Yıl: 2021 Cilt: 30 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 159 - 164 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.34108/eujhs.817902 İndeks Tarihi: 29-07-2022

BİR ÜNİVERSİTE PERSONELİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE AĞIZ BAKIMI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Öz:
Bu çalışma, Artvin Çoruh Üniversitesi’nde çalışan akademik ve idari personelin ağız ve diş sağlığı ile ağız bakımı düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kesit tipteki çalışmanın örneklemini, 2017 Ekim ve Kasım ayları arasında Artvin Çoruh Üniversitesi’nde çalışan ve ankete katılan 122 akademik ve idari personel oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu e-posta yoluyla kişilere ulaştırılarak, bireylerin şahsen on-line olarak anket formunu doldurmaları sağlanmıştır. Ankette, sosyo-demografik özellikler, ağız ve diş sağlığı ile ağız bakımı ve beslenme alışkanlıklarına yönelik 24 soru bulunmaktadır. İstatistiksel analizler SPSS versiyon 19 yazılımı ile Ki-kare ve Fisher testleri kullanılarak yapılmıştır. Katılımcıların diş fırçalama alışkanlıkları, dişlerini fırçalama sıklığı ve sigara kullanımları ile dişeti hastalığının olması arasında, asitli ve şekerli gıda tüketimi ile çürük oluşumu arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamamıştır (p>0.05). Meslek grubuna göre dolgu, protez kullanımı ve sigara kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p˂0.05). Bu çalışmanın sonucunda, akademik personelin dolgu ve sigara kullanımının, idari personele göre daha fazla olduğu, protez kullanım oranının daha az olduğu belirlenmiştir. Beslenme alışkanlıklarının çürük oluşumu üzerinde etkili olmadığı ve fırçalama alışkanlığı olmasına rağmen diş ipi veya gargara kullanma alışkanlığının düşük olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime: Ağız Sağlığı Diş Çürüğü Ağız Hijyeni

DETERMINATION OF ORAL AND DENTAL HEALTH AND ORAL HYGIENE LEVELS IN A UNIVERSITY STAFF MEMBERS: THE CASE OF ARTVIN ÇORUH UNIVERSITY

Öz:
This study was conducted to determine the oral and dental health and oral hygiene levels of academic and administrative staff working at Artvin Çoruh University. The universe of the cross-sectional study consists of 122 academic and administrative staff who worked at Artvin Çoruh University between October and November 2017 and participated in the survey. In collecting the data, the questionnaire form prepared by the researchers was sent to the individuals via e-mail and the individuals were personally filled in the questionnaire form online. The questionnaire includes 24 questions about socio-demographic characteristics, oral and dental health, oral care and nutritional habits. Statistical analyzes were performed with SPSS version 19 software using Chi- square and Fisher tests. There was no statistically significant difference between the brushing habits of the participants, frequency of brushing, smoking and the presence of periodontal disease (p>0.05). There was no statistically significant difference between the consump- tion of acidic and sugary food and caries formation (p> 0.05). A statistically significant difference was found between the use of filling, prosthesis and smoking according to the occupational group (p<0.05). In conclusion, it was determined that number of the academic staff members with fillings and smoking habits was greater than that of administrative staff and the rate of prosthesis was lower. It has been determined that eating habits do not have an effect on the formation of caries and although there is the habit of brushing, using dental floss or mouthwash is low.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA BASAK S, Küçük U (2021). BİR ÜNİVERSİTE PERSONELİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE AĞIZ BAKIMI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. , 159 - 164. 10.34108/eujhs.817902
Chicago BASAK SELVER SUNA,Küçük Uçar BİR ÜNİVERSİTE PERSONELİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE AĞIZ BAKIMI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. (2021): 159 - 164. 10.34108/eujhs.817902
MLA BASAK SELVER SUNA,Küçük Uçar BİR ÜNİVERSİTE PERSONELİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE AĞIZ BAKIMI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. , 2021, ss.159 - 164. 10.34108/eujhs.817902
AMA BASAK S,Küçük U BİR ÜNİVERSİTE PERSONELİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE AĞIZ BAKIMI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. . 2021; 159 - 164. 10.34108/eujhs.817902
Vancouver BASAK S,Küçük U BİR ÜNİVERSİTE PERSONELİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE AĞIZ BAKIMI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. . 2021; 159 - 164. 10.34108/eujhs.817902
IEEE BASAK S,Küçük U "BİR ÜNİVERSİTE PERSONELİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE AĞIZ BAKIMI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ." , ss.159 - 164, 2021. 10.34108/eujhs.817902
ISNAD BASAK, SELVER SUNA - Küçük, Uçar. "BİR ÜNİVERSİTE PERSONELİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE AĞIZ BAKIMI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". (2021), 159-164. https://doi.org/10.34108/eujhs.817902
APA BASAK S, Küçük U (2021). BİR ÜNİVERSİTE PERSONELİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE AĞIZ BAKIMI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Sağlık Bilimleri Dergisi, 30(2), 159 - 164. 10.34108/eujhs.817902
Chicago BASAK SELVER SUNA,Küçük Uçar BİR ÜNİVERSİTE PERSONELİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE AĞIZ BAKIMI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Sağlık Bilimleri Dergisi 30, no.2 (2021): 159 - 164. 10.34108/eujhs.817902
MLA BASAK SELVER SUNA,Küçük Uçar BİR ÜNİVERSİTE PERSONELİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE AĞIZ BAKIMI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.30, no.2, 2021, ss.159 - 164. 10.34108/eujhs.817902
AMA BASAK S,Küçük U BİR ÜNİVERSİTE PERSONELİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE AĞIZ BAKIMI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 30(2): 159 - 164. 10.34108/eujhs.817902
Vancouver BASAK S,Küçük U BİR ÜNİVERSİTE PERSONELİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE AĞIZ BAKIMI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 30(2): 159 - 164. 10.34108/eujhs.817902
IEEE BASAK S,Küçük U "BİR ÜNİVERSİTE PERSONELİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE AĞIZ BAKIMI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ." Sağlık Bilimleri Dergisi, 30, ss.159 - 164, 2021. 10.34108/eujhs.817902
ISNAD BASAK, SELVER SUNA - Küçük, Uçar. "BİR ÜNİVERSİTE PERSONELİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE AĞIZ BAKIMI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 30/2 (2021), 159-164. https://doi.org/10.34108/eujhs.817902