Yıl: 2021 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 881 - 900 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31592/aeusbed.979746 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Yapılan Öğretimsel Uyarlamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri

Öz:
Özel gereksinimli olan öğrencilerin öğrenmelerinin desteklenmesinde öğretmenlerin öğrencilerinin bireysel gereksinimlerine uygun uyarlamalara gitmesi gerekmektedir. Bütünleştirmenin yaygnlaşması ile birlikte bu görüş daha fazla benimsenmiş ve öğretmenlerin öğretimsel uyarlamalar yapmaları beklenmektedir. Bu doğrultuda, bu araştırmanın temel amacı, sınıflarında öğrenme güçlüğü olan öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin bu öğrencilere yönelik öğretimi nasıl planladıklarını, öğretimi ve değerlendirmeyi nasıl yaptıkları ile ilişkili görüşlerini betimlemektir. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerine göre desenlenmiş ve verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile gözlem formu kullanılmıştır. Araştırmaya Ankara İli’nde görev yapan 15 sınıf öğretmeni katılmıştır. Bu öğretmenlere yarı yapılandırılmış görüşme soruları sorularak yaptıkları uyarlamalar hakkında bilgi edinilmiştir. Ek olarak gözlem formu aracılığıyla öğretmenlerden beşi sınıf ortamında gözlenmiştir. Araştırma bulguları, sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğüne yönelik dersi planlama, öğretim ve değerlendirme konularına ilişkin uyarlamalarda sınırlı bilgiye sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca öğretmenlerin ifade ettikleri uyarlamaları sınıf ortamında uygulamaya geçiremedikleri gözlenmiştir. Bu araştırmada elde edilen öğretmen görüşleri, ilgili araştırmalar doğrultusunda tartışılmış ve ileride yapılacak araştırmalara ve uygulamalara yönelik önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelime: öğretimsel uyarlamalar öğretmen görüşleri. Öğrenme güçlüğü

Teachers' Opinions on Instructional Adaptations for Students with Learning Disabilities

Öz:
In order to support the learning of students with special needs, teachers should adapt to the individual needs of their students. Through the dissemination of inclusion, this view has been adopted more and teachers are expected to make instructional adaptations. This paper aimed to determine the opinions of classroom teachers about how they plan instruction for students with learning disabilities in their classes, and how they teach and evaluate these students. The data of this qualitative research were collected through semi-structured interviews and observation forms. The sample included 15 classroom teachers working in Ankara province. Semi-structured interview questions were asked to these teachers and information was obtained about the adaptations they made. In addition, five of the teachers were observed in the classroom environment through the observation form. Findings indicated that classroom teachers have limited knowledge in adaptations of lesson planning, teaching and evaluation. In addition, it was observed that teachers could not implement the adaptations they expressed in their classrooms. Teachers’ opinions were discussed in line with the relevant literature and suggestions were provided for further studies and applications.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Özkubat U, SANIR H, Ozmen E (2021). Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Yapılan Öğretimsel Uyarlamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri. , 881 - 900. 10.31592/aeusbed.979746
Chicago Özkubat Ufuk,SANIR HANIFI,Ozmen E. Ruya Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Yapılan Öğretimsel Uyarlamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri. (2021): 881 - 900. 10.31592/aeusbed.979746
MLA Özkubat Ufuk,SANIR HANIFI,Ozmen E. Ruya Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Yapılan Öğretimsel Uyarlamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri. , 2021, ss.881 - 900. 10.31592/aeusbed.979746
AMA Özkubat U,SANIR H,Ozmen E Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Yapılan Öğretimsel Uyarlamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri. . 2021; 881 - 900. 10.31592/aeusbed.979746
Vancouver Özkubat U,SANIR H,Ozmen E Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Yapılan Öğretimsel Uyarlamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri. . 2021; 881 - 900. 10.31592/aeusbed.979746
IEEE Özkubat U,SANIR H,Ozmen E "Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Yapılan Öğretimsel Uyarlamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri." , ss.881 - 900, 2021. 10.31592/aeusbed.979746
ISNAD Özkubat, Ufuk vd. "Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Yapılan Öğretimsel Uyarlamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri". (2021), 881-900. https://doi.org/10.31592/aeusbed.979746
APA Özkubat U, SANIR H, Ozmen E (2021). Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Yapılan Öğretimsel Uyarlamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3), 881 - 900. 10.31592/aeusbed.979746
Chicago Özkubat Ufuk,SANIR HANIFI,Ozmen E. Ruya Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Yapılan Öğretimsel Uyarlamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7, no.3 (2021): 881 - 900. 10.31592/aeusbed.979746
MLA Özkubat Ufuk,SANIR HANIFI,Ozmen E. Ruya Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Yapılan Öğretimsel Uyarlamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.3, 2021, ss.881 - 900. 10.31592/aeusbed.979746
AMA Özkubat U,SANIR H,Ozmen E Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Yapılan Öğretimsel Uyarlamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(3): 881 - 900. 10.31592/aeusbed.979746
Vancouver Özkubat U,SANIR H,Ozmen E Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Yapılan Öğretimsel Uyarlamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(3): 881 - 900. 10.31592/aeusbed.979746
IEEE Özkubat U,SANIR H,Ozmen E "Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Yapılan Öğretimsel Uyarlamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri." Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, ss.881 - 900, 2021. 10.31592/aeusbed.979746
ISNAD Özkubat, Ufuk vd. "Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Yapılan Öğretimsel Uyarlamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7/3 (2021), 881-900. https://doi.org/10.31592/aeusbed.979746