Tip 2 diabetes mellitus ve yaşam kalitesi: Bir gözden geçirme

Yıl: 2009 Cilt: 24 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 73 - 78 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tip 2 diabetes mellitus ve yaşam kalitesi: Bir gözden geçirme

Öz:
Tip 2 Diabetes mellitus, toplumda en sık görülen kronik, metabolik hastalıktır. Dünyada yaklaşık 120 milyon diyabetli hasta bulunmaktadır. Ülkemizde diyabet insidansı % 1,6-2, prevelansı ise % 3,5-5 olarak bildirilmiştir. Tip 2 Diabetes Mellitus‘da yaşam kalitesi hastalığın gidişinin önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu derlemede Diabetes Mellitus’lu hastalarda yaşam kalitesi, epidemiyoloji, klinik sonuçları ve komplikasyonlar literatür bulguları ile tartışıldı.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Type 2 diabetes mellitus and quality of life: A review

Öz:
Type 2 Diabetes mellitus is the most prevelant chronic endocrine disease in the community. There is nearly 120 million people with diabetes mellitus worldwide. In our country, the incidence and the prevelance of diabetes mellitus has been reported to be 1,6-2 % and 3,5-5 % respectively. The quality of life has been acceted an important survival indicator of disease in the patients with Type 2 Diabetes Mellitus. In this review, quality of life, epidemiology, clinical outcomes and complications in Type 2 Diabetes patients was discussed in the wiew of literature findings.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S. Temel İç Hastalıkları. Cilt 2, Ankara: Güneş Kitabevi, 2003: 2279-2330.
 • 2. Yenigün M. Her Yönüyle Diabetes Mellitus. s. 51-81, s. 215, s. 217, s. 237-243.
 • 3. Özkan S. Psikiyatrik Tıp: Konsültasyon- Liyezon Psikiyatrisi. 1. Baskı., İstanbul, 1999: 94-99.
 • 4. Koloğlu EG. Endokrinoloji Temel ve Klinik. 2.Baskı, Ankara: NM Medikal&Nobel Yayınları, 2005.
 • 6. Barry JG, Dirk MW. Tip 2 Diyabet (Çev. M Akman, Z Akdeniz, B Sucaklı, A Aksan) AND Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul: AND Yayıncılık, 2003: 5-72.
 • 7. Satman I, Yılmaz MT, Baştar I ve ark. Diabetes epidemiology study in Turkey. First step data result. Diabetes 47(supply 1): 384, 1480, 1998.
 • 8. Eastman RC, Cowie CC, Haris MI. Undiagnosed diabetes or impaired glucose tolerance and cardivasculer risk. Diabetes Care 1997;20:127-128.
 • 9. Neufeld ND, Raffel LJ, Landon C et al. Early presentation of type 2 diabetes in Mexican-American youth. Diabetes Care 1998;21:80-86.
 • 10. Burant CF. Tip 2 Diyabetin Tıbbi Tedavisi (American Diabet Association Report-2003) (Çev. B Uzel) 5. Baskı, İstanbul: 2004: s.9, s.120.
 • 11. Arslantaş D, Metintaş S, Ünsal A, Kalyoncu C. Eskişehir Mahmudiye ilçesi yaşlılarında yaşam kalitesi. Osmangazi Tıp Dergisi 28(2): 81-89, 2006.
 • 12. Arslan Ş, Gökçe Kutsal Y. Geriatride yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Geriatri 1999;2(4):173-178.
