Yıl: 2004 Cilt: 21 Sayı: 3-4 Sayfa Aralığı: 191 - 199 Metin Dili: Türkçe

A check-list for zooplankton of Turkish inland waters

Öz:
Türkiye içsularında yapılmış olan zooplankton araştırmaları bir araya getirilerek bir kontrol listesi hazırlanmıştır.1940 yılında başlatılan ve günümüze kadar yapılan araştırmalar sonucunda rotiferlerden 229, kladoserlerden 92, kopepodlardan ise 106 olmak üzere toplam 427 takson listelenmiştir.
Anahtar Kelime: Copepoda kontrol listesi Rotifera Cladocera Türkiye tatlısu ekolojisi zooplankton

Türkiye içsuları zooplankton kontrol listesi

Öz:
A checklist is presented, based on complication of previous zooplankton studies carried out at Turkish ainland waters. As a result of studies conducted since 1940 to date, 229 rotifers, 92 cladocerans and 106 copepods totalling 427 taxa is listed.
Anahtar Kelime: checklists Rotifera Turkey Cladocera Copepoda zooplankton freshwater ecology

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akbulut (Emir),N.,2000. Community Structure of Zooplanktonic Organisms in Lake Akşehir.Tr.J.of Zoology,24:271-278.
 • Akbulut (Emir),N.,2001.On the Rotifera Fauna of Inner Anatolia.Zoology in the Middle East 22: 123-128.
 • Akbulut (Emir),N.,A.,Akbulut,2002.The Plankton Composition of lake Mogan in Central Anatolia.Zoology in the Middle East 27:107-116.
 • Akbulut (Emir), N., A., Demirsoy, 1998-1999. The Investigation of the Zooplankton of Lake Mogan (Ankara) (In Turkish). S.D.Cl. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi 6:48-67.
 • Akıl, A., D., Şen, 1995. A Taxonomical Study on the Copepoda and Cladocera (Crustacea) Species of Cip Dam Lake (Elazığ-Türkiye) (in Turkish). Ege University, Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12 (3-4): 195-202.
 • Altındağ, A., 1997. Seasonal Variations of the Zooplanktonic Community of Lake Akşehir (in Turkish). Ege University, Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14 (1-2): 57-69.
 • Altındağ, A., 1999. A Taxonomical Study on the Rotifera Fauna of Abant Lake (Bolu). Tr. J. of Zoology, 23:211-214.
 • Altındağ, A., 2000. A Taxonomical Study on the Rotifer Fauna of Yedigöller (Bolu-Turkey).Tr.J.ofZoology,24:1-8.
 • Altındağ, A., M., Sözen, 1996. A Taxonomical Study on the Rotifera Fauna of Seyfe(Kırşehir) Lake (in Turkish). Tr. J. of Zoology, 20:221-230. .
 • Altındağ, A., S., Yiğit, 1999a. A Taxonomical Study on the Rotifer Fauna of Akşehir Lake (in Turkish). Tr. J. of Zoology, 23, Ek Sayı 1:1-6.
 • Altındağ, A., S., Yiğit, 1999b. The Zooplankton Fauna and Its Seasonal Variations in Yedigöller (Bolu) (in Turkish). Ege University, Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 16 (34): 229-243.
 • Altındağ, A., S., Yiğit, 2001a. A Short List of Cladoceran Species (Crustacea) from Turkey. Zoology in the Middle East 23:77-78.
 • Altındağ, A., S., Yiğit, 2001b. A Short List of Rotifers from Turkey. Zoology in the Middle East 22:129-132.
 • Altındağ, A., S., Yiğit, 2002. The Zooplankton Fauna of Lake Burdur. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 19 (1-2): 129-132.
 • Altındağ, A., Ş, Özkurt, 1998. A Study on the Zooplanktonic Fauna of the Dam Lakes Kunduzlar and Çatören (Kırka-Eskişehir). TrJ. of Zoology, 22:323-331.
