Yıl: 2021 Cilt: 37 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 107 - 119 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.53490/egehemsire.748208 İndeks Tarihi: 29-07-2022

HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Öz:
Amaç: Hastanede çalışan hemşirelerin iş yaşam kalitesini ve iş yaşam kalitelerini etkileyenfaktörleri belirlemektir.Yöntem: Araştırmanın evrenini, Trabzon’daki kamu ve üniversite hastanelerinde çalışan toplam1752 hemşire oluştururken, örneklemini hastanelere göre tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen315 hemşire oluşturmuştur. Veriler; bilgi formu, hemşirelik iş yaşam kalitesi ölçeği ile toplanmış,ANOVA, t-testi, korelasyon ve regresyon testi ile analiz edilmiştir.Bulgular: Hemşirelerin %57.8’i lisans/lisansüstü eğitime sahip, %77.1’i 4A kadrosunda ve%58.7’si kamu hastanelerinde çalışmaktadır. Hemşirelerin iş yaşam kalitesi ölçeğinden aldıklarıtoplam puan 2.85±0.46’dır. Ayrıca 6-10 yıl arasında mesleki deneyime sahip, dahili ve cerrahiservislerde çalışan, mesleğinden ve çalıştığı kurumdan memnun olmayan, iş yaşam kalitelerinigenel olarak kötü bulan ve yönetici-ast ilişkilerini iş yaşam kalitesi faktörü olarak değerlendirenhemşirelerin toplamda iş yaşam kalitesi ölçek puanları diğerlerinden daha düşüktür ve bubulgular istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Özellikle hemşirelerin çalıştıkları kurumdan (ß=-12.231) ve meslekten (ß=-7.136) memnun olmadıklarını belirtmeleri, iş yaşam kaliteleri üzerindeolumsuz etkiye sahiptir (F=35.379; p=0.000<0.05).Sonuç: Hemşirelerin iş yaşam kalite düzeyleri orta düzeydedir. Özellikle çalışılan kurumdan vehemşirelikten memnun olmamak hemşirelerin iş yaşam kalite düzeyleri üzerinde olumsuz algıyaneden olmaktadır.
Anahtar Kelime: hemşirelik personeli Hemşireler hemşirelik

Determination of Nurses' Quality of Work Life anf Infuencing Factors

Öz:
Objective: This study is to determine the factors which influence the quality of working life of nurses working at the hospital and the quality of working life. Method: As the population of the study comprised 1752 nurses working at public hospitals and a university hospital, its sample consisted of 315 nurses selected through stratified sampling according to the hospitals. Data was collected with information form, the scale of quality of working life in nursing, analyzed with ANOVA, t-test, correlation and regression test. Results: Of the nurses, 57.8% had undergraduate/postgraduate study, 77.1% of the nurses worked in the position 4A and 58.7 % of them worked at public hospitals. The total score was 2.85±0.46 which the nurses got from the scale of the quality of working life. Besides, the total scale points of the quality life of the nurses who had experiences within the rage 6-10 years, worked in internal and surgery services, were not satisfied with their job and the institution where they work, generally found the quality of working life bad and evaluate the relations manager and subordinate as a factor of the quality of working life were lower than the others and these findings were statistically significant. (p<0.05). Moreover, being unpleased especially with the institution worked (ß=-12.231), and with the job (ß=-7.136) which was one of these variables had a negative effect on the quality of working life of nurses. (F=35.379; p=0.000<0.05). Conclusion: The quality of working life of nurses was at medium level. Being unpleased especially with the institution worked and with nursing had a negative impact on the quality levels of working life of nurses.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Tamer E, Öztürk H (2021). HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. , 107 - 119. 10.53490/egehemsire.748208
Chicago Tamer Ezgi,Öztürk Havva HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. (2021): 107 - 119. 10.53490/egehemsire.748208
MLA Tamer Ezgi,Öztürk Havva HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. , 2021, ss.107 - 119. 10.53490/egehemsire.748208
AMA Tamer E,Öztürk H HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. . 2021; 107 - 119. 10.53490/egehemsire.748208
Vancouver Tamer E,Öztürk H HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. . 2021; 107 - 119. 10.53490/egehemsire.748208
IEEE Tamer E,Öztürk H "HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ." , ss.107 - 119, 2021. 10.53490/egehemsire.748208
ISNAD Tamer, Ezgi - Öztürk, Havva. "HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ". (2021), 107-119. https://doi.org/10.53490/egehemsire.748208
APA Tamer E, Öztürk H (2021). HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 37(2), 107 - 119. 10.53490/egehemsire.748208
Chicago Tamer Ezgi,Öztürk Havva HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 37, no.2 (2021): 107 - 119. 10.53490/egehemsire.748208
MLA Tamer Ezgi,Öztürk Havva HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.37, no.2, 2021, ss.107 - 119. 10.53490/egehemsire.748208
AMA Tamer E,Öztürk H HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2021; 37(2): 107 - 119. 10.53490/egehemsire.748208
Vancouver Tamer E,Öztürk H HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2021; 37(2): 107 - 119. 10.53490/egehemsire.748208
IEEE Tamer E,Öztürk H "HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ." Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 37, ss.107 - 119, 2021. 10.53490/egehemsire.748208
ISNAD Tamer, Ezgi - Öztürk, Havva. "HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ". Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 37/2 (2021), 107-119. https://doi.org/10.53490/egehemsire.748208