Topluma hizmet uygulamaları dersinde yürütülen “su ve eğitim hayattır” projesinin etkililiğine yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi

Yıl: 2022 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 236 - 257 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33400/kuje.1062482 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Topluma hizmet uygulamaları dersinde yürütülen “su ve eğitim hayattır” projesinin etkililiğine yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde bir devlet üniversitesinde öğrenim gören Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinde yürütülen “Su ve Eğitim Hayattır” projesinin etkililiğine yönelik görüşlerini değerlendirmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden özel durum araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi, 28’ kız ve 4 erkek olmak üzere 32 kişiden oluşmaktadır. Çalışma grubu öğrencilerin gönüllülük esasına göre okul öncesi eğitim grubu, ilkokul eğitim grubu, ortaokul eğitim grubu, afiş hazırlama, dijital hikâye hazırlama, sosyal medya sayfası ve web sayfası oluşturma olmak üzere 7 gruba ayrılmıştır. Dersin teorik kısmı Pandemi dolayısıyla 2 öğretim üyesi ve öğrencilerin katılımıyla 14 hafta boyunca çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Dersin uygulama kısmında tüm gruplar işbirliği halinde çalışarak, eğitim gruplarının içeriklerine destekte bulunmuştur.Çalışma sonunda, veri toplamı aracı olarak araştırmacılar tarafından açık uçlu dört adet sorudan oluşan “Su ve Eğitim Hayattır Projesinin Etkililiğine Yönelik Görüş Formu” dijital ortamda uygulanmıştır. Formda yer alan sorular fen bilgisi öğretmen adaylarının su farkındalığı, projenin öğretmen adaylarına katkıları ve “Su ve Eğitim Hayattır” projesinin okulöncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri üzerine yansımalarını değerlendirmek amacıyla yöneltilmiştir.Elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda öğretmen adaylarının su farkındalığı algılarının su tasarrufu için yapılması gerekenleri kavrama, su tasarrufu yapmayı davranışa dönüştürme, su tüketimi konusunda eğitimin önemini kavrama, su problemi tehlikesini fark etme ve su problemi ile ilgili insanları bilgilendirme temalarında ortaya çıktığı ve oldukça olumlu yönde geliştiği belirlenmiştir. Ayrıca su farkındalığı, çevre bilinci, sosyal sorumluluk, öğrenme ve öğretim, dijital yetkinlik ve grup çalışması gibi alanlarda önemli katkılar sağladığı ve öğretmen adaylarının eğitim verdiği gruplardaki yansımalarının olumlu yönde olduğu görüşleri ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime: Su Farkındalığı Öğretmen Eğitimi Topluma Hizmet Uygulamaları

Evaluation of pre-service science teachers’ opinions on the effectiveness of the "water and education is life" project carried out in the community service practices class

