZ VE SOMA İLÇESİ 2017 YILI HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 20, ss.77 - 82, 2019.
ISNAD YILMAZ, Muammer. "MANİSA MERKEZ VE SOMA İLÇESİ 2017 YILI HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 20/2 (2019), 77-82.