Yıl: 2020 Cilt: 75 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 747 - 774 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33630/ausbf.662294 İndeks Tarihi: 16-10-2020

TÜRKİYE’DE İLLERİN MUTLULUĞU

Öz:
Bu çalışma, Türkiye’de bireylerin mutluluğuna etki eden faktörleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, mümkün olduğu ölçüde geniş tutulan bir model oluşturulmuş ve bu model hem Türkiye genelinde hem de iller düzeyinde sınanmıştır. Modelde yerli literatürde içerilmeyen cinsiyete ve gelire bağlı toplumsal baskı, borçluluk, devlet hizmetlerinden memnuniyet, bireyin yakın çevresiyle ilişkilerinden duyduğu memnuniyet gibi değişkenlerin kullanılmış olması ve söz konusu modelin 81 il bazında yinelenmiş olması çalışmanın temel katkılarıdır. Çalışmamızda sıralı lojistik regresyon modeli kullanılmıştır. Model sonuçlarına göre, Türkiye’de bireylerin genel olarak benzer faktörlerden mutlu ya da mutsuz olduklarını söylemek mümkündür. Evliliğinden, işinden, sağlığından, gelirinden, sosyal hayatından ve kamusal hizmetlerden memnun olan, üniversite mezunu, yakın sosyal çevresi ile olumlu ilişkiler kuran, iyimser ve kadın bireylerin daha mutlu oldukları görülmektedir. Buna karşın evliliklerinden memnun olmayan, işsiz, borçlu, suça maruz kalan, cinsiyetinden ve gelirinden dolayı üzerinde baskı hisseden bireylerin daha mutsuz oldukları tespit edilmiştir. Modelin illere uygulanması bir takım ek bilgiler sunmaktadır. Bu sayede, değişkenlerin istatistiki olarak anlamlı ya da anlamsız oldukları illerin dağılımlarını, bazı durumlarda yığılmalarını izlemek mümkün olabilmektedir. Diğer taraftan, Türkiye geneli analizde bulunan örneğin pozitif bir ilişkinin il düzeyinde negatif olabildiği (ya da tersi) gözlenebilmektedir. Bu durum, analizlerin il düzeyine de genişletilmesi gerekliliğine işaret etmektedir.
Anahtar Kelime:

The Happiness of Cities in Turkey

Öz:
This study aims at determining factor that influence individuals’ happiness in Turkey. For this purpose, we have built a model that is as broad as possible and have tested this model both in Turkey in general and at the level of cities. The fact that the model uses such variables as social pressure depending on sex and income, indebtedness, satisfaction with government services, satisfaction with the individual's relations with his/her close circle, which are not included in domestic literature, and the fact that it was repeated in 81 provinces are the basic contributions of the study.The study has used the ordinal logistic regression model. According to the model results, it is possible to tell whether individuals in Turkey are happy or unhappy with similar factors in general. Optimistic, female, university-graduate individuals who can have positive relations with their near social environment and who are happy from their marriage, work, health, income, social life and public services, are seen to be happier. Whereas, individuals who are not satisfied from their marriages, unemployed, indebted individuals, crime victims, individuals who feel pressure on themselves because of their sex or income are seen as more unhappy.Applying the model to cities presents some additional data. It becomes possible to observe distribution of cities where variables are statistically meaningful or not meaningful, and in some cases where they are clustered. On the other hand, we have also observed that a positive relationship in overall Turkey analysis, may be negative at city level or vice versa. This observation leads to the necessity of broadening analyses to the city level.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Agresti, Alan (2007), An Introduction to Categorical Data Analysis (Newyork: Wiley)
 • Akgiş, Öznur (2015), “Bir refah göstergesi olarak Türkiye’de mutluluğun mekânsal dağılışı” Türk Coğrafya Dergisi, 65: 69-76.
 • Alesina, Alberto, Rafael Di Tella ve Robert MacCulloch (2004), “Inequality and happiness: are Europeans and Americans different?” Journal of Public Economics, 88(9): 2009-2042.
 • Binswanger, Mathias (2006), “Why does income growth fail to make us happier? Searching for the treadmills behind the paradox of happiness” The Journal of Socio-Economics, 35: 366– 381.
 • Brown, Sarah, Karl Taylor ve Stephen W. Price (2005), “Debt and Distress: Evaluating the Psychological Cost of Credit” Journal of Economic Psychology, 26: 642-63.
 • Bülbül, Şahamet ve Selay Giray (2011), “Sosyodemografik Özellikler ile Mutluluk Algısı Arasındaki İlişki Yapısının Analizi” Ege Akademik Bakış, 11: 113–123.
 • Caner, Asena (2016), “Happiness and Life Satisfaction in Turkey in Recent Years” Social Indicatiors Research, 127:361–399.
