Yıl: 2020 Cilt: 17 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 203 - 206 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5222/HEAD.2020.95826 İndeks Tarihi: 19-11-2020

Evde Bakım Hemşirelerinde Kültürel Farkındalık

Öz:
Kültür, insanın bilişsel, duyuşsal, davranışsal etkinlikleri sonucundaortaya çıkan değerler ve kuşaktan kuşağa aktarılan davranışlardır.Kültürün, ekonomi, beslenme, meslek, cinsiyet rolleri, kişisel hijyen,giyim, aile yapısı, nüfus politikası gibi faktörler üzerinde etkisi vardır.Kültür, insanların sağlık ve hastalığa ilişkin inançlarını, değerlerini vesosyal tutumlarını da etkiler. Çeşitli kültüre sahip olan toplumlardaevde bakım hemşireleri, bakım verdikleri hastaların kültürel özelliklerinibilmeli ve bu özellikleri dikkate alarak bakımı planlamalıdırlar.Kültürel yönden uygun bakım, kültürü anlayıp bilgili olma, klinik becerilerlebütüncül bakım verme yönünde olmalıdır. Evde bakım hemşireleriaile ya da toplumun sağlığını koruma ve sürdürmede kültürelbilgilerini kullanmak zorunda kalabilir. Kültürel uygulamalar ve maneviinançlara göre yaşamlarını sürdüren bireylere, kaliteli ve niteliklibakım verebilmek için, hemşirelerin kültürel farkındalığa sahip olmasıgerekir. Bu kültürel farkındalığa sahip olunamadığı zaman, kültürel çatışmalar,kültürel boşluk, kültürel şok, sağlık bakımında eşitsizliklere,iletişim bozukluklarına, ayrımcılığa neden olurken, verilen bakımınkalitesini ve bakım alan bireylerinde memnuniyetini de olumsuz yöndeetkileyebilir. Bu derleme evde bakım hemşirelerinde kültürel farkındalığadikkat çekmek amacıyla yapılmıştır.
Anahtar Kelime:

Cultural Awareness in Home Care Nurses

Öz:
Culture is the result of cognitive, affective, behavioral activities of people and the behaviors transferred from generation to generation. Culture has an impact on factors such as economy, nutrition, occupation, gender roles, personal hygiene, clothing, family structure and population policy. Culture also affects people's beliefs, values and social attitudes about health and disease. In societies with various cultures, home care nurses should know the cultural characteristics of the patients they care for and plan their care taking these features into account. Culturally appropriate care should be to understand and understand the culture and to provide holistic care with clinical skills. Home care nurses may have to use their cultural knowledge to protect and maintain the health of the family or community. According to cultural practices and spiritual beliefs, nurses should have cultural awareness in order to provide quality and quality care to individuals who live their lives. When this cultural awareness cannot be achieved, cultural conflicts, cultural gap, cultural shock, health care inequalities, communication disorders and discrimination may affect negatively the quality of the care provided and the satisfaction of the caregivers. This review was made to draw attention to cultural awareness in home care nurses.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Sadrı HA, Flammia M. Intercultural communication: A new approach to international relations and global challenges. NY: The Continuum International Publishing Group; 2011.
 • 2 . Marshall JK, Cooper LA, Green AR. Residents attitude, knowledge, and perceived preparedness toward caring for patients from diverse sociocultural backgrounds. Health Equity. 2017;1(1):43-9. doi: 10.1089/heq.2016.0010.
 • 3 . Lin MH, Chang TH, Lee YH, Wang PY, Lin LH, Hsu HC. Developing and validating the Nursing Cultural Competence Scale in Taiwan. PLoS One. 2019;14(8):e0220944. doi: 10.1371/journal.pone.0220944.
 • 4 . Almutairi AF, Adlan AA, Nasim M. Perceptions of the critical cultural competence of registered nurses in Canada. BMC Nurs. 2017;16:47. doi: 10.1186/s12912-017-0242-2.
 • 5 . Temel AB. Kültürler arası (çok kültürlü) hemşirelik eğitimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008;11(2),92-101. Available from: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/29413
 • 6 . Sayan A. Günümüzde evde bakım. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004;7(3):91-6. Available from: http://dergipark. gov.tr/download/article-file/29246
 • 7 . Ewers M. The advent of high-tech home care in Germany. Public Health Nursing. 2002;19(4):309-17. doi: 10.1046/j.1525-1446.2002.19411.x.
 • 8 . Masini EB. Towards multicultural societies: The European experience. Current Sociology. 2011;59(2):229-37. doi: 10.1177 / 0011392110391158.