Öz:
The aim of this study was to evaluate the opinions of the Science Education program students studying at a state university in the spring term of the 2020-2021 Academic Year, on the effectiveness of the "Water and Education is Life" project carried out in the Community Service Practices Course. In the study, case study research design, one of the qualitative research methods, was used. The sample of the study consists of 32 people, 28 girls and 4 boys. The study group was divided into 7 groups on a voluntary basis: pre-school, primary school and secondary school education groups, poster preparation, digital story preparation, social media page and web page creation. The theoretical part of the course was held online for 14 weeks with the participation of 2 faculty members and students due to the Pandemic. In the application part of the course, all groups worked in cooperation and supported the content of the training groups. At the end of the study, the Opinion Form on the Effectiveness of the “Water and Education is Life” Project consisting of four open-ended questions was applied in the digital environment. The open-ended questions were directed to evaluate the water awareness of the pre-service science teachers, the contributions of the project, and the reflections of the project on preschool, primary and secondary school students. The data obtained were evaluated by content analysis. At the end of the study, it was determined that the pre-service teachers' perceptions of water awareness developed in a very positive way and emerged in the themes of understanding what needs to be done to save water, turning water saving into a behavior, understanding the importance of education about water consumption, recognizing the danger of water problems and informing people about the water problem. In addition, it has been revealed that it makes important contributions in areas such as water awareness, environmental awareness, social responsibility, learning and teaching, digital competence and group work, and that the reflections of pre-service teachers in the groups they train are positive.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Ozdilek Z, Calis S (2022). Topluma hizmet uygulamaları dersinde yürütülen “su ve eğitim hayattır” projesinin etkililiğine yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. , 236 - 257. 10.33400/kuje.1062482
Chicago Ozdilek Zehra,Calis Sevgul Topluma hizmet uygulamaları dersinde yürütülen “su ve eğitim hayattır” projesinin etkililiğine yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. (2022): 236 - 257. 10.33400/kuje.1062482
MLA Ozdilek Zehra,Calis Sevgul Topluma hizmet uygulamaları dersinde yürütülen “su ve eğitim hayattır” projesinin etkililiğine yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. , 2022, ss.236 - 257. 10.33400/kuje.1062482
AMA Ozdilek Z,Calis S Topluma hizmet uygulamaları dersinde yürütülen “su ve eğitim hayattır” projesinin etkililiğine yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. . 2022; 236 - 257. 10.33400/kuje.1062482
Vancouver Ozdilek Z,Calis S Topluma hizmet uygulamaları dersinde yürütülen “su ve eğitim hayattır” projesinin etkililiğine yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. . 2022; 236 - 257. 10.33400/kuje.1062482
IEEE Ozdilek Z,Calis S "Topluma hizmet uygulamaları dersinde yürütülen “su ve eğitim hayattır” projesinin etkililiğine yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi." , ss.236 - 257, 2022. 10.33400/kuje.1062482
ISNAD Ozdilek, Zehra - Calis, Sevgul. "Topluma hizmet uygulamaları dersinde yürütülen “su ve eğitim hayattır” projesinin etkililiğine yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi". (2022), 236-257. https://doi.org/10.33400/kuje.1062482
APA Ozdilek Z, Calis S (2022). Topluma hizmet uygulamaları dersinde yürütülen “su ve eğitim hayattır” projesinin etkililiğine yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi (Online), 5(1), 236 - 257. 10.33400/kuje.1062482
Chicago Ozdilek Zehra,Calis Sevgul Topluma hizmet uygulamaları dersinde yürütülen “su ve eğitim hayattır” projesinin etkililiğine yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi (Online) 5, no.1 (2022): 236 - 257. 10.33400/kuje.1062482
MLA Ozdilek Zehra,Calis Sevgul Topluma hizmet uygulamaları dersinde yürütülen “su ve eğitim hayattır” projesinin etkililiğine yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi (Online), vol.5, no.1, 2022, ss.236 - 257. 10.33400/kuje.1062482
AMA Ozdilek Z,Calis S Topluma hizmet uygulamaları dersinde yürütülen “su ve eğitim hayattır” projesinin etkililiğine yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi (Online). 2022; 5(1): 236 - 257. 10.33400/kuje.1062482
Vancouver Ozdilek Z,Calis S Topluma hizmet uygulamaları dersinde yürütülen “su ve eğitim hayattır” projesinin etkililiğine yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi (Online). 2022; 5(1): 236 - 257. 10.33400/kuje.1062482
IEEE Ozdilek Z,Calis S "Topluma hizmet uygulamaları dersinde yürütülen “su ve eğitim hayattır” projesinin etkililiğine yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi." Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi (Online), 5, ss.236 - 257, 2022. 10.33400/kuje.1062482
ISNAD Ozdilek, Zehra - Calis, Sevgul. "Topluma hizmet uygulamaları dersinde yürütülen “su ve eğitim hayattır” projesinin etkililiğine yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi". Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi (Online) 5/1 (2022), 236-257. https://doi.org/10.33400/kuje.1062482