Yıl: 2018 Cilt: 1 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 92 - 102 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33439/ergonomi.478303

BULANIK DEMATEL VE EDAS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SPORCULAR İÇİN AKILLI BİLEKLİK SEÇİMİ

Öz:
Günümüzde teknolojinin gelişimi ilebirlikte artık günlük hayatta kullanılan kıyafet ve aksesuarlara akıllıalgılayıcıların eklenmesiyle giyilebilir teknolojik ürünleredönüştürülmektedir. Giyilebilir teknoloji ürünlerinden biri olan akıllıbileklikler sportif faaliyetlerimizin, uyku takibimizin, sağlık durumumuzunkayıt altına alınmasını ve yaşamımızı elde ettiğimiz bu raporlara göredüzenlememize yardımcı olmaktadır. Her geçen gün gelişen teknolojiye bağlıolarak alternatif sayısının artması, sporcuların hangi model ve özellikleresahip akıllı bilekliği tercih edeceği konusunda zorlanmalarına nedenolmaktadır. Bu çalışmada, sporcuların akıllı bilekliktercih sürecini kolaylaştırmak için çok kriterli karar verme tekniklerindenBULANIK DEMATEL (Fuzzy Decision Making Trial AndEvaluation Laboratory) yöntemi kriter ağırlıkları ve kriterlerarasındaki ilişkiler için, EDAS (Evaluation Based OnDistance From Average Solution) yöntemi ise alternatifler arasındanseçim yapmak için kullanılmıştır. 4 kişilik bir uzman grubun değerlendirmesiyleelde edilen verileri incelediğimizde, akıllı bileklik seçiminde göz önünealınması gereken en önemli kriterin akıllı bilekliklerin kullanım kolaylığıolduğu ortaya çıkmıştır. Kullanım kolaylığından sonra sırasıyla, estetik, fonksiyonelözellik, ağırlık ve akıllı bilekliklerin batarya kullanım süresi olarakbelirlenmiştir. EDAS yönteminin sonuçlarına göreise Alternatif 2en iyi performansa sahip akıllı bileklik olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: EDAS Çok Kriterli Karar Verme Bulanık DEMATEL

