Yıl: 2019 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 15 - 39 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.14820 İndeks Tarihi: 13-12-2020

OKUL ÖNCESİNE YÖNELİK HAREKETLİ MASAL KİTAPLARI İLLÜSTRASYONLARININ TASARIMI VE BİR MASAL KİTABI UYGULAMASI

Öz:
Hareketli masal kitaplarının, çocukların bilişsel yetenekleriniolumlu yönde geliştirerek, yaratıcı hayal gücünü zenginleştirip kitapsevgisini oluşturarak, çevresiyle daha kolay iletişim sağlamasınayardımcı olacağı düşünülmektedir. Çocuk gelişimi için bu denli önemliolduğu düşünülen hareketli kitapların illüstrasyon tasarım özellikleriincelenerek örnek bir masal kitabının hazırlanması araştırmanın temelamacını oluşturmaktadır. Bu çalışma; konu ve kullanılan illüstrasyonaçısından Türk kültürüne ait ögeleri içerisinde barındıran bir temayla,okul öncesi dönem çocukları için bir uzman tarafından Türkiye’dehazırlanmış ilk hareketli kitaplardan biri olma açısından da önemliolduğu düşünülmektedir. Araştırmada, 2011-2017 yılları arasında okulöncesi dönem çocuklarına yönelik telif hakkı satın alınıp yayınlananyedi ayrı hareketli masal kitabına yer verilmiştir. Belirlenen hareketlimasal kitaplarından altısı yerli yayınevleri tarafından yayın haklarısatın alınıp Türkçeye çevrilen yabancı kitapları oluşturmaktadır.Yedinci kitap ise, her aşaması Türkiye’de hazırlanmış ve Türk Kültürögelerini içinde barındıran yerli hareketli masal kitabı olarak çalışmayadahil edilmiştir. İllüstrasyon ve hareketli parçalar bakımından iyitasarlandığı ya da tasarım sorunlarının olduğu düşünülen yedihareketli masal kitabının analizi, araştırmaya anlamlı bir boyutkatabileceği düşünülüp çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Araştırmadahilinde tez konusuyla ilgili; yurt içi ve dışı basımlı üç boyutlu hikayekitapları, dergi, makale, yurt içi ve yurt dışı tez, bildiri, kitap ve internetkaynaklarından faydalanılarak veriler elde edilmiştir.Araştırmada; Türkiye’de pek fazla gelişim gösterememiş amayurtdışında oldukça zengin bir tarihi geçmişi olan hareketli masalkitaplarının yapımı ve illüstrasyon tasarım özellikleri incelenmektedir.Bu doğrultuda, araştırmanın sonucunda üç boyutlu ve hareketli birmasal kitabı hazırlanmıştır. Araştırmacı tarafından tasarlanan hareketlive 3 boyutlu masal kitabının grafiksel olarak iç ve dış yapı tasarımözelliklerinin, okul öncesi çocukların düzeyine uygunluğu, araştırmacıtarafından belirli ölçütler dikkate alınarak geliştirilen uzmandeğerlendirme formu ile tespit edilmiştir. Bu kapsamda iki GrafikTasarım alan uzmanının görüşlerine başvurularak, tasarlanan masalkitabının iç yapı özelliklerini “tema, konu, kahramanlar, plan ve üslup”açısından ve dış yapı özelliklerini “kitabın boyutu, sayfa düzeni, harfler,illüstrasyonlar ve kapak (kâğıt, cilt)” açısından uygun değil, birazuygun, uygun ve tamamen uygun şeklinde değerlendirmeleriistenmiştir. Alan uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeninsonucu, tasarlanan hareketli ve 3 boyutlu masal kitabının grafikselolarak iç ve dış yapı tasarım özelliklerinin okul öncesi çocuklarındüzeyine uygun olduğunu ve tasarım açısından güvenilir sonuçlarverdiğini göstermiştir. Hareketli masal kitapları, okul öncesi dönemçocuklarının hem bilişsel hem de fiziksel gelişimlerine olumlu anlamdakatkı sağlayacağı, ayrıca eğitim ve öğretim için ideal interaktif birmateryal olacağı elde edilen bulgularla belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

