Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 11 Sayfa Aralığı: 106 - 122 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 07-02-2021

Opinions of Classroom Teachers about the Use of Argumentation Method in Science Classroom in Primary School

Öz:
The purpose of this study is to determine the opinions of classroomteachers in the elementary school about the use of the argumentationmethod appropriate to the Toulmin argumentation model in the scienceclass. This study was carried out in 16 hours (8 days) with participationof 37 class teachers in Balıkesir province of Bandırma. This study isbased on the case study of the qualitative research design. The data wasthe result of video recording of semi-structured interviews and semistructured interviews with six classroom teachers. The obtained datawas analyzed according to the content analysis which is one of theanalysis methods. At the end of this training, their experiences areexpressed as opinions. According to these views, the method ofargumentation; the students will be interested and attentive, thestudents will have a positive attitude towards the classes, the studentswill be actively involved in the lessons and learn meaningfully, theability to develop scientific thinking skills and to understand the natureof science can be used not only in science class but also in other courses.
Anahtar Kelime:

İlkokulda Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersinde Argümantasyon Yöntemi Kullanımına İlişkin Görüşleri

Öz:
Bu çalışmanın amacı, ilkokulda sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersinde Toulmin argümantasyon modeline uygun argümantasyon yönteminin kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu çalışma Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 37 sınıf öğretmeninin katılımı ile 16 saatte (8 gün) gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışmasına göre hazırlanmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ve altı sınıf öğretmeni ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerin videoya kaydedilmesi sonucu edilmiştir. Elde edilen veriler analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizine göre değerlendirilmiştir. Bu eğitim sonunda yaşadıkları deneyimler sonucunda görüşleri belirtmişlerdir. Bu görüşlere göre argümantasyon yönteminin; öğrencilerin ilgisinin ve dikkatini çekeceğini, öğrencilerin derslere karşı olumlu tutum içinde olacağını, öğrencilerin derse aktif olarak katılıp anlamlı öğrenmeyi gerçekleştireceğini, bilimsel düşünce becerilerini geliştirme ve bilimin doğasını anlama fırsatı sunacağını, argümantasyon yönteminin sadece fen bilimleri dersinde değil, diğer derslerde de kullanılabileceğini belirtmişlerdir (p<.05).
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA APAYDIN Z, KANDEMİR M (2018). Opinions of Classroom Teachers about the Use of Argumentation Method in Science Classroom in Primary School. , 106 - 122.
Chicago APAYDIN ZEKİ,KANDEMİR MEHMET ALİ Opinions of Classroom Teachers about the Use of Argumentation Method in Science Classroom in Primary School. (2018): 106 - 122.
MLA APAYDIN ZEKİ,KANDEMİR MEHMET ALİ Opinions of Classroom Teachers about the Use of Argumentation Method in Science Classroom in Primary School. , 2018, ss.106 - 122.
AMA APAYDIN Z,KANDEMİR M Opinions of Classroom Teachers about the Use of Argumentation Method in Science Classroom in Primary School. . 2018; 106 - 122.
Vancouver APAYDIN Z,KANDEMİR M Opinions of Classroom Teachers about the Use of Argumentation Method in Science Classroom in Primary School. . 2018; 106 - 122.
IEEE APAYDIN Z,KANDEMİR M "Opinions of Classroom Teachers about the Use of Argumentation Method in Science Classroom in Primary School." , ss.106 - 122, 2018.
ISNAD APAYDIN, ZEKİ - KANDEMİR, MEHMET ALİ. "Opinions of Classroom Teachers about the Use of Argumentation Method in Science Classroom in Primary School". (2018), 106-122.
APA APAYDIN Z, KANDEMİR M (2018). Opinions of Classroom Teachers about the Use of Argumentation Method in Science Classroom in Primary School. Journal of Computer and Education Research, 6(11), 106 - 122.
Chicago APAYDIN ZEKİ,KANDEMİR MEHMET ALİ Opinions of Classroom Teachers about the Use of Argumentation Method in Science Classroom in Primary School. Journal of Computer and Education Research 6, no.11 (2018): 106 - 122.
MLA APAYDIN ZEKİ,KANDEMİR MEHMET ALİ Opinions of Classroom Teachers about the Use of Argumentation Method in Science Classroom in Primary School. Journal of Computer and Education Research, vol.6, no.11, 2018, ss.106 - 122.
AMA APAYDIN Z,KANDEMİR M Opinions of Classroom Teachers about the Use of Argumentation Method in Science Classroom in Primary School. Journal of Computer and Education Research. 2018; 6(11): 106 - 122.
Vancouver APAYDIN Z,KANDEMİR M Opinions of Classroom Teachers about the Use of Argumentation Method in Science Classroom in Primary School. Journal of Computer and Education Research. 2018; 6(11): 106 - 122.
IEEE APAYDIN Z,KANDEMİR M "Opinions of Classroom Teachers about the Use of Argumentation Method in Science Classroom in Primary School." Journal of Computer and Education Research, 6, ss.106 - 122, 2018.
ISNAD APAYDIN, ZEKİ - KANDEMİR, MEHMET ALİ. "Opinions of Classroom Teachers about the Use of Argumentation Method in Science Classroom in Primary School". Journal of Computer and Education Research 6/11 (2018), 106-122.