 • 13. Richard R, Mark P. Quality of life and diabetes. Diabetes Metabolism Research and Reviews 1999;15:205-218.
 • 14. Gülseren L, Hekimsoy Z, Gülseren Ş ve ark.Diyabetes mellituslu hastalarda depresyon, anksiyete, yeti yitimi ve yaşam kalitesi. Türk Psikiyatri Dergisi 2001;12(2):89-98.
 • 15. Eren İ, Erdi Ö, Çivi İ. Tip 2 diyabetes mellitus hastalarında yaşam kalitesi ve komplikasyonların yaşam kalitesine etkisi. Klinik Psikiyatri 2004;7:85-94.
 • 16. Gulliford MC, Mahabir D. Relationship of health-related quality of life to symptom severity in diabetes mellitus: a study in Trinidad and Tobago. J Clin Epidemiol 1999;52(8):773-780.
 • 17. Glasgow RE, Ruggiero L, Eakin GE et al.Quality of life and associated characteristics in a large national sample of adults with diabetes. Diabetes Care 1997;20(4):562-567.
 • 18. Redekop WK, Koopmanschap MA, Stalk RP et al. Health- related quality of life and treatment satisfaction in Dutch patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2002;25(3):458-463.
APA ÖZDEMİR İ, HOCAOĞLU Ç (2009). Tip 2 diabetes mellitus ve yaşam kalitesi: Bir gözden geçirme. , 73 - 78.
Chicago ÖZDEMİR İlkay,HOCAOĞLU Çiçek Tip 2 diabetes mellitus ve yaşam kalitesi: Bir gözden geçirme. (2009): 73 - 78.
MLA ÖZDEMİR İlkay,HOCAOĞLU Çiçek Tip 2 diabetes mellitus ve yaşam kalitesi: Bir gözden geçirme. , 2009, ss.73 - 78.
AMA ÖZDEMİR İ,HOCAOĞLU Ç Tip 2 diabetes mellitus ve yaşam kalitesi: Bir gözden geçirme. . 2009; 73 - 78.
Vancouver ÖZDEMİR İ,HOCAOĞLU Ç Tip 2 diabetes mellitus ve yaşam kalitesi: Bir gözden geçirme. . 2009; 73 - 78.
IEEE ÖZDEMİR İ,HOCAOĞLU Ç "Tip 2 diabetes mellitus ve yaşam kalitesi: Bir gözden geçirme." , ss.73 - 78, 2009.
ISNAD ÖZDEMİR, İlkay - HOCAOĞLU, Çiçek. "Tip 2 diabetes mellitus ve yaşam kalitesi: Bir gözden geçirme". (2009), 73-78.
APA ÖZDEMİR İ, HOCAOĞLU Ç (2009). Tip 2 diabetes mellitus ve yaşam kalitesi: Bir gözden geçirme. Göztepe Tıp Dergisi, 24(2), 73 - 78.
Chicago ÖZDEMİR İlkay,HOCAOĞLU Çiçek Tip 2 diabetes mellitus ve yaşam kalitesi: Bir gözden geçirme. Göztepe Tıp Dergisi 24, no.2 (2009): 73 - 78.
MLA ÖZDEMİR İlkay,HOCAOĞLU Çiçek Tip 2 diabetes mellitus ve yaşam kalitesi: Bir gözden geçirme. Göztepe Tıp Dergisi, vol.24, no.2, 2009, ss.73 - 78.
AMA ÖZDEMİR İ,HOCAOĞLU Ç Tip 2 diabetes mellitus ve yaşam kalitesi: Bir gözden geçirme. Göztepe Tıp Dergisi. 2009; 24(2): 73 - 78.
Vancouver ÖZDEMİR İ,HOCAOĞLU Ç Tip 2 diabetes mellitus ve yaşam kalitesi: Bir gözden geçirme. Göztepe Tıp Dergisi. 2009; 24(2): 73 - 78.
IEEE ÖZDEMİR İ,HOCAOĞLU Ç "Tip 2 diabetes mellitus ve yaşam kalitesi: Bir gözden geçirme." Göztepe Tıp Dergisi, 24, ss.73 - 78, 2009.
ISNAD ÖZDEMİR, İlkay - HOCAOĞLU, Çiçek. "Tip 2 diabetes mellitus ve yaşam kalitesi: Bir gözden geçirme". Göztepe Tıp Dergisi 24/2 (2009), 73-78.