 • Anonymous, 1983. Keban Dam Reservoir Limnological RepoitRepublic of Turkey, Ministry of Energy and Natural Resources, General Directorate of State Hydraulic Works, Division of Operation and Maintenance, 111 p.
 • Anonymous, 1986. Gala Gölü Limnotojik Araştırma Raporu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, 186 p.
 • Anonymous, 1993. Uluslararası Öneme Haiz Beş Sulak Alanın Biyolojik ve Ekolojik Yönden Araştırılması (Akşehir,Beyşehir,Hotamış, Karamuk Gölleri ve Ereğli Sazlığı). Türkiye Çevre Vakfı, 263 p.
 • Anonymous, 1996. The Assessment of Fish Stocks in Çıldır Lake (in Turkish). Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara, 95 p.
 • Aygen, C, 2003. Investigation on the Crustacea Fauna of Işıklı Lake (Çivril-Denizli) (in Turkish). E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü (Ph.D. Thesis), 215 p.
 • Balık, S., M.R., Ustaoğlu, 1993. A Preliminary Investigation on Freshwater Fauna of Gökçeada (İmroz) Island. Biologia Galk>-hellenica,20,1:229-303.
 • Balık, S., M.R., Ustaoğlu, H.M., San, 1999. Preliminary Observations on the Faunam of Northern Aegean Region's Rivers (in Turkish). Ege University, Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 16 (34): 289-299.
 • Bekleyen, A., 1997. Taxonomical and Some Ecological Investigations on the Cladocera and Copepoda Fauna of Kabaklı Reservoir (Diyarbakır) (in Turkish). XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Istanbul, Cilt V: 80-87.
 • Bekleyen, A., 2001. A Taxonomical Study on the Rotifera Fauna of Devegecjdi Dam Lake (Diyarbakir-Turkey). Turk J. Zool. 25:251-255.
 • Bekleyen, A., 2003. A Taxonomical Study on the Zooplankton of Göksu Dam Lake (Diyarbakır). Turk J Zool 27:95-100.
 • Bekleyen, A., F.H., Bilgin, 1994. A Taxonomical Study on the Rotifera Fauna of Kabaklı Pond in Campus Area of Dicle University (in Turkish). XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Cilt: IV: 213-219.
 • Bozkurt A., 1997. Zooplankton of Seyhan Dam Lake (Adana) (in Turkish). Ç.Ü. Fen Bil. Enst. Su Ürünleri Anabilim Dalı (MSc Thesis) Adana, 58 p.
 • Bozkurt, A., M.Z.L, Göksu, 2000. Rotifera Fauna of Seyhan Dam Lake (Adana) (in Turkish). E.Ü. Su Ürünleri Fak. Su Ürünleri Dergisi, Ctt.17. Sayı 34:17-25.
 • Bozkurt, A., M.Z.L., Göksu, E., Sarınan, M., Taşdemir, 2002. Rotifera Fauna of Asi (Orontes) River (Hatay, Turkey) (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 19 (1-2): 63-67.
 • Daday, E., 1903. Mikroskopiche Süssvvassertiere aus Kleinasien, Sitzungsber. Akad. Wlss. Wien 112, Abt. 1:139-167.
 • Demirhindi, Ü., 1972. The Preliminary Planktonic Investigations in the Coastal Lagoons and Several Brackish Water Lakes of Turkey. İ.Ü.Fen.Fak.Mec.,37 (34): 205-232.
 • Demirhindi, Ü, 1989-90. A Preliminary Study on the Plankton of the Barage Lake Demirköprü, İ.Ü.Fen Fak. Biyoloji Dergisi, 54:51-78.
 • Demirhindi, Ü, 1991. The Planktonic Organisms of Eğirdir Lake (in Turkish). Göller Bölgesi Tatlısu Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İsparta, 381-391.
 • Dumont, H.J., 1981. Kratergöl, a Deep Hypersaline Crater-Lake in the SteppicZone of Western Anatolia (Turkey), Subject to Occasional Limno-meterological Perturbations, Hydrobiologia, 82:271-279.
 • Dumont, H.J., M., De Ridder, 1987. Rotifers from Turkey. Hydrobiologia, 147:65- 73.
