Yıl: 2022 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1124 - 1133 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21597/jist.1076428 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisinde Rizobakteri ve Alg Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Öz:
Bu çalışma, rizobakteri ve alg uygulamalarının, kuraklık stresi altında yetiştirilen baklada (Vicia faba L.) bazı fizyolojik ve biyokimyasal özelliklere olan etkisini belirlemek için yapılmıştır. Çalışma tesadüf parselleri deneme deseni’ne göre faktöriyel düzende 4 tekerrürlü olarak şekilde yürütülmüştür. Denemede bitki materyali olarak Filiz-99 bakla çeşidi kullanılmıştır. Çalışmada üç farklı kuraklık seviyesi (%100 NS, %50 K1 ve %25 K2) ve dört farklı biyolojik uygulama (Kontrol, Bacillus megaterium (B1), Azospirillum lipoferum (B2) ve Chlorella saccharophilia (A)) mavi yeşil alg kullanılmıştır. Kuraklık stresi klorofil, yaprak sıcaklığı ve MDA üzerindeki etkisi önemli bulunmuştur. En yüksek klorofil değerleri (44.45 ve 42.78 μg cm-2) ile K2 ve K1 uygulamalarından alınırken en düşük klorofil değer ise (36.82 μg cm-2) ile NS uygulamasından alındığı tespit edilmiştir. En yüksek yaprak sıcaklığı (25.91 oC) K2 ve en düşük yaprak sıcaklığı (24.78 oC) NS uygulamasından elde edilmiştir. Ayrıca, bakteri ve alg uygulamaları yaprak alanı ve Malondialdehit içeriği üzerindeki etkisi anlamlı görülmüştür. En yüksek yaprak alanı değeri (10.71 cm2) A uygulamasından alınırken en düşük değer (8.02 cm2) ise B1 uygulamasından saptanmıştır. En yüksek Malondialdehit içeriği (0.86 nmol g-1) kontrol gurubundan elde edilirken en düşük değerler ise (0.63, 0.67 ve 0.68 nmol g-1) ile B1, B2 ve A uygulamalarından elde edilmiştir. Çalışmada interaksiyon göz önüne alındığında, en yüksek MDA değerleri (0.85 ve 0.95 nmol g-1) olarak kontrol x K1 ve kontrol x K2 uygulamalarından elde edilmiştir.
Anahtar Kelime: Rizobakteri Kuraklık stresi Bakla (Vicia faba L.)

Investigation of the Effects of Rhizobacteria and Algae Applications on Plant Growth in Broad Bean (Vicia faba L.) Plant Grown under Drought Stress

Öz:
This study was carried out to determine the effects of rhizobacteria and algae treatments on some physiological and biochemical properties of broad bean (Vicia faba L.) grown under drought stress. The study was carried out in a factorial arrangement with 4 replications according to the completely randomized experimental design. Filiz-99 broad bean variety was used as plant material in the experiment. In the study, three different drought levels (100% NS, 50% K1 and 25% K2) and four different biological treatments (Control, Bacillus megaterium (B1), Azospirillum lipoferum (B2) and Chlorella saccharophilia (A)) blue green algae were applied. The effects of drought stress on chlorophyll, leaf temperature and MDA were found to be significant. It was determined that the highest chlorophyll values (44.45 and 42.78 μg cm-2) were obtained from K2 and K1 applications, while the lowest chlorophyll value (36.82 μg cm-2) were obtained from NS application. The highest leaf temperature (25.91 oC) was obtained from K2 and the lowest leaf temperature (24.78 oC) was obtained from NS application. Additionally, the effects of bacteria and algae applications on leaf area and malondialdehyde content were found to be significant. In leaf area, the highest value (10.71 cm2) was determined from A application, and the lowest value (8.02 cm2) from B1 application. The highest Malondialdehyde content (0.86 nmol g-1) was obtained from control while the lowest values (0.63, 0.67 and 0.68 nmol g-1) were obtained from B1, B2 and A applications, respectively. Considering the interactions in the study, the highest MDA values of (0.85 and 0.95 nmol g-1) were obtained from control x K1 and control x K2 applications.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ÇİRKA M, TUNÇTÜRK R, KULAZ H, Tunçtürk M, BARAN i, Eryiğit T (2022). Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisinde Rizobakteri ve Alg Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. , 1124 - 1133. 10.21597/jist.1076428