DESIGNING ILLUSTRATED POP UP BOOKS FOR PRESCHOOL CHILDREN AND A POP UP BOOK DESIGN

Öz:
It is thought that animated fairy tale books will help children to develop easier communication with their environment by improving their cognitive abilities in a positive way, enriching creative imagination and creating a love of books. The main aim of the study is to prepare a sample fairy tale book by examining the illustration design features of animated books thought to be so important for child development. This work; in terms of the problem and the illustration of elements of Turkish culture in hosting a theme, by an expert for preschool children in terms of being one of the first movable books were written in Turkey is thought to be important. In the research, between the years 2011- 2017, seven different animated story books were purchased and published for the preschool children. Six of the identified animated fairy tale books are foreign books which are purchased by domestic publishing houses and are translated into Turkish. The seventh book, prepared in every stage of Turkey and the Turkish hosts in their native cultural elements were included in the study as animated tale book. The analysis of seven movable fairy tales, which are thought to be well designed or have design problems in terms of illustration and animated parts, are included in the study considering that they can add a significant dimension to the research. In relation to the thesis topic; domestic and foreign printed three-dimensional story books, magazines, articles, domestic and international dissertations, papers, books and data were obtained by using the internet resources.In the study, the construction and design characteristics of animated storybook illustration with a rich history abroad are examined, which does not show much development in Turkey. As a result of this study, a three-dimensional and mobile tale book was prepared. The feasibility of the internal and external design features of the animated and 3D story book designed by the researcher was determined by the expert evaluation form which was developed by the researcher taking into consideration the specific criteria. In this context, two Graphic Design field experts were asked to refer to the ideas of the designed interior design of the fairy tale book "theme, subject, heroes, plan and style" and in terms of the external structure characteristics "book size, page layout, letters, illustrations and cover (paper, skin)" in terms of a suitable, appropriate and completely appropriate. The results of the evaluation by the field experts showed that the design of the animated and 3-dimensional tale book is in accordance with the level of pre-school children's graphic design and gives reliable results in terms of design. Animated fairy tale books were determined with the help of the findings that it would contribute positively to both cognitive and physical development of preschool children and also to be an interactive material ideal for education and training.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ARIFOGLU G, KAPTAN A (2019). OKUL ÖNCESİNE YÖNELİK HAREKETLİ MASAL KİTAPLARI İLLÜSTRASYONLARININ TASARIMI VE BİR MASAL KİTABI UYGULAMASI. , 15 - 39. 10.7827/TurkishStudies.14820
Chicago ARIFOGLU GOKCE,KAPTAN Ata Yakup OKUL ÖNCESİNE YÖNELİK HAREKETLİ MASAL KİTAPLARI İLLÜSTRASYONLARININ TASARIMI VE BİR MASAL KİTABI UYGULAMASI. (2019): 15 - 39. 10.7827/TurkishStudies.14820
MLA ARIFOGLU GOKCE,KAPTAN Ata Yakup OKUL ÖNCESİNE YÖNELİK HAREKETLİ MASAL KİTAPLARI İLLÜSTRASYONLARININ TASARIMI VE BİR MASAL KİTABI UYGULAMASI. , 2019, ss.15 - 39. 10.7827/TurkishStudies.14820
AMA ARIFOGLU G,KAPTAN A OKUL ÖNCESİNE YÖNELİK HAREKETLİ MASAL KİTAPLARI İLLÜSTRASYONLARININ TASARIMI VE BİR MASAL KİTABI UYGULAMASI. . 2019; 15 - 39. 10.7827/TurkishStudies.14820
Vancouver ARIFOGLU G,KAPTAN A OKUL ÖNCESİNE YÖNELİK HAREKETLİ MASAL KİTAPLARI İLLÜSTRASYONLARININ TASARIMI VE BİR MASAL KİTABI UYGULAMASI. . 2019; 15 - 39. 10.7827/TurkishStudies.14820
IEEE ARIFOGLU G,KAPTAN A "OKUL ÖNCESİNE YÖNELİK HAREKETLİ MASAL KİTAPLARI İLLÜSTRASYONLARININ TASARIMI VE BİR MASAL KİTABI UYGULAMASI." , ss.15 - 39, 2019. 10.7827/TurkishStudies.14820
ISNAD ARIFOGLU, GOKCE - KAPTAN, Ata Yakup. "OKUL ÖNCESİNE YÖNELİK HAREKETLİ MASAL KİTAPLARI İLLÜSTRASYONLARININ TASARIMI VE BİR MASAL KİTABI UYGULAMASI". (2019), 15-39. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14820
APA ARIFOGLU G, KAPTAN A (2019). OKUL ÖNCESİNE YÖNELİK HAREKETLİ MASAL KİTAPLARI İLLÜSTRASYONLARININ TASARIMI VE BİR MASAL KİTABI UYGULAMASI. Turkish Studies - Educational Sciences , 14(1), 15 - 39. 10.7827/TurkishStudies.14820
Chicago ARIFOGLU GOKCE,KAPTAN Ata Yakup OKUL ÖNCESİNE YÖNELİK HAREKETLİ MASAL KİTAPLARI İLLÜSTRASYONLARININ TASARIMI VE BİR MASAL KİTABI UYGULAMASI. Turkish Studies - Educational Sciences 14, no.1 (2019): 15 - 39. 10.7827/TurkishStudies.14820
MLA ARIFOGLU GOKCE,KAPTAN Ata Yakup OKUL ÖNCESİNE YÖNELİK HAREKETLİ MASAL KİTAPLARI İLLÜSTRASYONLARININ TASARIMI VE BİR MASAL KİTABI UYGULAMASI. Turkish Studies - Educational Sciences , vol.14, no.1, 2019, ss.15 - 39. 10.7827/TurkishStudies.14820
AMA ARIFOGLU G,KAPTAN A OKUL ÖNCESİNE YÖNELİK HAREKETLİ MASAL KİTAPLARI İLLÜSTRASYONLARININ TASARIMI VE BİR MASAL KİTABI UYGULAMASI. Turkish Studies - Educational Sciences . 2019; 14(1): 15 - 39. 10.7827/TurkishStudies.14820
Vancouver ARIFOGLU G,KAPTAN A OKUL ÖNCESİNE YÖNELİK HAREKETLİ MASAL KİTAPLARI İLLÜSTRASYONLARININ TASARIMI VE BİR MASAL KİTABI UYGULAMASI. Turkish Studies - Educational Sciences . 2019; 14(1): 15 - 39. 10.7827/TurkishStudies.14820
IEEE ARIFOGLU G,KAPTAN A "OKUL ÖNCESİNE YÖNELİK HAREKETLİ MASAL KİTAPLARI İLLÜSTRASYONLARININ TASARIMI VE BİR MASAL KİTABI UYGULAMASI." Turkish Studies - Educational Sciences , 14, ss.15 - 39, 2019. 10.7827/TurkishStudies.14820
ISNAD ARIFOGLU, GOKCE - KAPTAN, Ata Yakup. "OKUL ÖNCESİNE YÖNELİK HAREKETLİ MASAL KİTAPLARI İLLÜSTRASYONLARININ TASARIMI VE BİR MASAL KİTABI UYGULAMASI". Turkish Studies - Educational Sciences 14/1 (2019), 15-39. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14820