Yıl: 2023 Cilt: 37 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 165 - 182 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.33308/26674874.2023371391 İndeks Tarihi: 13-05-2023

A Content Analysis of Articles in the Turkish Early Childhood Education Context

Öz:
The aim of this study was to examine articles from the field of early childhood education published in Turkish academic journals. Descriptive and methodological characteristics of the articles were scrutinized along with investigation and categorization of their research topics. 822 articles from 62 journals, published between 2008 and 2018 were examined via content analysis. Findings showed that almost half the articles were designed as quantitative studies ( n = 407). In complement, the three most common research methods were identified as surveys, (n = 123), experimental studies (n = 102), and correlational studies (n = 96). Accordingly, the most widespread choice of sample group was children (35.6%). Additionally, 43.5% of the articles did not clarify their sampling methods. Furthermore, the most studied research topics included educational subjects (n = 424). Amongst the sub-categories of educational research, special education, and inclusion were the most prevalent at a rate of 10.1%.
Anahtar Kelime:

Türk Akademik Dergilerde Yayınlanan Okul Öncesi Eğitimi İle İlgili Makalelerin İçerik Analizi

Öz:
Bu çalışmanın amacı erken çocukluk eğitimi alanında Türk akademik dergilerde yayınlanmış olan makaleleri incelemektir. Çalışma kapsamında makalelerin tanımlayıcı özellikleri, araştırma konuları ve yöntemsel özellikleri incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. 62 dergide 2008–2018 yılları arasında yayınlanmış 822 makale, içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu araştırma sonucunda ulaşılan bulgular, incelenen makalelerin yarısına yakınının (n = 407) nicel çalışma olarak tasarlandığını göstermiştir. Bu sonuç ile paralel olarak, makaleler arasında en çok kullanılan ilk üç araştırma yönteminin ise tarama çalışmaları (n = 123), deneysel çalışmalar (n = 102) ve korelasyon çalışmaları (n = 96) olduğu görülmüştür. Bu bulguların yanı sıra, makalelerin %43.5’inin örneklem seçim yöntemlerini belirtmedikleri gözlemlenmiştir. Ek olarak, araştırmanın bulguları makaleler arasında en çok çalışılan konuların eğitim kategorisi altında toplananlar olduğunu göstermiştir (n = 424). Eğitim kategorisi içinde yer alan alt kategoriler içinde en çok yayın yapılan konunun ise %10.1’lik bir oran ile özel eğitim ve kaynaştırma olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA GÜVELIOGLU E, Tantekin Erden F (2023). A Content Analysis of Articles in the Turkish Early Childhood Education Context. , 165 - 182. 10.33308/26674874.2023371391
Chicago GÜVELIOGLU ELIF,Tantekin Erden Feyza A Content Analysis of Articles in the Turkish Early Childhood Education Context. (2023): 165 - 182. 10.33308/26674874.2023371391
MLA GÜVELIOGLU ELIF,Tantekin Erden Feyza A Content Analysis of Articles in the Turkish Early Childhood Education Context. , 2023, ss.165 - 182. 10.33308/26674874.2023371391
AMA GÜVELIOGLU E,Tantekin Erden F A Content Analysis of Articles in the Turkish Early Childhood Education Context. . 2023; 165 - 182. 10.33308/26674874.2023371391
Vancouver GÜVELIOGLU E,Tantekin Erden F A Content Analysis of Articles in the Turkish Early Childhood Education Context. . 2023; 165 - 182. 10.33308/26674874.2023371391
IEEE GÜVELIOGLU E,Tantekin Erden F "A Content Analysis of Articles in the Turkish Early Childhood Education Context." , ss.165 - 182, 2023. 10.33308/26674874.2023371391
ISNAD GÜVELIOGLU, ELIF - Tantekin Erden, Feyza. "A Content Analysis of Articles in the Turkish Early Childhood Education Context". (2023), 165-182. https://doi.org/10.33308/26674874.2023371391
APA GÜVELIOGLU E, Tantekin Erden F (2023). A Content Analysis of Articles in the Turkish Early Childhood Education Context. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 37(1), 165 - 182. 10.33308/26674874.2023371391
Chicago GÜVELIOGLU ELIF,Tantekin Erden Feyza A Content Analysis of Articles in the Turkish Early Childhood Education Context. Yaşadıkça Eğitim Dergisi 37, no.1 (2023): 165 - 182. 10.33308/26674874.2023371391
MLA GÜVELIOGLU ELIF,Tantekin Erden Feyza A Content Analysis of Articles in the Turkish Early Childhood Education Context. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, vol.37, no.1, 2023, ss.165 - 182. 10.33308/26674874.2023371391
AMA GÜVELIOGLU E,Tantekin Erden F A Content Analysis of Articles in the Turkish Early Childhood Education Context. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. 2023; 37(1): 165 - 182. 10.33308/26674874.2023371391
Vancouver GÜVELIOGLU E,Tantekin Erden F A Content Analysis of Articles in the Turkish Early Childhood Education Context. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. 2023; 37(1): 165 - 182. 10.33308/26674874.2023371391
IEEE GÜVELIOGLU E,Tantekin Erden F "A Content Analysis of Articles in the Turkish Early Childhood Education Context." Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 37, ss.165 - 182, 2023. 10.33308/26674874.2023371391
ISNAD GÜVELIOGLU, ELIF - Tantekin Erden, Feyza. "A Content Analysis of Articles in the Turkish Early Childhood Education Context". Yaşadıkça Eğitim Dergisi 37/1 (2023), 165-182. https://doi.org/10.33308/26674874.2023371391