 • Emir, N., 1989. A Note on Four Rotifer Species New to Turkey. Biol. Jb. Dodonaea.57:78-80.
 • Emir, N., 1990. A Taxonomical Study on the Rotifera Fauna of Bafra Lake in Samsun (in Turkish). Doğa TrJ. of Zoology, 14:89-106.
 • Emir, N., 1991. Some Rotifers Species from Turkey. Doğa Tr. J. of Zoology,15:39- 45.
 • Emir, N., 1994a. Taxonomical and Ecological Studies on Rotatoria in Çavuşçu, Akşehir, Eber and Karamuk Lakes in Central Anatolia (In Turkish) (Ph.D. Thesis). Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı,171 p.
 • Emir, N., 1994b. Zooplankton Community Structure of Çavuşcu and Eber Lakes in Central Anatolia. Ada Hydrochim. Hydrobiol., 22,6:280-288.
 • Emir, N., A., Demirsoy, 1996. Seasonal Variation of the Zooplanktonic Organisms of Karamuk Lake (in Turkish). Tr. J. of Zoology,20:137-144.
 • Fiers, F., 1979. Bijdrage tot de Limnologische Kennis van Turkije met nadruk op de Entomostraca (Crustacea). Rijksuniversiteit Ghent, Faculteit der Wetenschappen Afdeling Biologie Groep Dierkunde, 119 p.
 • Geldiay, R, 1949. Etude comparee sur les faunes macroscopique et microscopique du barrage de Tchoubouk et du lac d'Emir (Voisinage d'Ankara). Com. de la Faculte des Sciences de i'universite d'Ankara, Tome II: 151-199.
 • Geldiay, R., I.U., Tareen, 1972. Preliminary Survey of Gölcük, A Eutrophic Mountain Lake in Western Turkey. Scientific Reports of the Faculty of Science, Ege University, No.138:21 p.
 • Göksu, M.Z.L., F. Çevik, A. Bozkurt, E. Sanhan, 1997. Rotifera and Cladocera Fauna of the River Seyhan ( The Part Within Borders of Adana City) (in Turkish). Tr.J.of Zoology, 21:439443.
 • Güher, H., 1999: A Taxonomical Study on the Cladocera and Copepoda Species (Crustacea) of Mert, Erikli, Hamam, Pedina Lakes (İğneada/Kırklareli) (in Turkish). Tr. J. of Zoology, 23, Ek Sayı 1:47-53.
 • Güher, H, 2000. A Faunistic Study on the Freshwater Cladocera (Crustacea) Species in Turkish Thrace (Edime, Tekirdağ, Kırklareli). Tr. J. of Zoology, 24: 237-243.
 • Güher, H, 2002. Cladocera and Copepoda (Crustacea) Fauna of Lake Terkos (Durusu). Turk J. Zool. 26:283-288.
 • Güher, H., T., Kırgız, 1989. Cladocera and Copepoda (Crustacea) Species of Sütoğlu Dam Lake and Korucuköy, Budakdoğanca, Eskikadin Ponds (in Turkish). Anadolu Üniv. Fen-Edebiyat Dergisi, 2 (1): 2543.
 • Güher, H., T., Kırgız, 1992. Edime Bölgesi Cladocera (Crustacea) Türleri. Xl.Ulusal Biyoloji Kongresi, 24-27 Haziran 1992, Elazığ, Hidrobiyoloji ve Çevre Biyolojisi Seksiyonu, 89-97.
 • Güher, H., T., Kırgız, 1994. Species of Freshwater Copepoda (Crustacea) in Edime Province and Their Distributions (in Turkish). XII. Ulusal Biyoloji Kongresi 6-8 Temmuz 1994 Edime, 220-226.
 • Gülle, İ., Ö.O., Ertan, 2001. An Investigation on Planktonic Crustacea(Cladocera and Copepoda) of Kovada Lake (Eğirdir, İsparta) (in Turkish). XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, AS Eylül 2001, Hatay, Cilt 1:242-250.
