Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 144 - 174 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 08-11-2022

Türkçe ve Türk Kültürü (4-5. Sınıf) Ders Kitabının Avrupa Ortak Çerçeve Metni’ndeki Kültürel Kategorilere Göre Değerlendirmesi

Öz:
Dil öğretiminin temel malzemelerinin başında ders kitapları ve metinler gelmektedir. Türkçenin öğretiminde kültürel unsurlara yer verilmesi dilin işlevsel bir çerçevede ve bağlamında öğrenilmesine yardımcı olacaktır. Türkçenin ana dil olarak öğretiminde kültürel unsurların kullanılması yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının kimliklerinin oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında Türkçe ve Türk Kültürü (2010) 4-5. sınıf ders kitabındaki 56 metin, Avrupa Ortak Çerçeve Metni’ndeki (2001) kültürel kategorilere göre değerlendirilmiştir. Öncelikle her metindeki kültürel unsurlar/değerler/kavramlar tespit edilmiş, çerçeve metinde yer alan kategorilere göre sınıflandırılmıştır. Böylelikle metinlerin kültürel arka planı çıkarılmış ve hangi kültürel değerlerin ne ölçüde kitapta yer aldığı ortaya konmuştur. Çalışma sonucunda kültürel unsurların çok yoğun bir biçimde kitapta yer aldığı tespit edilmiştir. Değerler, inançlar ve tutumlar başlıklı kategoride 433 (%45) kültürel unsura yer verilirken yaşam koşulları başlıklı kategoride 55 (%6) kültürel unsura yer verilmiştir. Kültürel kategoriler arasında dengeli bir dağılım yapılmadığı tespit edilmiştir. Kitapta 968 kültürel unsur yer almaktadır. Bu denli yoğun kültürel aktarımının 4-5. sınıf seviyesine uygun olmadığı ve kitabı dil öğretiminden ziyade bir kültür aktarım kitabına dönüştürdüğü görülmüştür.
Anahtar Kelime: Yurt dışındaki Türk çocukları kültürel unsurlar Türkçe ve Türk Kültürü ders kitapları iki dillilik

Evaluatıon of Turkish Language and Turkish Culture (4th -5 Th Grades’) Textbook According to Cultural Categories in The Common European Framework of Reference for Languages

Öz:
Text books and texts come at the beginning of the basic materials of language teaching. Having cultural elements in teaching Turkish will help to learn the language in a functional framework and context. The use of cultural elements in teaching Turkish as a mother tongue plays an important role in the formation of the identy of Turkish children living abroad. Document analysis method was used in the study. The texts in Turkish language and Turkish culture, textbook (4th -5 th grades’) were evaluated according to cultural categories in the Commen European Framework of References for Languages.Firts of all, cultural elements/values/concepts have been determined and the framework was classified according to the categories in the text. In this way, the cultural background of the text was ıdentifed and the extent to which cultural values were included in the book was revealed. As a result of the study, it was determined that the cultural elements were very intense in the book. While 433 (%45) cultural element were included in the values, beliefs and attitudes category, 55 (%6) cultural elements were included in different categories of living conditions. It was revealed that there is no balanced distribution between cultural categories. 968 cultural elements are not included the book. It was evaluated that this intensive cultural element transfer was not appropriate to the level of their children and transformed the book into a cultural transfer book. This also shows that the book was prepared in a didactic teaching style.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA GOCMENLER H, Açık F (2021). Türkçe ve Türk Kültürü (4-5. Sınıf) Ders Kitabının Avrupa Ortak Çerçeve Metni’ndeki Kültürel Kategorilere Göre Değerlendirmesi. , 144 - 174.
Chicago GOCMENLER HUSEYİN,Açık Fatma Türkçe ve Türk Kültürü (4-5. Sınıf) Ders Kitabının Avrupa Ortak Çerçeve Metni’ndeki Kültürel Kategorilere Göre Değerlendirmesi. (2021): 144 - 174.
MLA GOCMENLER HUSEYİN,Açık Fatma Türkçe ve Türk Kültürü (4-5. Sınıf) Ders Kitabının Avrupa Ortak Çerçeve Metni’ndeki Kültürel Kategorilere Göre Değerlendirmesi. , 2021, ss.144 - 174.
AMA GOCMENLER H,Açık F Türkçe ve Türk Kültürü (4-5. Sınıf) Ders Kitabının Avrupa Ortak Çerçeve Metni’ndeki Kültürel Kategorilere Göre Değerlendirmesi. . 2021; 144 - 174.
Vancouver GOCMENLER H,Açık F Türkçe ve Türk Kültürü (4-5. Sınıf) Ders Kitabının Avrupa Ortak Çerçeve Metni’ndeki Kültürel Kategorilere Göre Değerlendirmesi. . 2021; 144 - 174.
IEEE GOCMENLER H,Açık F "Türkçe ve Türk Kültürü (4-5. Sınıf) Ders Kitabının Avrupa Ortak Çerçeve Metni’ndeki Kültürel Kategorilere Göre Değerlendirmesi." , ss.144 - 174, 2021.
ISNAD GOCMENLER, HUSEYİN - Açık, Fatma. "Türkçe ve Türk Kültürü (4-5. Sınıf) Ders Kitabının Avrupa Ortak Çerçeve Metni’ndeki Kültürel Kategorilere Göre Değerlendirmesi". (2021), 144-174.
APA GOCMENLER H, Açık F (2021). Türkçe ve Türk Kültürü (4-5. Sınıf) Ders Kitabının Avrupa Ortak Çerçeve Metni’ndeki Kültürel Kategorilere Göre Değerlendirmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(27), 144 - 174.
Chicago GOCMENLER HUSEYİN,Açık Fatma Türkçe ve Türk Kültürü (4-5. Sınıf) Ders Kitabının Avrupa Ortak Çerçeve Metni’ndeki Kültürel Kategorilere Göre Değerlendirmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0, no.27 (2021): 144 - 174.
MLA GOCMENLER HUSEYİN,Açık Fatma Türkçe ve Türk Kültürü (4-5. Sınıf) Ders Kitabının Avrupa Ortak Çerçeve Metni’ndeki Kültürel Kategorilere Göre Değerlendirmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.27, 2021, ss.144 - 174.
AMA GOCMENLER H,Açık F Türkçe ve Türk Kültürü (4-5. Sınıf) Ders Kitabının Avrupa Ortak Çerçeve Metni’ndeki Kültürel Kategorilere Göre Değerlendirmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 0(27): 144 - 174.
Vancouver GOCMENLER H,Açık F Türkçe ve Türk Kültürü (4-5. Sınıf) Ders Kitabının Avrupa Ortak Çerçeve Metni’ndeki Kültürel Kategorilere Göre Değerlendirmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 0(27): 144 - 174.
IEEE GOCMENLER H,Açık F "Türkçe ve Türk Kültürü (4-5. Sınıf) Ders Kitabının Avrupa Ortak Çerçeve Metni’ndeki Kültürel Kategorilere Göre Değerlendirmesi." Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0, ss.144 - 174, 2021.
ISNAD GOCMENLER, HUSEYİN - Açık, Fatma. "Türkçe ve Türk Kültürü (4-5. Sınıf) Ders Kitabının Avrupa Ortak Çerçeve Metni’ndeki Kültürel Kategorilere Göre Değerlendirmesi". Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 27 (2021), 144-174.