Yıl: 2007 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 113 - 121 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi

Öz:
Bu çalışma gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi, kaygı durumuna etki eden sosyo-demografik ve doğurganlıkla ilgili özelliklerin doğum öncesi ve sonrası durumluk kaygı düzeyi üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma Sağlık Bakanlığına bağlı, Gaziantep 75. Yıl Doğum Hastanesi doğum ünitesine başvuran 97 gebe kadın üzerinde yapılmıştır. Veri toplama formu, gebelerin sosyo-demografik ve doğurganlıkla ilgili özelliklerini içeren görüşme formu ve durumluk kaygı envanterinden oluşmaktadır. Verilerin analizinde yüzdelik, t testi, kruskal wallis ve ANOVA istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda doğum öncesi durumluk kaygı puan ortalaması 53.38±9.60; doğum sonrası ise 41.74±8.20 olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda; gelir durumu, gebelik sayısı, bilgi alma, gebeliği isteme ve destek kişinin bulunma durumu ile doğum öncesi kaygı arasındaanlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05). Bunun yanında yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, aile tipi, nikah tipi, gebelik sayısı, ölü doğum ve düşük öyküsü, gebelik izlem durumu ile doğum öncesi ve sonrası kaygı arasında anlamlı bir ilişki belirlenmemiştir (p>0.05).
Anahtar Kelime: Hemşirelik Varyans analizi Doğum öncesi bakım Gebelik Kaygı Formlar

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Kadın Araştırmaları Hemşirelik Aile Çalışmaları

Evaluation of the anxiety levels of pregnant women at prenatal and postnatal period

Öz:
This study is a descriptive which aimed to evaluate the anxiety levels of the pregnants at prenatal postnatal periods, and to determine the impact of socio-demographic and fertility characteristics on the anxiety levels at prenatal and postnatal periods. The study was performed with the 97 pregnant women who have appied to the birth unit of Gaziantep 75. Year Birth Hospital that is connected to Ministry of Health. The data collection form is comprised from an interview form that includes sociodemographic and fertility the characteristic of the pregnants, and Stait Anxiety Inventory (STAI). Percentange number, t test, kruskal wallis and ANOVA statistical methods were used to teh analysis of the data. As a result of the study, the prenatal circumstancial anxiety score average was 53.38±9.60, and the postnatal was 41.74±8.20, significant relationship between income level, number of gravity willing for pregnancy getting information about pregnancy and the availabity of a supporter and prenatal anxiety has been determined as a result of the study (p<0.05). On the other hand there was no significant relationship between prenatal and postnatal anxiety levels and age, education, working status, family type, marriage type, the number of gravity, abortion and intrauterin death, and pregnancy follow up (p>0.05).
Anahtar Kelime: Prenatal Care Pregnancy Anxiety Forms Nursing Analysis of Variance

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Kadın Araştırmaları Hemşirelik Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • …………. (2003). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2003/analizrapor.htm).
 • Altınay S (1999). Gebelikte depresyon prevalansı, sosyodemografik özellikler, obstetrik risk faktörleri, kaygı düzeyi ve sosyal destek ile ilişkisi. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi. Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Aile Hekimliği. Ankara.
 • Bhagwanani S, Seagravesjk K (1997). Relationship between prenatal anxiety and perinatal out come in nulliparous women. Journal of the National Medical Association 89(2): 93-98.
 • Daş Z (2000). Gebeliğin Psikososyal ve Kültürel Boyutu. Edi. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Sistem Ofset Matbaacılık, IV. Baskı, Ankara.
 • Engle P, Serimshow S, Zambrana R et al. (1990). Prenatal and postnatal anxiety in mexican giving birth in losangles. Health- Psychol 16(1): 81-99.
 • Işık E (1996). Nevrozlar. Baskı Kent Matbaa, Ankara.
 • Karaçam Z, Öz F, Taşkın L (2004). Postpartum depresyon: önleme, erken tanı ve hemşirelik bakımı. Sağlık ve Toplum Dergisi 14(3): 14-24.
 • Okanlı A, Tortumluoğlu G, Kırpınar İ (2003). Gebe kadınların ailelerinden algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi 4:98-105.
 • Oktay P, Gemalmaz A, Beşer E ve ark. (2005). Aydın’da bir merkez sağlık ocağı bölgesinde form 005- gebe- loğusa izleme fişlerinin değerlendirilmesi. İnönü Tıp Fakültesi Dergisi 12(1): 31-35.
 • Öner N, Lecompte A (1985). Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.
 • Özkan S (1994). Pskiyatrik Tıp, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi. Roch San, İstanbul.
 • Öztürk O (1995). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 6. Basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
 • Sertbaş G (1998). Gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk- sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. Türk Hemşireler Dergisi 48(6):16-19.
 • Sertbaş G, Bahar A (2004). Anksiyete ve anksiyete ile baş etmede hemşirelik girişimleri. Hemşirelik Forumu Dergisi 5: 39-44.
 • World Health Organization (2003). Unicef, Antenatal Care in Developing Countries: Promises, Achievements and Missed Opportunities. An Analyzes of Trend, Levels and Differentials, Geneva.
APA Kaplan S, Bahar A, SERTBAŞ G (2007). Gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi. , 113 - 121.
Chicago Kaplan Sena,Bahar Aynur,SERTBAŞ Gülümser Gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi. (2007): 113 - 121.
MLA Kaplan Sena,Bahar Aynur,SERTBAŞ Gülümser Gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi. , 2007, ss.113 - 121.
AMA Kaplan S,Bahar A,SERTBAŞ G Gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi. . 2007; 113 - 121.
Vancouver Kaplan S,Bahar A,SERTBAŞ G Gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi. . 2007; 113 - 121.
IEEE Kaplan S,Bahar A,SERTBAŞ G "Gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi." , ss.113 - 121, 2007.
ISNAD Kaplan, Sena vd. "Gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi". (2007), 113-121.
APA Kaplan S, Bahar A, SERTBAŞ G (2007). Gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(1), 113 - 121.
Chicago Kaplan Sena,Bahar Aynur,SERTBAŞ Gülümser Gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 10, no.1 (2007): 113 - 121.
MLA Kaplan Sena,Bahar Aynur,SERTBAŞ Gülümser Gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.10, no.1, 2007, ss.113 - 121.
AMA Kaplan S,Bahar A,SERTBAŞ G Gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007; 10(1): 113 - 121.
Vancouver Kaplan S,Bahar A,SERTBAŞ G Gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007; 10(1): 113 - 121.
IEEE Kaplan S,Bahar A,SERTBAŞ G "Gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi." Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10, ss.113 - 121, 2007.
ISNAD Kaplan, Sena vd. "Gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 10/1 (2007), 113-121.