 • Gündüz, E., 1984. Karamık ve Hoyran Göllerinde Zooplankton Türlerinin Tespiti ve Kirlenmenin Zooplankton Üzerindeki Etkisi (Ph.D. Thesis). Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 83 p.
 • Gündüz, E., 1986. The Species Belonging to Copepoda (Crustacea) of Karamık and Hoyran Lakes (in Turkish). DOGATU Bio.D.10,3:374-384.
 • Gündüz, E., 1987. A Taxonomical Study on the Species Belonging to Cladocera (Crustacea) of Karamık and Hoyran Lakes (in Turkish). Doğa TU. Zooloji D., 11,1:26-36.
 • Gündüz, E., 1989. A New Record of Mesochra aesto»Gumey,1921 (Copepoda, Harpacticoida) for Turkey. Doğa TU. Zoology, 13,3:228-232.
 • Gündüz, E., 1990. A New Species of llyocryptus (Crustacea: Anomopoda) from Bafra Balık Gölü, Turkey. Hydrobiologia, 199:237-241.
 • Gündüz, E., 1991a. A Taxonomic Study on the Cladoceran Species of Bafra Balıkgölü (Balıkgölü-Uzungöl) (in Turkish). Doğa-Tr.J. of Zoology 15:115-134.
 • Gündüz, E., 1991b. A Taxonomic Study on the Calanoida and Cyclopoida (Copepoda) Species of Bafra Balıkgölü (Balıkgölü-Uzungöl) (in Turkish). Doğa-Tr. J. of Zoology 15:296-305.
 • Gündüz, E., 1996. A New Species of llyocryptus (Cladocera-Macrothricidae) from Turkey. Hydrobiologia, 317:109-114.
 • Gündüz, E., 1997. A Checklist of Cladoceran Species (Crustacea) Living in Turkish Inland Waters (in Turkish). Tr.J. of Zoology, 21:3745.
 • Gündüz, E., 1998a. Eudiaptomus anatolicus n.sp. (Copepoda, CalanokJa) from Turkey. Hydrobiologia 368:193-199.
 • Gündüz, E., 1998b. Sinodiaptomus sars (Rylov,1923) (Copepoda, Calanoida) in Turkey. Hydrobiologia 380:9-13.
 • Hauer, J., 1957. Rotatorien aus dem plankton des Van Sees. Arch. f. Hydrobiol., 53,1:23-29.
 • Kazancı, N., R.H., Plasa, E., Neubert, A., İzbırak, 1992. On the Limnology of Lake Köyceğiz (SW Anatolia). Zoology in the Middle East 6:109-126.
 • Kiefer, F., 1952. Freilebende Ruderftisskrebse (Crustacea,Copepoda) aus Türkischen Binnengewasser. I.Calanoida.İ.Ü.F.F.Hidrobiyoloji Araştırma Enst. Yayınlan.SeriB,l(2): 103-132.
 • Kiefer, F., 1955. Freilebende Ruderfusskrebse (Crustacea,Copepoda) aus Türkischen Binnengewassem. II. Cydopoida und Harpacticoida. İ.Ü.F.F. Hidrobiyoloji Araş.Enst. Yayınlan. Seri B, ll(4): 108-132.
 • Kiefer, F., 1978. Das Zooplankton der Binnengewasser 2. Teil. Freilebende Copepoda. Die Binnengewasser Band XXVI E. Schweizerbanr'sche Verlagbuchhandlung, Stuttgart. 315 p.
 • Lindeberg, K., 1953. Cyclopoides (Crustaces.Copepods) de la Turquie en particulier comme habitatns degrottes.İ.Ü.F.F.Hidrobiyotoji Araştırma EnsL Yayınlan Seri B,1(3): 149-185.
 • Lindeberg, K., 1955. Cyclopoides (Crustaces,Copepods) de la Turquie.i.U.F.F. Hidrobiyoloji Araş. EnstYayınlan Seri B, 2(4): 101-107.
 • Mann, KA, 1940. liber pelagische copepoden Türkischer Seen. Int.Rev.Ges.Hydrobiol. 40,87 p.