 • Chen, Shuai ve Jan C. van Ours (2017), “Subjective Well-being and Partnership Dynamics; Are Same-sex Relationships Different?”, Center for Economic Research, CentER Discussion Paper; Vol. 2017-041.
 • Clark, Andrew E. ve Andrew J. Oswald (1994), “Unhappiness and unemployment”, The Economic Journal, 104(424): 648-659.
 • Clark, Andrew E., Paul Frijters ve Michael Shields (2008), “Relative Income, Happiness and Utility: An Explanation for the Easterlin Paradox and Other Puzzles” Journal of Economic Literature, 46(1): 95-144.
 • Çirkin, Zeynep ve Türkmen Göksel (2016), “Mutluluk ve Gelir”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(2): 375-400.
 • Deaton, Angus (2008), “Income, Health, and Well-Being around the World: Evidence from the Gallup World Poll” Journal of Economic Perspectives, 22(2): 53–72.
 • Di Cesare, Mariachiara ve Alessia Amori (2006), “Gender and Happiness in Italy” Population Association of America Annual Meeting, Los Angeles, CA. http://paa2006.princeton. edu/papers/60246 (11.12.2017).
 • Di Tella, Rafael, Robert J. MacCulloch, ve Andrew Oswald (2006), “The Macroeconomics of Happiness” Macroeconomics, 85(4): 809-827.
 • Dumludağ, Devrim (2013), “Life Satisfaction and Income Comparison Effects in Turkey” Social Indicators Research, 114: 1199–1210.
 • Dumludağ, Devrim, Özge Gökdemir ve Selay Giray (2015), “Income Comparison, Collectivism and Life Satisfaction in Turkey” Quality and Quantity 50(3): 955-980.
 • Easterlin, Richard A. (1973), “Does money buy happiness?” The Public Interest, 30: 3-10.
 • Easterlin, Richard A. (1974), “Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence” Nations and Households in Economic Growth, 89: 89-125.
 • Easterlin, Richard A. (1995), “Will Raising the Incomes of all Increase the Happiness of all?” Journal of Economic Behavior & Organization, 27(1): 35-47.
 • Easterlin, Richard A. vd. (2010), “The happiness–income paradox revisited” Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(52): 22463-22468.
 • Eren, Kazım A. ve Ahmet, A. Aşıcı (2016), “The Determinants of Happiness in Turkey: Evidence from City-Level Data” Journal of Happiness Studies, 18(3): 647-669.
 • Florida, Richard, Charlotta Mellander ve Peter J. Rentfrow (2011), “The Happiness of Cities” Regional Studies, 47(4): 613-627.
 • Frey, Bruno S. ve Alois Stutzer (2000), “Happiness, Economy and Institutions” The Economic Journal, 110(466): 918-938.
 • Frey, Bruno S. ve Alois Stutzer (2002), “What Can Economists Learn from Happiness Research?” Journal of Economic Literature, 40(2): 402-435.
 • Frijters, Paul ve Tony Beatton (2012), “The mystery of the U-shaped Relationship Between Happiness and Age” Journal of Economic Behavior & Organization, 82(2):525-542.
 • Gerdtham, Ulf-G. ve Magnus Johannesson (2001), “The Relationship between Happiness, Health, and Socio-economic Factors: Results Based on Swedish Microdata” The Journal of SocioEconomics, 30(6): 553-557.
 • Gorz, Andre (1995), İktisadi Aklın Eleştirisi (İstanbul: Ayrıntı Yayınları)
 • Graham, Carol ve Soumya Chattopadhyay (2012), “Gender and well-being around the world: Some insights from the economics of happiness” The Brookings Institution, University of Chicago, Chicago, USA.
 • Hartog, Joop ve Hessel Oosterbeek (1998), “Health, Wealth and Happiness: Why Pursue a Higher Education?” Economics of Education Review, 17(3): 245-256.
 • Helliwell, John (2003), “How's Life? Combining Individual And National Variables To Explain Subjective Well-Being” Economic Modelling, 20(2): 331-360.
 • Kahneman, Daniel ve Alan B. Krueger (2006), “Developments in the Measurement of Subjective Well-being” The Journal of Economic Perspectives, 20(1), 3-24.
 • Lane, Robert E. (2000), The Loss of Happiness in Market Democracies (New Haven: Yale University Press).
 • Layard, Richard (2005), Happiness: Lessons from a New Science (Penguin).
 • Leigh, Andrew ve Justin Wolfers (2006), “Happiness and the Human Development Index: Australia is not a Paradox” Australian Economic Review, 39(2): 176-184.
 • Liu, Xing (2009), “Ordinal Regression Analysis: Fitting the Proportional Odds Model Using Stata, SAS and SPSS”, Journal of Modern Applied Statistical Methods, 8(2): 632-645.
