Yıl: 2021 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 510 - 530 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.16916/aded.887902 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı: Bir Meta-Tematik Analiz Çalışması

Öz:
Çalışmanın amacı eğitsel oyun kullanımın Türkçe öğretimine etkisini meta-tematik analiz çerçevesinde belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Google Scholar, Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi, Ulakbim TR Dizin, Web of Sience, Eric ve Proquest veri tabanlarından Türkçe öğretiminde eğitsel oyun konusunda gerçekleştirilmiş 13 nitel çalışma araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma bulguları “Türkçe dersinde eğitsel oyun tekniğinin kullanımı”, “öğretmen yeterliklerine etkisi, “öğrenci kazanımlarına etkisi” ve “öğretme-öğrenme sürecine etkisi” olarak temalaşmıştır. Araştırma sonuçları Türkçe öğretiminde eğitsel oyun kullanımının öğrenci kazanımlarına ve öğretme öğrenme sürecine olumlu etkilerinin olduğunu öğretmen, öğrenci ve veli boyutundan sunmaktadır. Ayrıca sonuçlar öğretmenlerin eğitsel oyun kullanımındaki yeterliklerinden ziyade teknik kullanımındaki yetersizliklerinin ön plana çıktığını göstermektedir. Araştırma sonunda eğitsel oyunların Türkçe öğretiminde kullanımına yönelik nitel veriye sahip araştırmalara gereksinim olduğu, eğitsel oyun tekniğinin etkileri üzerine özellikle dil becerileri bağlamında derinlemesine ve boylamsal araştırmalar gerçekleştirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelime: içerik analizi meta-tematik analiz Türkçe öğretimi eğitsel oyun

The Use of Educational Games in Teaching Turkish: A Meta -Thematic Analysis

Öz:
This study aims to determine the effects of using educational games on Turkish instruction through meta-thematic analysis. 13 qualitative studies from Google Scholar, Higher Education Board Thesis Center, Ulakbim TR Index, Web of Science, ERIC, and ProQuest databases were included in the study. Data were analyzed through content analysis, and themes and sub-themes were created. The findings were themed as using the educational game method in the Turkish course, and the effects of using games on teacher competencies, student achievement, and the teaching-learning process. The data obtained from teachers, students, and parents show that using educational games in teaching Turkish positively affects student achievement and the teaching-learning process. The results also reveal teachers' lack of competence in using the method. Based on the findings, it is recommended that more in-depth and longitudinal qualitative research on the effects of the method be carried out.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Genç Ersoy B (2021). Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı: Bir Meta-Tematik Analiz Çalışması. , 510 - 530. 10.16916/aded.887902
Chicago Genç Ersoy Berrin Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı: Bir Meta-Tematik Analiz Çalışması. (2021): 510 - 530. 10.16916/aded.887902
MLA Genç Ersoy Berrin Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı: Bir Meta-Tematik Analiz Çalışması. , 2021, ss.510 - 530. 10.16916/aded.887902
AMA Genç Ersoy B Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı: Bir Meta-Tematik Analiz Çalışması. . 2021; 510 - 530. 10.16916/aded.887902
Vancouver Genç Ersoy B Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı: Bir Meta-Tematik Analiz Çalışması. . 2021; 510 - 530. 10.16916/aded.887902
IEEE Genç Ersoy B "Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı: Bir Meta-Tematik Analiz Çalışması." , ss.510 - 530, 2021. 10.16916/aded.887902
ISNAD Genç Ersoy, Berrin. "Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı: Bir Meta-Tematik Analiz Çalışması". (2021), 510-530. https://doi.org/10.16916/aded.887902
APA Genç Ersoy B (2021). Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı: Bir Meta-Tematik Analiz Çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 510 - 530. 10.16916/aded.887902
Chicago Genç Ersoy Berrin Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı: Bir Meta-Tematik Analiz Çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi 9, no.2 (2021): 510 - 530. 10.16916/aded.887902
MLA Genç Ersoy Berrin Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı: Bir Meta-Tematik Analiz Çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.9, no.2, 2021, ss.510 - 530. 10.16916/aded.887902
AMA Genç Ersoy B Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı: Bir Meta-Tematik Analiz Çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2021; 9(2): 510 - 530. 10.16916/aded.887902
Vancouver Genç Ersoy B Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı: Bir Meta-Tematik Analiz Çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2021; 9(2): 510 - 530. 10.16916/aded.887902
IEEE Genç Ersoy B "Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı: Bir Meta-Tematik Analiz Çalışması." Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9, ss.510 - 530, 2021. 10.16916/aded.887902
ISNAD Genç Ersoy, Berrin. "Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı: Bir Meta-Tematik Analiz Çalışması". Ana Dili Eğitimi Dergisi 9/2 (2021), 510-530. https://doi.org/10.16916/aded.887902