 • Margaritora, F.G., V., Cottarelli, 1970. Le biocenosi planctoniche estive del lago Abant (Turchia Asiatica,Regione del Mar Nero). Rend. lst.Lomb.Sci. e Lett., 104 (B):170-190.
 • Margaritora, F.G., E., Stella, L, Mastrantuono, 1977. Contribute allo studio della fauna ad entromostraci delle acque temporanee della Turchia Asiatica. Rivista. Idrobiotogia, 16:151-172.
 • Mitamura, O., M., Nishimura, M., Tanaka, A.,Yayıntaş, 1997. Comparative investigation of biogeochemical characteristics in the Anatolian lakes, Turkey. Verh. Inlemat. Verein. Limnol. 26:360-368.
 • MucMe, R., 1951. Cladoceran aus Türkischen Binnengewassem I. İ.Ü.Fen FaltHidrobiyoloji Araş. EnstYayınlan Seri B,Cilt XVI.Sayi 4:367-387.
 • Noodt, W., 1954. Copepoda, Harpacticoidea aus dem Limnischen Mesopsammal der Türkei. İ.Ü.F.F. Hidrobiyoloji Araş.Enst.Yayınlan Seri B.Cilt II, Sayı 1:27- 40.
 • Numann, W., 1958. Anadolunun Muhtelif Göllerinde Limnobjik ve Balıkçılık İlmi Bakımından Araştırmalar ve Bu Göllerde Yaşayan Sazanlar Hakkında Özel Bir Etüd. İ.Ü. Fen Fakültesi, HkJrobioloji Araş.Enst.Yayınlan Monografi, Sayı 7, 114 p.
 • Ongan, T., 1981. Eğridir Gölünün Hidrolojisi ve Biyolojisi Üzerine Araştırmalar. İ.Ü.F.F. Hidrobiyoloji Araş.Enst, 31 p.
 • Ongan, T., 1982. Güney Marmara Bölgesi İçsu Ürünleri Geliştirme ve Su Kaynatanın Envanteri Projesi.İ.Ü.F.F. Hidrobiyoloji Araş. Enst.,178 p.
 • Ongan, T., O., Akdağ, T., Kırgız, M., Kaftancıoğlu, 1972. Cladocerans (Crustacea) of Lakes Burdur, Yanşlı, Karataş and Beyşehir (in Turkish). Publications of the Hydrobiological Research Institute, Faculty of Science, University of İstanbul, 12:1-19.
 • Ortak, R., T., Kırgız, 1988. Cladocera and Copepoda (Crustacea) Species of Gala Lake (in Turkish). IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-23 Eylül 1988 Sivas, Cilt 2: 377-385.
 • Özdemir Mis, D., 1998. Investigation on the Zooplankton Fauna of Gölcük Lake (Ödemiş-İzmir). EÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü (Ph.D. Thesis), 148 p.
 • Özesmi, U., 1987. The Qualitative Analysis and Taxonomical Study of Planktonic Species in Sultan Sazlığı (in Turkish). DOĞATU Biyoloji D.11,3:147-156.
 • Pesce, G.L., 1980. The Occurence of Diacyclops antricola Kiefer (Crustaces, Copepoda) in Subterranean Waters of Turkey, and Remarks on Its Variability and Distribution. Comm.FacScUnivAnkara, 24:1-6.
 • Pesce, G.L., 1992. Cyclopoids from Ground Waters of Turkey, and Description of Diacycbps languidoides anatolicus n.ssp. (Crustacea, Copepoda). Fragm. Entomol., Roma, 24(1): 1-12.
 • Rahe, R., Ö., Pelister, 1987. Comparative Limnological and Fisheries-Biological Investigations at four Central-Anatolian Lakes (Eber,Akşehir,Beyşehir,Eğirdir). Journal of Aquatic Products, University of istanbul,1(1): 1-42.
 • Saler (Emiroğlu), S., B., Şen, D., Şen, 2000. The Seasonal Variations of Rotifers of Kömürhan Region of River Fırat (in Turkish). Su Ürünleri Sempozyumu, 20-22 Eylül 2000, Sinop, 385-396.