 • 9 . Rozaimie A, Shuib A, Ali AJ, Oii B, Siang C. Multicultural awareness for better ways of life: A scale validation among Malaysian undergraduate students. Paper presented at: 2nd International Conference on Business and Economic Research Proceeding. 2011 p. 1174-9. Available from: https://www.researchgate.net/publication/254399430.
 • 10 . Üstün E. Öğretmen adaylarının kültürler arası duyarlılık ve etnik merkezcilik düzeylerini etkileyen etmenler. [master’s thesis]. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2011.
 • 11 . Campinha-Bacote J. The Process of cultural competence in the delivery of health care services: A model of care. Journal of Transcultural Nursing. 2002;13(3):181-4. doi: 10.1177/10459602013003003.
 • 12 . Deborah L. Flowers RN. Culturally competent nursing care a challenge for the 21st century. Critical Care Nurse. 2004;24(4):48-52. doi: 10.4037/ccn2004.24.4.48.
 • 13 . Tortumluoğlu G. Transkültürel hemşirelik ve kültürel bakım modeli örnekleri. Celal Bayar Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004;8(2):47-57. Available from: http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/ makale/1030.pdf
 • 14 . Tanrıverdi G. Hemşirelerde kültürel yeterliliği geliştirmeye yönelik yaklaşım ve öneriler. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2017;25(3):227-36. Available from: https://fnjn.org/en/approachesand- recommendations-for-improving-the-cultural-competence-innursing- 16681
 • 15 . Lifshitz A. Cultural awareness: A prescription for more effective medicine. MedGenMed. 2006;8(1):17. PMID: 16915147.
 • 16 . Pehlivan S, Yıldırım Y, Fadıloğlu Ç. Kanser, kültür ve hemşirelik. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013;4(4):168-74. Available from: http://acibadem.dergisi.org/uploads/pdf/pdf_AUD_205. pdf
 • 17 . Üzar-Özçetin YS, Tee S, Kargın M. Achieving culturally competent cancer care: A qualitative study drawing on the perspectives of cancer survivors and oncology nurses. Eur J Oncol Nurs. 2020;44:101701. doi: 10.1016/j.ejon.2019.101701.
 • 18 . Aktaş YY, Uğur HG, Orak OS. Hemşirelerin kültürler arası hemşirelik bakımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2016;8:120-8. Available from: http:// www.guvenplus.com.tr/imagesbuyuk/HEMSIRELIK-08.pdf#page=135
 • 19 . Chen J, Wang Y. Cultural competence experiences which chinese nurses have in Finland. 2015. Available from: http://urn.fi/ URN:NBN:fi:amk-201501211480.
 • 20 . Ludwick R, Silva MC. Ethics: Ethical challenges in the care of elderly persons. OJIN. 2003;9(1). Available from: http://ojin.nursingworld.org/ MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/ Columns/Ethics/EthicalChallenges.html
 • 21 . Leininger M. Culture care theory: A major contribution to advance transcultural nursing knowledge and practices. J Transcult Nurs. 2002;13(3):189-92. doi:10.1177/10459602013003005.
 • 22 . Giger JN, Davidhizar R. The Giger and Davidhizar Transcultural Assessment Model. J Transcult Nurs. 2002;13(3):185-8. doi: 10.1177/10459602013003004.
 • 23 . Hemşirelik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. T.C. Resmi Gazete; 19 Nisan 2011. Sayı: 27910. Available from: https:// www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110419-5.htm
 • 24 . Fadıloğlu Ç. Evde sağlık ve bakım. 1st ed. Fadıloğlu Ç, Ertem G, Şenuzun AF, editors. Ankara: Göktuğ Yayıncılık; 2013. p. 3-23.
 • 25 . Ceylantekin Y, Öcalan D. Hemşirelik öğrencilerinin kültürel farkındalığı ve kültürler arası hemşirelik dersine yönelik düşünceleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016;5(4):45-53. Available from: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/371616
 • 26 . Woods M. Cultural safety and the socioethical nurse. Nursing Ethics. 2010;17:715-25 doi: 10.1177/0969733010379296.
 • 27 . Hellwig K. Alternatives to restraints: What patients and caregivers should know. Home Healthc Nurse. 2000;18(6):395-403. PMID: 11951300.
 • 28 . Ersin F, Bahar Z. Odak grup görüşmeleri ve kültürel bakım farklılıkevrensellik teorisi ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Eğitim Dergisi. 2013;6(3):172-5. Available from: http:// deuhyoedergi.org/index.php/DEUHYOED/article/view/5/399
 • 29 . Ariiff K, Beng K. Cultural health beliefs in rural family practice: A Malaysian perspective. Aust J Rural Health. 2006;14(1):2-8. doi: 10.1111/j.1440-1584.2006.00747.x.
