Yıl: 2014 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 72 - 76 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Karabük Üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirtiler

Öz:
Amaç: Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirtileri değerlendirmek araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma 15.12.2012-15.01.2013 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda öğrenim görmekte olan 148 öğrenci ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak elde edilen Kişisel Bilgi Toplama Formu ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılmıştır. Veriler bilgisayarda 16,00 SPSS paket programında değerlendirilmiştir ve Chi-Square Tests, Mann-Whitney U Testi, Kruskall- Wallis testleri uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmamıza katılan öğrencilerin yaş gruplarına bakıldığında %86.5i 16-21 yaş grubundadır, %64.2sini kız öğrenciler, %68.9unu hemşirelik öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilerin %86.5i bölümü isteyerek tercih ettiklerini belirtmiştir. Öğrencilerin BDÖ puanlarına bakıldığında %25inin depresif belirtiler göstermekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin BDÖ puanları üzerinde etkili olan değişkenler ise bölümü isteyerek tercih etme durumu, kronik hastalığa sahip olma durumu, aile ile olan ilişkiler, okul yaşamından memnun olma durumu olarak tespit edilmiştir (sırasıyla, p<0.05; p<0.05; p<0.05; p<0.001). Sonuç: Araştırmanın sonuçları üniversite öğrencilerinde depresif belirtilerin görülebileceğini göstermektedir. Öğrencilere yönelik koruyucu ruh sağlığı programları geliştirilebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik Davranış Bilimleri

Depressive symptoms in Karabuk University health school students

Öz:
Objectives: The aim of this study was to evaluate the depressive symptoms in Karabuk University Health School students. Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted between 15.12.2012-15.01.2013 with 148 students who were attending Karabuk University Health School. The Personal Information Form that was obtained from the literature by the researchers and the Beck Depression Inventory (BDI) were used for collecting data. Data were evaluated on the computer program SPSS 16.00 and the Chi square test, Mann-Whitney U test, and Kruskal- Wallis test were used. Results: 86.5% of the students in our study were in the 16-21 year age group, 64.2% of students were female, and 68.9% of them were nursing students. 86.5% of the students said that they preferred their departmentswillingly. BDI scores of students showed that 25% of the students had depressive symptoms. The variables that impacted the students BDI scores were preferring the department willingly, chronic disease status, family relationships and being satisfied with school life (p<0.05; p<0.05; p<0.05; p<0.001, respectively).
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA HÜR DİNÇ S, IŞIK ANDSOY I, OKSAY SAHIN A, KAYHAN M, EREN S, ZÜNBÜL N, AKGÜN H, İNANMAZ N (2014). Karabük Üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirtiler. , 72 - 76.
Chicago HÜR DİNÇ Sevgi,IŞIK ANDSOY IŞIL,OKSAY SAHIN AYSEGUL,KAYHAN Maşide,EREN Sefa,ZÜNBÜL Nurşen,AKGÜN Hilal,İNANMAZ Nurcan Karabük Üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirtiler. (2014): 72 - 76.
MLA HÜR DİNÇ Sevgi,IŞIK ANDSOY IŞIL,OKSAY SAHIN AYSEGUL,KAYHAN Maşide,EREN Sefa,ZÜNBÜL Nurşen,AKGÜN Hilal,İNANMAZ Nurcan Karabük Üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirtiler. , 2014, ss.72 - 76.
AMA HÜR DİNÇ S,IŞIK ANDSOY I,OKSAY SAHIN A,KAYHAN M,EREN S,ZÜNBÜL N,AKGÜN H,İNANMAZ N Karabük Üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirtiler. . 2014; 72 - 76.
Vancouver HÜR DİNÇ S,IŞIK ANDSOY I,OKSAY SAHIN A,KAYHAN M,EREN S,ZÜNBÜL N,AKGÜN H,İNANMAZ N Karabük Üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirtiler. . 2014; 72 - 76.
IEEE HÜR DİNÇ S,IŞIK ANDSOY I,OKSAY SAHIN A,KAYHAN M,EREN S,ZÜNBÜL N,AKGÜN H,İNANMAZ N "Karabük Üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirtiler." , ss.72 - 76, 2014.
ISNAD HÜR DİNÇ, Sevgi vd. "Karabük Üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirtiler". (2014), 72-76.
APA HÜR DİNÇ S, IŞIK ANDSOY I, OKSAY SAHIN A, KAYHAN M, EREN S, ZÜNBÜL N, AKGÜN H, İNANMAZ N (2014). Karabük Üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirtiler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 5(2), 72 - 76.
Chicago HÜR DİNÇ Sevgi,IŞIK ANDSOY IŞIL,OKSAY SAHIN AYSEGUL,KAYHAN Maşide,EREN Sefa,ZÜNBÜL Nurşen,AKGÜN Hilal,İNANMAZ Nurcan Karabük Üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirtiler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 5, no.2 (2014): 72 - 76.
MLA HÜR DİNÇ Sevgi,IŞIK ANDSOY IŞIL,OKSAY SAHIN AYSEGUL,KAYHAN Maşide,EREN Sefa,ZÜNBÜL Nurşen,AKGÜN Hilal,İNANMAZ Nurcan Karabük Üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirtiler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, vol.5, no.2, 2014, ss.72 - 76.
AMA HÜR DİNÇ S,IŞIK ANDSOY I,OKSAY SAHIN A,KAYHAN M,EREN S,ZÜNBÜL N,AKGÜN H,İNANMAZ N Karabük Üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirtiler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2014; 5(2): 72 - 76.
Vancouver HÜR DİNÇ S,IŞIK ANDSOY I,OKSAY SAHIN A,KAYHAN M,EREN S,ZÜNBÜL N,AKGÜN H,İNANMAZ N Karabük Üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirtiler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2014; 5(2): 72 - 76.
IEEE HÜR DİNÇ S,IŞIK ANDSOY I,OKSAY SAHIN A,KAYHAN M,EREN S,ZÜNBÜL N,AKGÜN H,İNANMAZ N "Karabük Üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirtiler." Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 5, ss.72 - 76, 2014.
ISNAD HÜR DİNÇ, Sevgi vd. "Karabük Üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirtiler". Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 5/2 (2014), 72-76.