 • Saler (Emiroğlu), S., B., Şen, 2001. Rotifers of Zıkkım Stream Which Flows into Hazar Lake and Their Seasonal Variations (in Turkish). XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-6 Eylül 2001, Hatay, Cilt 1:261-271.
 • Saler, S., D., Şen, 2002. A Taxonomical Study on the Rotjfera Fauna of Tadım Pond (Elazığ). E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 19 (34): 497-500.
 • Segers, H., N, Emir, J., Mertens, 1992. Rotifera from North and Northeast Anatolia (Turkey). Hydrobiologia. 245:179-189.
 • Tareen, I.U., 1974. Limnological Investigations of Gölcük Lake (Ödemiş-Turkey). (Ph.D. Thesis) Ege University, Faculty of Science, Zoology Department, 122 P-
 • Tellioğlu, A., D., Şen, 2002. A Taxonomical Study on the Rotifer Fauna of Hazar Lake (Elazığ) (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 19 (1- 2): 205-207.
 • Tellioğlu; A., D., Şen, 2001. Seasonal Distribution of the Copepoda and Cladocera Fauna of Hazar lake (Elazığ) (in Turkish). G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21,2:7-18.
 • Tokat, M., 1972. Copepoda and Cladocera of Lake Hazar (Gölcük) (in Turkish). Publications of the Hydrobiological Research Institute, Faculty of Science, Universityof Istanbul, 10:1-19.
 • Tokat, M., 1975. İznik ve Sapanca Göllerinde Mevcut Rotatorlann Yayılışları Hakkında Ön Çalışmalar.TUBİTAK V. Bilim Kongresi.
 • Tokat, M., 1976. Rotatoria of Lake Hazar (Gölcük) and Their Distribution (in Turkish). Publications of the Hydrobiological Research Institute, Faculty of Science, Universityof İstanbul, 18:1-13.
 • Toparlak, O., 1975. İznik Gölü Copepodlannın Yıllık Tezahürleri ve Yayılışları Hakkında Ön Çalışmalar. Tübitak. V.Bilim Kongresi, 375-377.
 • Ustaoğlu, M.R., 1986. Zooplankton (Metazoa) of the Karagöl (Yamanlarjzmir- Turkey). Biologia Gallc-hellenica, 12:273-281.
 • Ustaoğlu, M.R., 1993. Zooplankton (Metazoa) of Lake Marmara (Turkey). Biologia Gallc-hellenica, 20,1:259-266.
 • Ustaoğlu, M.R., M., Akyürek, 1994. Zooplankton of Lake Akşehir (in Turkish). XII.Ulusal Biyoloji Kongresi, Cilt: IV: 227-234.
 • Ustaoğlu, M.R., S., Balık, 1986. Rotifer Fauna of Akgöl (Selçuk-İzmir) (in Turkish).VIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Cilt II: 614-626.
 • Ustaoğlu, M.R., S., Balık, 1990a. Zooplankton of Lake Kuş (Bandırma) (in Turkish).X. Ulusal Biyoloji Kongresi,11-19.
 • Ustaoğlu, M.R., S., Balık, 1990b. Zooplankton of Lake Gebekirse (İzmir, Turkey). Rapp. Comm. int. Mer. Medit., 32,1.
 • Ustaoğlu, M.R., S., Balık, C, Aygen, D., Özdemir, 1996. The Rotifer Fauna of Gümüldür Stream (İzmir) (in Turkish). Ege University, Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,13, (1-2): 163-169.
 • Ustaoğlu, M.R., S., Balık, C, Aygen, p., Özdemir Mis, 2001a. The Cladoceran and Copepod (Crustacea) Fauna of İkizgöl (Bomova-İzmir). Tr. J. of Zoology, 25: 135-138.
 • Ustaoğlu, M.R., S., Balık, C, Aygen, D., Özdemir Mis, 2001b. The Cladoceran and Copepod (Crustacea) Fauna of Demirköprü Dam Lake (Manisa) (in Turkish). XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 46 Eylül 2001, Hatay, Cilt 1:189-197.
