Yıl: 2021 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 557 - 578 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.46547/imuhfd.2021.08.02.06 İndeks Tarihi: 14-06-2022

Hükmün Tamamlanması

Öz:
Bu çalışmada medeni yargılamada yeni bir müessese olan hükmün tamamlanması mercek altına alınmıştır. Söz konusu müessese bir kısım yararlar ihtiva etmekle birlikte müessesenin uygulanmaya başlanmasından bu yana bazı sorunlar da gün yüzüne çıkmıştır. Bu çalışmada söz konusu sorunlar tespit edilmeye çalışılmış ve çözüm önerileri geliştirilmeye gayret edilmiştir. Hükmün tamamlanması usule veya esasa ilişkin olması fark etmeksizin nihai kararlara karşı başvurulabilecek bir yöntemdir. Kanımızca geçici hukuki koruma talepleri bakımından da hükmün tamamlanması yoluna başvurulabilir. Hükmün tamamlanması hükümde bulunan hataların düzeltilmesi için öngörülmüş bir müessese değildir. Hükümde yapılan maddi hatalar HMK m. 304 çerçevesinde giderilebilecek; diğer hatalar içinse kanun yollarına başvurmak gerekecektir.
Anahtar Kelime:

Supplement to the Judgment

Öz:
In this article, the new legal institution of the supplement to the judgment is examined carefully. This institute has definitely brought some advantages. But at the same time new problems have emerged. With this essay we try to name the problems and suggest solutions. The first decisions of the Higher Regional Court in particular are dealt with critically. Supplement to the judgment is a method that can be used against final decisions, regardless of whether it is procedural or substantive. In our opinion, it is possible to apply for the supplement to the judgment in terms of temporary legal protection requests. It should be noted that the completion of the provision is not an institution intended for the correction of mistakes in the judgment. Material mistakes made in the judgment can be resolved within the framework of Art. 304 of Turkish Civil Procedure Law; for other mistakes, it will be necessary to resort to legal remedies.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Karaaslan E, Karaaslan V (2021). Hükmün Tamamlanması. , 557 - 578. 10.46547/imuhfd.2021.08.02.06
Chicago Karaaslan Erol,Karaaslan Varol Hükmün Tamamlanması. (2021): 557 - 578. 10.46547/imuhfd.2021.08.02.06
MLA Karaaslan Erol,Karaaslan Varol Hükmün Tamamlanması. , 2021, ss.557 - 578. 10.46547/imuhfd.2021.08.02.06
AMA Karaaslan E,Karaaslan V Hükmün Tamamlanması. . 2021; 557 - 578. 10.46547/imuhfd.2021.08.02.06
Vancouver Karaaslan E,Karaaslan V Hükmün Tamamlanması. . 2021; 557 - 578. 10.46547/imuhfd.2021.08.02.06
IEEE Karaaslan E,Karaaslan V "Hükmün Tamamlanması." , ss.557 - 578, 2021. 10.46547/imuhfd.2021.08.02.06
ISNAD Karaaslan, Erol - Karaaslan, Varol. "Hükmün Tamamlanması". (2021), 557-578. https://doi.org/10.46547/imuhfd.2021.08.02.06
APA Karaaslan E, Karaaslan V (2021). Hükmün Tamamlanması. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(2), 557 - 578. 10.46547/imuhfd.2021.08.02.06
Chicago Karaaslan Erol,Karaaslan Varol Hükmün Tamamlanması. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8, no.2 (2021): 557 - 578. 10.46547/imuhfd.2021.08.02.06
MLA Karaaslan Erol,Karaaslan Varol Hükmün Tamamlanması. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, 2021, ss.557 - 578. 10.46547/imuhfd.2021.08.02.06
AMA Karaaslan E,Karaaslan V Hükmün Tamamlanması. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2021; 8(2): 557 - 578. 10.46547/imuhfd.2021.08.02.06
Vancouver Karaaslan E,Karaaslan V Hükmün Tamamlanması. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2021; 8(2): 557 - 578. 10.46547/imuhfd.2021.08.02.06
IEEE Karaaslan E,Karaaslan V "Hükmün Tamamlanması." İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8, ss.557 - 578, 2021. 10.46547/imuhfd.2021.08.02.06
ISNAD Karaaslan, Erol - Karaaslan, Varol. "Hükmün Tamamlanması". İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8/2 (2021), 557-578. https://doi.org/10.46547/imuhfd.2021.08.02.06