Yıl: 2012 Cilt: 8 Sayı: 3 (Özel Sayı) Sayfa Aralığı: 137 - 154 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-01-2021

KURUMSAL YÖNETİM ENDEKS PERFORMANSININ ANALİZİ

Öz:
Bu çalışma kapsamında Kurumsal Yönetim kavramı ve gelişimi incelenerek,Kurumsal Yönetim endeksinin performansı araştırılmıştır. Veri seti olarak son 3yıla ait günlük bazda İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında hesaplanmış olanendeksler dikkate alınmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yer alanUlusal 100, Ulusal 50, Ulusal 30 ve Kurumsal Yönetim Endeksininperformansları arasındaki farklılıklar araştırılmıştır.
Anahtar Kelime:

ANALYSE OF CORPORATE GOVERNANCE INDEX PERFORMANCE

Öz:
In this study the concept and development of Corporate Governance has been investigated and the performance of Corporate Governance Indexes has been analysed. Corporate Governance Indexes and General Indexes from Istanbul Stock Exchange, has been taken on daily basis for the last 3 years as data set. Differences between the performances of the Corporate Governance Index and IMKB National 100, IMKB National 50, IMKB National 30 has been investigated.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Bebchuk, L.A., Weisbach, M. S., (2009), The State of Corporate Governance Research, Fisher College of Business Working Paper No. 2009-03-20 ; Review of Financial Studies, Vol. 23. No. 3, s. 939-961,
 • Brown, L. D., Caylor, M. L., (2004) Corporate Governance and Firm Performance, Quarterly Journal of Economics, Vol. 123,s.75-89
 • Cadbury Committee,(1992) Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, London, s.53
 • Cuhruk, H., Özkan,A. (2004),” Equity Research Turkey Special Report” Equity. Vol 9, s. 3-15
 • Dağlı, H., (1995), “Yatırım Fonlarında Performans Değerlemesi: Türkiye Örneği”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XVII. Ulusal Kongresi, 10-11 Temmuz 1995, ODTÜ, Ankara.
 • Darman, G.M, (2006) Kurumsal Yönetim, “Yönetim Kurulunun Sorumlulukları ve Şirket Değeri” Kurumsal Şirket Yönetimi, SPK Yayınları, Ankara, s.69-82
 • Gregory, H. J. Simms, M.E. (1999) “Corporate Governance: What It Is and Why It Matters,9’th International Anti-Corruption Conference.October, Durban, South Africa, s.3
 • Gompers,P.A., Ishii, J. L., Metrick, A.,(2003) Corporate Governance and Equity Prices, Quarterly Journal of Economics, Vol. 118, No. 1, s. 107-155,
 • Gürbüz, A.O., Ergincan, Y. (2004) Kurumsal Yönetim: Türkiye’deki Durumu ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler, 1.Basım, Literatür Yayıncılık, İstanbul, s:107-111
 • Hiraki,T., Inoue, H., Ito, A., Kuroki, F., Masuda, H., (2003)Corporate Governance and Firm Value in Japan: Evidence from 1985 to 1998, Pacific-Basin Finance Journal, Forthcoming, No:97, s.61-79 Investopedia, http://www.investopedia.com, 09.06.2011 itibari ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, www.imkb.gov.tr , 20.01.2011 tarihi itibariyle
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu, www.kap.gov.tr, 24.01.2011 tarihi itibariyle
 • Küçüksözen, C., Küçükkocaoğlu, G. (2005) “Kurumsal Şirket Yönetiminde Finansal Bilginin Rolü”, Muhasebe ve Denetime Bakış,16,s.83
 • Korkmaz, T., Uygurtürk,H.. (2007), “Türkiye’deki Emeklilik Fonlarının Performans Ölçümü ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yeteneği”, Akdeniz İ.İ.B.F Dergisi (14), 66-93.
 • Pulaşlı, H., (2003) Corporate Governance Anonim Şirket Yönetiminde Yeni Model, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2003, s.19
 • Sosyal Bilimler Akademisi, http://www.sobiadacademy.net, Coşkun Can Aktan, 09.01.2011 tarihi itibariyle
 • Smith, A. (1776) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, s.261
 • Şehirli, K. (2004) "Kurumsal Yönetim" SPK Yeterlilik Etüdleri, Ankara, s.12
 • TÜSİAD, (2002)Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi, TÜSİAD, İstanbul
 • Ülgen, H., Mirze, K.S.(2004) İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayıncılık, İstanbul, s.46
 • Yorulmaz, Ö.,Ekici, O,.(2010) İMKB’nin Latin Amerika Borsalarıyka İlişkisi Üzerine Çok Değişkenli Garch Modellemesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010,4, s.25-32
 • Yıldız,A., (2005) A Tipi Yatırım Fonları Performanslarının IMKB ve Fon Endeksi Bazında Değerlendirimlesi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar 2005, Sayı: 14
APA SALDANLI A (2012). KURUMSAL YÖNETİM ENDEKS PERFORMANSININ ANALİZİ. , 137 - 154.
Chicago SALDANLI Arif KURUMSAL YÖNETİM ENDEKS PERFORMANSININ ANALİZİ. (2012): 137 - 154.
MLA SALDANLI Arif KURUMSAL YÖNETİM ENDEKS PERFORMANSININ ANALİZİ. , 2012, ss.137 - 154.
AMA SALDANLI A KURUMSAL YÖNETİM ENDEKS PERFORMANSININ ANALİZİ. . 2012; 137 - 154.
Vancouver SALDANLI A KURUMSAL YÖNETİM ENDEKS PERFORMANSININ ANALİZİ. . 2012; 137 - 154.
IEEE SALDANLI A "KURUMSAL YÖNETİM ENDEKS PERFORMANSININ ANALİZİ." , ss.137 - 154, 2012.
ISNAD SALDANLI, Arif. "KURUMSAL YÖNETİM ENDEKS PERFORMANSININ ANALİZİ". (2012), 137-154.
APA SALDANLI A (2012). KURUMSAL YÖNETİM ENDEKS PERFORMANSININ ANALİZİ. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3 (Özel Sayı)), 137 - 154.
Chicago SALDANLI Arif KURUMSAL YÖNETİM ENDEKS PERFORMANSININ ANALİZİ. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 8, no.3 (Özel Sayı) (2012): 137 - 154.
MLA SALDANLI Arif KURUMSAL YÖNETİM ENDEKS PERFORMANSININ ANALİZİ. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.3 (Özel Sayı), 2012, ss.137 - 154.
AMA SALDANLI A KURUMSAL YÖNETİM ENDEKS PERFORMANSININ ANALİZİ. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2012; 8(3 (Özel Sayı)): 137 - 154.
Vancouver SALDANLI A KURUMSAL YÖNETİM ENDEKS PERFORMANSININ ANALİZİ. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2012; 8(3 (Özel Sayı)): 137 - 154.
IEEE SALDANLI A "KURUMSAL YÖNETİM ENDEKS PERFORMANSININ ANALİZİ." Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8, ss.137 - 154, 2012.
ISNAD SALDANLI, Arif. "KURUMSAL YÖNETİM ENDEKS PERFORMANSININ ANALİZİ". Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 8/3 (Özel Sayı) (2012), 137-154.