 • McBride, Michael (2001), “Relative-Income Effects on Subjective Well-being in the Cross-section” Journal of Economic Behavior & Organization, 45(3): 251-78.
 • O’Connell, Ann A. (2006), Logistic Regression Models for Ordinal Response Variables (London: Sage Publications).
 • Oswald, Andrew J. (1997), “Happiness and Economic Performance” The Economic Journal: 107(445): 1815–1831.
 • Powdthavee, Nattavudh (2005), “Unhappiness and Crime: Evidence from South Africa” Economica, 72(287): 531-547.
 • Selim, Sibel (2008), “Life Satisfaction and Happiness in Turkey” Social Indicators Research, 88: 531– 562.
 • Soukiazis, Elias ve Sara Ramos (2016), “The Structure of Subjective Well-Being and Its Determinants: A Micro-Data Study for Portugal” Social Indicators Research, 126(3): 1375- 99.
 • Stutzer, Alois ve Bruno S. Frey (2006), “Does Marriage Make People Happy, or Do Happy People Get Married?” The Journal of Socio-Economics, 35(2): 326-347.
 • Stutzer, Alois ve Bruno S. Frey (2012), “Recent Developments in the Economics of Happiness: A Selective Overview”, IZA DP No: 7078.
 • Van der Meer, Peter ve Rudi Wielers (2015) “Happiness, Unemployment and Self-esteem” Spring Meeting RC28: "Social Inequality, Cohesion and Solidarity, Tilburg, Hollanda.
 • Veenhoven, Ruut ve Devrim Dumludağ (2015), “İktisat ve Mutluluk: Bugün Daha Mutlu muyuz?” Eds. Dumludağ, D. vd., İktisatta Davranışsal Yaklaşımlar, 201-230 (Ankara, İmge Kitabevi).
APA GÜNEŞ B, taş i, ACAR S (2020). TÜRKİYE’DE İLLERİN MUTLULUĞU. , 747 - 774. 10.33630/ausbf.662294
Chicago GÜNEŞ Bayram,taş ismail,ACAR SEDAT TÜRKİYE’DE İLLERİN MUTLULUĞU. (2020): 747 - 774. 10.33630/ausbf.662294
MLA GÜNEŞ Bayram,taş ismail,ACAR SEDAT TÜRKİYE’DE İLLERİN MUTLULUĞU. , 2020, ss.747 - 774. 10.33630/ausbf.662294
AMA GÜNEŞ B,taş i,ACAR S TÜRKİYE’DE İLLERİN MUTLULUĞU. . 2020; 747 - 774. 10.33630/ausbf.662294
Vancouver GÜNEŞ B,taş i,ACAR S TÜRKİYE’DE İLLERİN MUTLULUĞU. . 2020; 747 - 774. 10.33630/ausbf.662294
IEEE GÜNEŞ B,taş i,ACAR S "TÜRKİYE’DE İLLERİN MUTLULUĞU." , ss.747 - 774, 2020. 10.33630/ausbf.662294
ISNAD GÜNEŞ, Bayram vd. "TÜRKİYE’DE İLLERİN MUTLULUĞU". (2020), 747-774. https://doi.org/10.33630/ausbf.662294
APA GÜNEŞ B, taş i, ACAR S (2020). TÜRKİYE’DE İLLERİN MUTLULUĞU. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 75(2), 747 - 774. 10.33630/ausbf.662294
Chicago GÜNEŞ Bayram,taş ismail,ACAR SEDAT TÜRKİYE’DE İLLERİN MUTLULUĞU. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 75, no.2 (2020): 747 - 774. 10.33630/ausbf.662294
MLA GÜNEŞ Bayram,taş ismail,ACAR SEDAT TÜRKİYE’DE İLLERİN MUTLULUĞU. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.75, no.2, 2020, ss.747 - 774. 10.33630/ausbf.662294
AMA GÜNEŞ B,taş i,ACAR S TÜRKİYE’DE İLLERİN MUTLULUĞU. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2020; 75(2): 747 - 774. 10.33630/ausbf.662294
Vancouver GÜNEŞ B,taş i,ACAR S TÜRKİYE’DE İLLERİN MUTLULUĞU. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2020; 75(2): 747 - 774. 10.33630/ausbf.662294
IEEE GÜNEŞ B,taş i,ACAR S "TÜRKİYE’DE İLLERİN MUTLULUĞU." Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 75, ss.747 - 774, 2020. 10.33630/ausbf.662294
ISNAD GÜNEŞ, Bayram vd. "TÜRKİYE’DE İLLERİN MUTLULUĞU". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 75/2 (2020), 747-774. https://doi.org/10.33630/ausbf.662294