Yıl: 2011 Cilt: 36 Sayı: 160 Sayfa Aralığı: 120 - 132 Metin Dili: Diğer İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmenlerin hazırladığı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının değerlendirilmesi

Öz:
Araştırmada, sosyal bilgiler öğretmenlerinin hazırladıkları sınav soruları Bloom Taksonomisi’ne göre analiz edilmiş ve soruların ölçtüğü bilişsel düzeyler karşılaştırılmıştır. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunu, Ankara İli Altındağ, Keçiören ve Elmadağ ilçelerindeki 10 ilköğretim okulunda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, sosyal bilgiler öğretmenlerinin altıncı ve yedinci sınıf sosyal bilgiler dersi sınav sorularının ölçtüğü bilişsel düzey eski ve yeni program dikkate alınarak karşılaştırıldığında; eskiye nazaran bilgi düzeyindeki sorularda bir azalma; kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyi sorularında ise dikkate değer bir artış olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Airasian P. W. & Walsh, M. E. (1997). Constructivist cautions. Phi Delta Kappan, 78 (6), 444-449.
 • Akbulut, T. (1999). “İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Soru Sorma Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Balcı, E. ve Tekkaya, E. (2000) Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 42-50.
 • Bloom, B.S. (1956). Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals, Handbook I: The cognitive domain. New York: David McKay Company Inc.
 • Çepni, S., Özsevgeç T. ve Gökdere M. (2003). Bilişsel Gelişim ve Formal Operasyon Dönem Özelliklerine Göre ÖSS Fizik ve Lise Fizik Sorularının İncelenmesi, Milli Eğitim Dergisi, 157(1), Kış.
 • Çolak, K. ve Demircioğlu, İ.H. (2010). Tarih Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisi’nin Bilişsel Alan Düzeyi Açısından Sınıflandırılması, Milli Eğitim Dergisi, 187 (3), Yaz, 160-170.
 • Koray, Ö.C. ve Yaman, S. (2002). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisi’ne Göre Değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 10 (2), 317-324.
 • Kılıç, D. (2010). “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih Konularıyla İlgili Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisi’ne Göre Değerlendirilmesi.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Erdem, E. ve Demirel, Ö. (2002). Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 81-87.
 • Filiz, S.B. (2004). Öğretmenler İçin Soru Sorma Sanatı (1. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Lipscomb, J.W. (2001). Is Bloom’s taxonomy better than intuitive judgement for classifying test questions? Education, 106 (1), 102-108.
 • Linn, R.L. & Gronlund, N.E. (2000). Measurement and assessment in teaching (8th Ed.). New Jersey: Prentice-Hall.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd Ed.). London: Sage Publications, Inc.
 • Saban, A. (2004). Öğrenme Öğretme Süreci-Yeni Teori ve Yaklaşımlar (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Şen, S. ve Beyaztaş, D. İ. (2008). Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisi’ne Göre Değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (1), 67-83.
 • Tekin, H. (2004). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (17. Baskı). Ankara: Yargı Kitap ve Yayınevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zahorik, J. A. (1971). Questioning in the classroom. Education, 91 (4), 358-368.
APA ÇALIŞKAN H (2011). Öğretmenlerin hazırladığı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının değerlendirilmesi. , 120 - 132.
Chicago ÇALIŞKAN Hüseyin Öğretmenlerin hazırladığı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının değerlendirilmesi. (2011): 120 - 132.
MLA ÇALIŞKAN Hüseyin Öğretmenlerin hazırladığı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının değerlendirilmesi. , 2011, ss.120 - 132.
AMA ÇALIŞKAN H Öğretmenlerin hazırladığı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının değerlendirilmesi. . 2011; 120 - 132.
Vancouver ÇALIŞKAN H Öğretmenlerin hazırladığı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının değerlendirilmesi. . 2011; 120 - 132.
IEEE ÇALIŞKAN H "Öğretmenlerin hazırladığı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının değerlendirilmesi." , ss.120 - 132, 2011.
ISNAD ÇALIŞKAN, Hüseyin. "Öğretmenlerin hazırladığı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının değerlendirilmesi". (2011), 120-132.
APA ÇALIŞKAN H (2011). Öğretmenlerin hazırladığı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 36(160), 120 - 132.
Chicago ÇALIŞKAN Hüseyin Öğretmenlerin hazırladığı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim 36, no.160 (2011): 120 - 132.
MLA ÇALIŞKAN Hüseyin Öğretmenlerin hazırladığı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, vol.36, no.160, 2011, ss.120 - 132.
AMA ÇALIŞKAN H Öğretmenlerin hazırladığı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim. 2011; 36(160): 120 - 132.
Vancouver ÇALIŞKAN H Öğretmenlerin hazırladığı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim. 2011; 36(160): 120 - 132.
IEEE ÇALIŞKAN H "Öğretmenlerin hazırladığı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının değerlendirilmesi." Eğitim ve Bilim, 36, ss.120 - 132, 2011.
ISNAD ÇALIŞKAN, Hüseyin. "Öğretmenlerin hazırladığı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının değerlendirilmesi". Eğitim ve Bilim 36/160 (2011), 120-132.