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ada, E., Kazançoğlu, Y., ve Aksoy, M. (2011). Esnek Üretim Sistemlerine Etki Eden Faktörlerin Bulanık DEMATEL Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi, XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, 23- 24 Haziran 2011.
 • Aggarwal, A., Choudhary, C., ve Mehrotra, D. (2018). Evaluation Of Smartphones In Indian Market Using EDAS. Procedia Computer Science, 132, 236-243. Aksakal, E., ve Dağdeviren, M. (2010). Anp ve Dematel Yöntemleri İle Personel Seçimi Problemine Bütünleşik Bir Yaklaşım, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25(4), 905- 910.
 • Bayhan, M., ve Bildik, T. (2014). Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3), 27-36.
 • Büyüközkan, G., ve Çifçi, G. (2012). A Novel Hybrid Mcdm Approach Based On Fuzzy Dematel, Fuzzy Anp And Fuzzy Topsis To Evaluate Green Suppliers, Expert Systems with Applications, 39(3), 3000-3011.
 • Chang, B., Chang, C.-W., ve Wu, C.-H. (2011). ). Fuzzy DEMATEL Method For Developing Supplier Selection Criteria, Expert Systems with Applications, 38(3), 1850-1858.
 • Çakır, M., ve Çakır, E. (2017). Mobil Cihaz Üzerinden Görsel Efekti Kontrol Edilebilen Elektronik Takilarin Tasarımı, Mesleki Bilimler Dergisi, 6(3), 508-516.
 • Erkayman, B., Khorshidi, M., ve Usanmaz, B. (2018). An Integrated Fuzzy Approach For Erp Deployment Strategy Selectıon Under Conflıctıng Crıterıa, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 32(3), 807-823.
 • Ghorabaee, M. K., Zavadskas, E. K., Amiri, M., ve Turskis, Z. (2016). Extended EDAS Method For Fuzzy MultiCriteria Decision-Making: An Application To Supplier Selection, International journal of computers communications & control, 11(3), 358- 371.
 • Kahraman, C., Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Cevik Onar, S., Yazdani, M., ve Oztaysi, B. (2017). Intuitionistic Fuzzy EDAS Method: An Application To Solid Waste Disposal Site Selection, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 25(1), 1-12.
 • Karaoğlan, S. (2016). DEMATEL VE VIKOR Yöntemleriyle Diş Kaynak Seçimi: Otel İşletmesi Örneği, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (55), 9-24.
 • Kaya, İ., Kılınç, M. S., ve Çevikcan, E. (2007). MakineTeçhizat Seçim Probleminde Bulanık Karar Verme Süreci. Mühendis ve Makina, 49(576), 8-14.
 • Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Olfat, L., ve Turskis, Z. (2015). Multi-Criteria Inventory Classification Using A New Method Of Evaluation Based On Distance From Average Solution (EDAS). Informatica, 26(3), 435-451.
 • Li, R.-J. (1999). Fuzzy Method In Group Decision Making. Computers & Mathematics with Applications, 38(1), 91-101.
 • Lin, C.-J., ve Wu, W.-W. (2008). A Causal Analytical Method For Group Decision-Making Under Fuzzy Environment, Expert Systems with Applications, 34(1), 205-213.
 • Marangoz, M., ve Aydın, A. E. (2017). Tüketicilerin Giyilebilir Teknoloji Ürünlerini Benimsemesinde Etkili Olan Faktörler: Akilli Saatler Üzerine Bir Araştirma, Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 4(1),1-20.
 • Muhammad, M. N., ve Cavus, N. (2017). Fuzzy DEMATEL Method For Identifying LMS Evaluation Criteria, Procedia Computer Science, 120, 742-749.
 • Organ, A. (2013). Bulanık Dematel Yöntemiyle Makine Seçimini Etkileyen Kriterlerin Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 157-172.
 • Öztürk, O. (2009). Türkiye Karayollarında Trafik Kazalarının Nedeni ve Bu Kazaların Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Saaty, T. L. (2008). Decision Making With The Analytic Hierarchy Process, International Journal Of Services Sciences, 1(1), 83-98.
 • Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Ghorabaee, M. K., ve Turskis, Z. (2017). An Extension Of The EDAS Method Based On The Use Of Interval Grey Numbers, Studies in Informatics and Control, 26(1), 5-12.
 • Stević, Ž., Pamučar, D., Vasiljević, M., Stojić, G., ve Korica, S. (2017). Novel Integrated Multi-Criteria Model For Supplier Selection: Case Study Construction Company, Symmetry, 9(11), 279.
 • Tzeng, G.-H., Chiang, C.-H., ve Li, C.-W. (2007). Evaluating Intertwined Effects In E-Learning Programs: A Novel Hybrid MCDM Model Based On Factor Analysis And DEMATEL. Expert Systems with Applications, 32(4), 1028-1044.
 • Ulutaş, A. (2017). EDAS Yöntemi Kullanılarak Bir Tekstil Atölyesi İçin Dikiş Makinesi Seçimi, İşletme Araştırmaları Dergisi,9(2), 169-183.
 • Wang, Y.-L., ve Tzeng, G.-H. (2012). Brand marketing for creating brand value based on a MCDM model combining DEMATEL with ANP and VIKOR methods, Expert Systems with Applications, 39(5), 5600-5615.
APA ALBAYRAK Ö, ERKAYMAN B (2018). BULANIK DEMATEL VE EDAS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SPORCULAR İÇİN AKILLI BİLEKLİK SEÇİMİ. Ergonomi (Online), 1(2), 92 - 102. 10.33439/ergonomi.478303
Chicago ALBAYRAK Özge,ERKAYMAN BURAK BULANIK DEMATEL VE EDAS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SPORCULAR İÇİN AKILLI BİLEKLİK SEÇİMİ. Ergonomi (Online) 1, no.2 (2018): 92 - 102. 10.33439/ergonomi.478303
MLA ALBAYRAK Özge,ERKAYMAN BURAK BULANIK DEMATEL VE EDAS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SPORCULAR İÇİN AKILLI BİLEKLİK SEÇİMİ. Ergonomi (Online), vol.1, no.2, 2018, ss.92 - 102. 10.33439/ergonomi.478303
AMA ALBAYRAK Ö,ERKAYMAN B BULANIK DEMATEL VE EDAS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SPORCULAR İÇİN AKILLI BİLEKLİK SEÇİMİ. Ergonomi (Online). 2018; 1(2): 92 - 102. 10.33439/ergonomi.478303
Vancouver ALBAYRAK Ö,ERKAYMAN B BULANIK DEMATEL VE EDAS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SPORCULAR İÇİN AKILLI BİLEKLİK SEÇİMİ. Ergonomi (Online). 2018; 1(2): 92 - 102. 10.33439/ergonomi.478303
IEEE ALBAYRAK Ö,ERKAYMAN B "BULANIK DEMATEL VE EDAS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SPORCULAR İÇİN AKILLI BİLEKLİK SEÇİMİ." Ergonomi (Online), 1, ss.92 - 102, 2018. 10.33439/ergonomi.478303
ISNAD ALBAYRAK, Özge - ERKAYMAN, BURAK. "BULANIK DEMATEL VE EDAS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SPORCULAR İÇİN AKILLI BİLEKLİK SEÇİMİ". Ergonomi (Online) 1/2 (2018), 92-102. https://doi.org/10.33439/ergonomi.478303