Yıl: 2015 Cilt: 43 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 41 - 46 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Obstetrisyenlerin sezaryen operasyonlarındaki anestezi yöntemi tercihleri

Öz:
AMAÇ: Anestezistler sezaryen için önceki yıllara göre daha yüksek oranda rejyonal anestezi uygulamaktadır. Yaptığımız çalışmada obstetrisyenlerin bu değişime yaklaşımlarını değerlendirmeyi amaçladık. YÖNTEMLER: İnternet aracılığıyla obstetrisyenlerin elektronik posta adreslerine anket formları gönderildi. Anket formlarını 195 obstetrisyen cevapladı. Bu ankette obstetrisyenlerin cinsiyet, yaş, çalıştıkları bölge, çalıştıkları kurum, uzman olarak çalıştıkları süre, sezaryen ameliyatlarında kendileri ve hastaları için tercih ettikleri anestezi yöntemi, rejyonal anestezi tercih etme veya etmeme nedenleri soruldu. Rejyonal anestezi tercih etme ve etmeme nedenleri ile ilgili düşüncelerini öğrenmek amacıyla 5 puanlı Likert skalası uygulandı. BULGULAR: Obstetrisyenlerin kendisi veya birinci derece yakını için yapılacak sezaryenlerde; %82,1i (n=160) rejyonal anestezi yöntemini tercih etmekte iken %17,9u (n=35) genel anesteziyi tercih etmektedir. Araştırmaya katılan obstetrisyenler; sezaryen uygulayacakları hastaları için %80,0i (n=156) rejyonal anestezi yöntemini tercih etmekte iken %20,0si (n=39) genel anesteziyi tercih etmektedir. Obstetrisyenlerin hem kendisine ve birinci derece yakınları için tercih ettiği hem de hastalarına uygulayacağı anestezi yöntemi tercihleri ile demografik bilgiler arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla uygulanan Ki-Kare testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0,05). SONUÇ: Türkiyede obstetrisyenlerin büyük bir kısmı sezaryenlerde rejyonal anesteziyi güvenli bulmakta ve hem kendilerine hem de hastalarına yüksek oranda tercih etmektedirler.
Anahtar Kelime:

Konular: Anestezi

Anaesthetic method preference of obstetricians for caesarean section

Öz:
OBJECTIVE: Anaesthesiologists are applying regional anaesthesia for caesarean section at an increasing rate compared to previous years. In our study, we tried to evaluate the perspective of obstetricians towards this trend. METHODS: Questionnaires were sent to e-mail addresses of obstetricians via the internet; 195 obstetricians replied. Sex, age, work place, employer, working durations as consultant, preference of anaesthesia for caesarean section and their bias towards regional anaesthesia were asked with these questionnaires. A 5-point Likert scale was used to evaluate their bias towards regional anaesthesia. RESULTS: While 82.1% of obstetricians (n: 160) preferred regional anaesthesia, 17.9% of obstetricians (n: 35) favoured general anaesthesia for caesarean section for both themselves and their primary relatives. However, 80% of the participants opted for regional anaesthesia for their patients; only 20% of the participants still preferred general anaesthesia for caesarean section. Chi-square tests that were used to evaluate the relationship between demographic data and anaesthesia choices of obstetricians for both themselves, their primary relatives and their patients did not reveal any statistically significant differences (p<0.05). CONCLUSION: A large portion of Turkish obstetricians consider regional anaesthesia a safe procedure and prefer it highly for both themselves and their patients.
Anahtar Kelime:

Konular: Anestezi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Dagli R, Songur Dagli S (2015). Obstetrisyenlerin sezaryen operasyonlarındaki anestezi yöntemi tercihleri. , 41 - 46.
Chicago Dagli Recai,Songur Dagli Selda Obstetrisyenlerin sezaryen operasyonlarındaki anestezi yöntemi tercihleri. (2015): 41 - 46.
MLA Dagli Recai,Songur Dagli Selda Obstetrisyenlerin sezaryen operasyonlarındaki anestezi yöntemi tercihleri. , 2015, ss.41 - 46.
AMA Dagli R,Songur Dagli S Obstetrisyenlerin sezaryen operasyonlarındaki anestezi yöntemi tercihleri. . 2015; 41 - 46.
Vancouver Dagli R,Songur Dagli S Obstetrisyenlerin sezaryen operasyonlarındaki anestezi yöntemi tercihleri. . 2015; 41 - 46.
IEEE Dagli R,Songur Dagli S "Obstetrisyenlerin sezaryen operasyonlarındaki anestezi yöntemi tercihleri." , ss.41 - 46, 2015.
ISNAD Dagli, Recai - Songur Dagli, Selda. "Obstetrisyenlerin sezaryen operasyonlarındaki anestezi yöntemi tercihleri". (2015), 41-46.
APA Dagli R, Songur Dagli S (2015). Obstetrisyenlerin sezaryen operasyonlarındaki anestezi yöntemi tercihleri. Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation, 43(1), 41 - 46.
Chicago Dagli Recai,Songur Dagli Selda Obstetrisyenlerin sezaryen operasyonlarındaki anestezi yöntemi tercihleri. Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation 43, no.1 (2015): 41 - 46.
MLA Dagli Recai,Songur Dagli Selda Obstetrisyenlerin sezaryen operasyonlarındaki anestezi yöntemi tercihleri. Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation, vol.43, no.1, 2015, ss.41 - 46.
AMA Dagli R,Songur Dagli S Obstetrisyenlerin sezaryen operasyonlarındaki anestezi yöntemi tercihleri. Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation. 2015; 43(1): 41 - 46.
Vancouver Dagli R,Songur Dagli S Obstetrisyenlerin sezaryen operasyonlarındaki anestezi yöntemi tercihleri. Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation. 2015; 43(1): 41 - 46.
IEEE Dagli R,Songur Dagli S "Obstetrisyenlerin sezaryen operasyonlarındaki anestezi yöntemi tercihleri." Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation, 43, ss.41 - 46, 2015.
ISNAD Dagli, Recai - Songur Dagli, Selda. "Obstetrisyenlerin sezaryen operasyonlarındaki anestezi yöntemi tercihleri". Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation 43/1 (2015), 41-46.