Yıl: 2022 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 665 - 678 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-10-2022

Bireylerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Kripto Varlık Satın Almalarını Etkiler Mi? Türkiye’den Kanıtlar

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bireylerin kripto varlık yatırımlarını etkileyen sosyo-ekonomik faktörleri belirlemektir. Bu çerçevede çalışma, 947 kişilik bir örneklem üzerinden yapılmıştır. Çalışmada iki alternatifin olduğu durumlarda kullanılan istatistiksel bir yöntem olan logit model kullanılmıştır. Araştırma sonuçları,Türkiye’de kripto varlıklara yatırım oranının % 29,4 olduğunu, bireylerin sırasıyla en fazla BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOT, LTC ve XLM’ye yatırım yapıldığını göstermektedir. Türkiye’de kripto varlıklara yatırım yapılmasında en önemli etkenin gelecekte önemli bir yatırım aracı olacağı beklentisinin olduğu anlaşılmıştır. Sonuçlar, Türkiye’de erkek yatırımcıların kadın yatırımcılara kıyasla kripto paraya yatırım yapma olasılıklarının daha fazla olduğu ortaya koymaktadır. Eğitim seviyesi açısından, lisansüstü eğitime sahip olanların ilköğretim mezunlarına göre kripto varlıklara yatırım yapma olasılığının daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Yaşa göre, 18-27, 28-37 ve 38-47 yaş aralığındaki yatırımcıların 48 ve üzerinde olan yatırımcılara göre kripto paraya yatırım yapma olasılıklarının daha yüksek olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Do Individuals' Socio-Economic Characteristics Affect Crypto Asset Purchases? Evidence from Turkey

Öz:
The aim of this study is to determine the socio-economic factors that affect the crypto asset investments of individuals in Turkey. In this framework, the study was conducted on a sample of 947 people. The logit model, which is a statistical method used in binary selection situations, was used in the study. Research results show that the investment rate in crypto assets in Turkey is 29.4%, and individuals invest the most in BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOT, LTC and XLM, respectively. It has been understood that the most important factor in investing in crypto assets in Turkey is the expectation that it will be an important investment tool in the future. The results reveal that male investors in Turkey are more likely to invest in cryptocurrencies than female investors. In terms of education level, it is understood that those with postgraduate education are more likely to invest in crypto assets than primary school graduates. By age, it has been understood that investors aged 18-27, 28-37 and 38-47 are more likely to invest in cryptocurrencies than investors 48 and over.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Pilatin A (2022). Bireylerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Kripto Varlık Satın Almalarını Etkiler Mi? Türkiye’den Kanıtlar. , 665 - 678.
Chicago Pilatin Abdulmuttalip Bireylerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Kripto Varlık Satın Almalarını Etkiler Mi? Türkiye’den Kanıtlar. (2022): 665 - 678.
MLA Pilatin Abdulmuttalip Bireylerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Kripto Varlık Satın Almalarını Etkiler Mi? Türkiye’den Kanıtlar. , 2022, ss.665 - 678.
AMA Pilatin A Bireylerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Kripto Varlık Satın Almalarını Etkiler Mi? Türkiye’den Kanıtlar. . 2022; 665 - 678.
Vancouver Pilatin A Bireylerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Kripto Varlık Satın Almalarını Etkiler Mi? Türkiye’den Kanıtlar. . 2022; 665 - 678.
IEEE Pilatin A "Bireylerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Kripto Varlık Satın Almalarını Etkiler Mi? Türkiye’den Kanıtlar." , ss.665 - 678, 2022.
ISNAD Pilatin, Abdulmuttalip. "Bireylerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Kripto Varlık Satın Almalarını Etkiler Mi? Türkiye’den Kanıtlar". (2022), 665-678.
APA Pilatin A (2022). Bireylerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Kripto Varlık Satın Almalarını Etkiler Mi? Türkiye’den Kanıtlar. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 665 - 678.
Chicago Pilatin Abdulmuttalip Bireylerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Kripto Varlık Satın Almalarını Etkiler Mi? Türkiye’den Kanıtlar. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13, no.2 (2022): 665 - 678.
MLA Pilatin Abdulmuttalip Bireylerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Kripto Varlık Satın Almalarını Etkiler Mi? Türkiye’den Kanıtlar. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.2, 2022, ss.665 - 678.
AMA Pilatin A Bireylerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Kripto Varlık Satın Almalarını Etkiler Mi? Türkiye’den Kanıtlar. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 13(2): 665 - 678.
Vancouver Pilatin A Bireylerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Kripto Varlık Satın Almalarını Etkiler Mi? Türkiye’den Kanıtlar. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 13(2): 665 - 678.
IEEE Pilatin A "Bireylerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Kripto Varlık Satın Almalarını Etkiler Mi? Türkiye’den Kanıtlar." Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, ss.665 - 678, 2022.
ISNAD Pilatin, Abdulmuttalip. "Bireylerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Kripto Varlık Satın Almalarını Etkiler Mi? Türkiye’den Kanıtlar". Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13/2 (2022), 665-678.