Chicago ÇİRKA Mustafa,TUNÇTÜRK Rüveyde,KULAZ HALUK,Tunçtürk Murat,BARAN ishak,Eryiğit Tamer Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisinde Rizobakteri ve Alg Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. (2022): 1124 - 1133. 10.21597/jist.1076428
MLA ÇİRKA Mustafa,TUNÇTÜRK Rüveyde,KULAZ HALUK,Tunçtürk Murat,BARAN ishak,Eryiğit Tamer Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisinde Rizobakteri ve Alg Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. , 2022, ss.1124 - 1133. 10.21597/jist.1076428
AMA ÇİRKA M,TUNÇTÜRK R,KULAZ H,Tunçtürk M,BARAN i,Eryiğit T Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisinde Rizobakteri ve Alg Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. . 2022; 1124 - 1133. 10.21597/jist.1076428
Vancouver ÇİRKA M,TUNÇTÜRK R,KULAZ H,Tunçtürk M,BARAN i,Eryiğit T Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisinde Rizobakteri ve Alg Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. . 2022; 1124 - 1133. 10.21597/jist.1076428
IEEE ÇİRKA M,TUNÇTÜRK R,KULAZ H,Tunçtürk M,BARAN i,Eryiğit T "Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisinde Rizobakteri ve Alg Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi." , ss.1124 - 1133, 2022. 10.21597/jist.1076428
ISNAD ÇİRKA, Mustafa vd. "Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisinde Rizobakteri ve Alg Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi". (2022), 1124-1133. https://doi.org/10.21597/jist.1076428
APA ÇİRKA M, TUNÇTÜRK R, KULAZ H, Tunçtürk M, BARAN i, Eryiğit T (2022). Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisinde Rizobakteri ve Alg Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(2), 1124 - 1133. 10.21597/jist.1076428
Chicago ÇİRKA Mustafa,TUNÇTÜRK Rüveyde,KULAZ HALUK,Tunçtürk Murat,BARAN ishak,Eryiğit Tamer Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisinde Rizobakteri ve Alg Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12, no.2 (2022): 1124 - 1133. 10.21597/jist.1076428
MLA ÇİRKA Mustafa,TUNÇTÜRK Rüveyde,KULAZ HALUK,Tunçtürk Murat,BARAN ishak,Eryiğit Tamer Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisinde Rizobakteri ve Alg Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, 2022, ss.1124 - 1133. 10.21597/jist.1076428
AMA ÇİRKA M,TUNÇTÜRK R,KULAZ H,Tunçtürk M,BARAN i,Eryiğit T Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisinde Rizobakteri ve Alg Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2022; 12(2): 1124 - 1133. 10.21597/jist.1076428
Vancouver ÇİRKA M,TUNÇTÜRK R,KULAZ H,Tunçtürk M,BARAN i,Eryiğit T Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisinde Rizobakteri ve Alg Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2022; 12(2): 1124 - 1133. 10.21597/jist.1076428
IEEE ÇİRKA M,TUNÇTÜRK R,KULAZ H,Tunçtürk M,BARAN i,Eryiğit T "Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisinde Rizobakteri ve Alg Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi." Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12, ss.1124 - 1133, 2022. 10.21597/jist.1076428
ISNAD ÇİRKA, Mustafa vd. "Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisinde Rizobakteri ve Alg Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi". Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12/2 (2022), 1124-1133. https://doi.org/10.21597/jist.1076428