 • 30 . Calvillo E, Clark L, Ballantyne JE, Pacquiao D, Purnell LD, Villarruel AM. Cultural competency in baccalaureate nursing education. J Transcult Nurs. 2009;20(2):137-45. doi: 10.1177/1043659608330354.
 • 31 . Barrett D, Secic M, Borowske D. The Gatekeeper program: Proactive identification and case management of at-risk older adults prevents nursing home placement, saving healthcare dollars program evaluation. Home Healtch Nurse. 2010;28(3):191-7. doi: 10.1097/01. NHH.0000369772.41656.4e.
 • 32 . Romagnoli KM, Handler SM, Ligons FM, Hochheiser H. Home-Care nurses' perceptions of unmet information needs and communication difficulties of older patients in the immediate post-hospital discharge period. BMJ Qual Saf. 2013;22(4):324-32. doi: 10.1136/ bmjqs-2012-001207.
 • 33 . Özkan S, Yılmaz E. Hasta yakınlarının organ bağışı ile ilgili bilgi ve tutumları. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi. 2009;11(5):18-27. Available from: http://dergipark.gov.tr/download/ article-file/198200
 • 34 . Crawley LM. Racial cultural and ethnic factors influencing end-of-life care. J Palliat Med. 2005;8(1)58-69. doi: 10.1089/jpm.2005.8.s-58.
APA DEMİRTÜRK SELÇUK E, Karadeniz H (2020). Evde Bakım Hemşirelerinde Kültürel Farkındalık. , 203 - 206. 10.5222/HEAD.2020.95826
Chicago DEMİRTÜRK SELÇUK Ezgi,Karadeniz Havva Evde Bakım Hemşirelerinde Kültürel Farkındalık. (2020): 203 - 206. 10.5222/HEAD.2020.95826
MLA DEMİRTÜRK SELÇUK Ezgi,Karadeniz Havva Evde Bakım Hemşirelerinde Kültürel Farkındalık. , 2020, ss.203 - 206. 10.5222/HEAD.2020.95826
AMA DEMİRTÜRK SELÇUK E,Karadeniz H Evde Bakım Hemşirelerinde Kültürel Farkındalık. . 2020; 203 - 206. 10.5222/HEAD.2020.95826
Vancouver DEMİRTÜRK SELÇUK E,Karadeniz H Evde Bakım Hemşirelerinde Kültürel Farkındalık. . 2020; 203 - 206. 10.5222/HEAD.2020.95826
IEEE DEMİRTÜRK SELÇUK E,Karadeniz H "Evde Bakım Hemşirelerinde Kültürel Farkındalık." , ss.203 - 206, 2020. 10.5222/HEAD.2020.95826
ISNAD DEMİRTÜRK SELÇUK, Ezgi - Karadeniz, Havva. "Evde Bakım Hemşirelerinde Kültürel Farkındalık". (2020), 203-206. https://doi.org/10.5222/HEAD.2020.95826
APA DEMİRTÜRK SELÇUK E, Karadeniz H (2020). Evde Bakım Hemşirelerinde Kültürel Farkındalık. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 17(2), 203 - 206. 10.5222/HEAD.2020.95826
Chicago DEMİRTÜRK SELÇUK Ezgi,Karadeniz Havva Evde Bakım Hemşirelerinde Kültürel Farkındalık. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 17, no.2 (2020): 203 - 206. 10.5222/HEAD.2020.95826
MLA DEMİRTÜRK SELÇUK Ezgi,Karadeniz Havva Evde Bakım Hemşirelerinde Kültürel Farkındalık. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.17, no.2, 2020, ss.203 - 206. 10.5222/HEAD.2020.95826
AMA DEMİRTÜRK SELÇUK E,Karadeniz H Evde Bakım Hemşirelerinde Kültürel Farkındalık. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2020; 17(2): 203 - 206. 10.5222/HEAD.2020.95826
Vancouver DEMİRTÜRK SELÇUK E,Karadeniz H Evde Bakım Hemşirelerinde Kültürel Farkındalık. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2020; 17(2): 203 - 206. 10.5222/HEAD.2020.95826
IEEE DEMİRTÜRK SELÇUK E,Karadeniz H "Evde Bakım Hemşirelerinde Kültürel Farkındalık." Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 17, ss.203 - 206, 2020. 10.5222/HEAD.2020.95826
ISNAD DEMİRTÜRK SELÇUK, Ezgi - Karadeniz, Havva. "Evde Bakım Hemşirelerinde Kültürel Farkındalık". Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 17/2 (2020), 203-206. https://doi.org/10.5222/HEAD.2020.95826