Yıl: 2010 Cilt: 20 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 223 - 236 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal Bilgiler öğretim programının Ölçme-değerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği

Öz:
Bu araştırma, 2004-2005 öğretim yılında Türkiye'deki ilköğretim okullarında uygulamaya konulan altıncı ve yedinci sınıf sosyal bilgiler dersi programlarında yer alan ölçme değerlendirme etkinliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Samsun merkez ve ilçelerinde görev yapan 14 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yeni sosyal bilgiler programının ölçme-değerlendirme boyutunun uygulanmasına ilişkin görüşlerinin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin tamamının yeni sosyal bilgiler programının uygulanmaya konulmasıyla birlikte farklı ölçme- değerlendirme yöntemlerini kullanmaya başladıkları ve bu uygulamanın yararına inandıkları belirlenmiştir. Ancak öğretmenlerin büyük çoğunluğu farklı ölçme-değerlendirme yöntemlerini uygularken zaman bulmakta sıkıntı çekmekte ve artan iş yükünden şikâyet ettikleri görülmüştür. Öğretmenlerin yeni uygulamaya konulan ölçme araçlarının sonuçlarının değerlendirme notuna dönüştürülmesi konusunda da yeterli bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Sosyoloji Aile Çalışmaları

Evaluation of social studies curriculum assessment part according to opinions of teachers: Case of Samsun

Öz:
The aim of this study is to evaluate new social studies curriculum, starting to be applied in 2004- 2205 academic year, assessment part according to opinions of social studies teachers. The data collected from 14 social studies teachers who work in Samsun or districts of Samsun and qualitative research methods was used both collecting and analyzing data. All teachers, participated in study, revealed that they started using alternative assessment techniques starting with new social studies curriculum and they strongly believed that alternative assessment techniques are more useful to evaluate student success. However, they complained from increasing work load and inadequate time while they applied alternative assessment techniques. They also expressed that they do not have enough knowledge to convert the results of alternative assessment techniques to the grade.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Sosyoloji Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Kesten A, OZDEMIR N (2010). Sosyal Bilgiler öğretim programının Ölçme-değerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği. , 223 - 236.
Chicago Kesten Alper,OZDEMIR NEVIN Sosyal Bilgiler öğretim programının Ölçme-değerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği. (2010): 223 - 236.
MLA Kesten Alper,OZDEMIR NEVIN Sosyal Bilgiler öğretim programının Ölçme-değerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği. , 2010, ss.223 - 236.
AMA Kesten A,OZDEMIR N Sosyal Bilgiler öğretim programının Ölçme-değerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği. . 2010; 223 - 236.
Vancouver Kesten A,OZDEMIR N Sosyal Bilgiler öğretim programının Ölçme-değerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği. . 2010; 223 - 236.
IEEE Kesten A,OZDEMIR N "Sosyal Bilgiler öğretim programının Ölçme-değerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği." , ss.223 - 236, 2010.
ISNAD Kesten, Alper - OZDEMIR, NEVIN. "Sosyal Bilgiler öğretim programının Ölçme-değerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği". (2010), 223-236.
APA Kesten A, OZDEMIR N (2010). Sosyal Bilgiler öğretim programının Ölçme-değerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 223 - 236.
Chicago Kesten Alper,OZDEMIR NEVIN Sosyal Bilgiler öğretim programının Ölçme-değerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20, no.2 (2010): 223 - 236.
MLA Kesten Alper,OZDEMIR NEVIN Sosyal Bilgiler öğretim programının Ölçme-değerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, 2010, ss.223 - 236.
AMA Kesten A,OZDEMIR N Sosyal Bilgiler öğretim programının Ölçme-değerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 20(2): 223 - 236.
Vancouver Kesten A,OZDEMIR N Sosyal Bilgiler öğretim programının Ölçme-değerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 20(2): 223 - 236.
IEEE Kesten A,OZDEMIR N "Sosyal Bilgiler öğretim programının Ölçme-değerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği." Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, ss.223 - 236, 2010.
ISNAD Kesten, Alper - OZDEMIR, NEVIN. "Sosyal Bilgiler öğretim programının Ölçme-değerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20/2 (2010), 223-236.