 • Ustaoğlu, M.R., S., Balık, D., Özdemir Mis, C, Aygen, 2003. Microcrustacean Fauna of Lake Sazlıgöl (Menemen, İzmir). Turk J. Zool. 27:15-18.
 • Ustaoğlu, M.R., S., Balık, D., Özdemir, C, Aygen, 1997. The Cladocera and Copepoda (Crustacea) Fauna of Gümüldür Stream (İzmir) (in Turkish). IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 17-19 Eylül 1997,Eğirdir,lsparta. Cilt 1:291- 299.
 • Vavra, V., 1905. Rotatorien and Crustaceen. Ann. k. k. Natumist. Hofmuseums 20: 106-113.
 • Yalım, B., 2001. A New Record for the Turkish Cladoceran Fauna: Camptocercus undnatus Smimov, 1971. Tr. J. of Zoology, 25:63-65.
 • Yalım, F.B., B, Çıplak, 1998. Seasonal Changes in Population Abundance of Cladocera (Crustacea) Species Live in Yaman Saz Lake (in Turkish). XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül 1998,Samsun, Cilt III: 241-250.
 • Yerli, S., E., Gündüz, A., Akbulut, 1997. Trophic Status of Sultan Marshes, Turkey.Fresenius Envir. Bull. 6:97-102.
 • Yıldız, Ş., G., Ekingen, 2000. The Seasonal and Monthles Distribution of Zooplankton in Ercek Lake, Van. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2000, Ankara, Cilt 1:223-229.
 • Yiğit,S., 2002. Seasonal Fluctuation in the Rotifer Fauna of Kesikköprü Dam Lake (Ankara, Turkey). Turk J. Zool. 26:341-348.
 • Zederbauer, E., V., Brehm, 1907. Das plankton einiger seen Kleinasiens. Arch. Hydrobiol. Plankton 3,1:92-99.
APA USTAOĞLU M (2004). A check-list for zooplankton of Turkish inland waters. , 191 - 199.
Chicago USTAOĞLU M. Ruşen A check-list for zooplankton of Turkish inland waters. (2004): 191 - 199.
MLA USTAOĞLU M. Ruşen A check-list for zooplankton of Turkish inland waters. , 2004, ss.191 - 199.
AMA USTAOĞLU M A check-list for zooplankton of Turkish inland waters. . 2004; 191 - 199.
Vancouver USTAOĞLU M A check-list for zooplankton of Turkish inland waters. . 2004; 191 - 199.
IEEE USTAOĞLU M "A check-list for zooplankton of Turkish inland waters." , ss.191 - 199, 2004.
ISNAD USTAOĞLU, M. Ruşen. "A check-list for zooplankton of Turkish inland waters". (2004), 191-199.
APA USTAOĞLU M (2004). A check-list for zooplankton of Turkish inland waters. Su Ürünleri Dergisi, 21(3-4), 191 - 199.
Chicago USTAOĞLU M. Ruşen A check-list for zooplankton of Turkish inland waters. Su Ürünleri Dergisi 21, no.3-4 (2004): 191 - 199.
MLA USTAOĞLU M. Ruşen A check-list for zooplankton of Turkish inland waters. Su Ürünleri Dergisi, vol.21, no.3-4, 2004, ss.191 - 199.
AMA USTAOĞLU M A check-list for zooplankton of Turkish inland waters. Su Ürünleri Dergisi. 2004; 21(3-4): 191 - 199.
Vancouver USTAOĞLU M A check-list for zooplankton of Turkish inland waters. Su Ürünleri Dergisi. 2004; 21(3-4): 191 - 199.
IEEE USTAOĞLU M "A check-list for zooplankton of Turkish inland waters." Su Ürünleri Dergisi, 21, ss.191 - 199, 2004.
ISNAD USTAOĞLU, M. Ruşen. "A check-list for zooplankton of Turkish inland waters". Su Ürünleri Dergisi 21/3-4 (2004), 191-199.