Yıl: 2015 Cilt: 22 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 239 - 256 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çalışma Yaşamı Kalitesinin İş Memnuniyeti ve Bağlılık Üzerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma

Öz:
Çalışma yaşamı kalitesi bir çalışanın işyeri ile ilgili farklı konulardaki algılamasını ortaya koymaktadır. İşyeri ile ilgili bu algılamaların, çalışanın işinden memnun olma, çalıştığı işletmede uzun yıllar çalışma arzusu ve ilgili iş kolunda uzun yıllar çalışma arzusu üzerinde etkileri olacaktır. Bu çalışmada, çalışma yaşamı kalitesini belirleyen değişkenlerden hangilerinin iş memnuniyeti, işletmeye bağlılık ve işkoluna bağlılık üzerinde anlamlı etkileri olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Seyahat acentası çalışanlarından anket tekniği kullanılarak elde edilen veriler sıralı regresyon tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışma yaşamıyla ilgili olarak algılanan ve iş memnuniyeti, işletmeye bağlılık ve işkoluna bağlılık olgularını açıklama gücü olan etkenler tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İş Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm İşletme

Effects of the Quality of Work Life on Job Satisfaction and Commitment: a Research on Travel Agencies

Öz:
The quality of work life reveals how an employee perceives different aspects of his/ her workplace. Such perceptions with respect to the workplace have effects on job satisfaction, the desire to work in the current organization and the desire to work in the relevant line of work for years to come. The objective of the present study is to determine which determinants of the quality of work life have significant effects on job satisfaction, commitment to the organization and line of work. Data derived from employees of travel agencies by using the questionnaire technique was analyzed by using ordinal regression technique. The factors that affect job satisfaction, commitment to organization and commitment to line of work were detected.
Anahtar Kelime:

Konular: İş Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm İşletme
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AĞAÇ S., GÜRŞAHBAZ, N., ÖZELMAS KAHYA, S. ve ARGA ŞAHİNOĞLU, M. (2010), “Hazır Giyim İşletmelerindeki İşgörenlerin İş Doyum Durumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, e-Journal of New World Sciences Academy, 5 (2), 50-65.
 • AKIN, B. ve ŞENTÜRK, E. (2012), “Bireylerin Mutluluk Düzeylerinin Ordinal Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi”, Öneri, 10(37), 183-193.
 • ALTAY, H. ve AKGÜL, V. (2010), “Seyahat Acentaları Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyi: Hatay Örneği”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 87-112.
 • CACIOPPE, R. ve MOCK, P. (1984), “A comparison of the quality of work experience in government and private organizations”, Human Relations, 37(11), 923-940.
 • CHAN, S.C.H. (2010), “Does workplace fun matter? Developing a useable typology of workplace fun in a qualitative study” International Journal of Hospitality Management, 29(4), 720– 728.
 • CLUGSTON, M. (2000), “The Mediating Effects of Multidimensional Commitment on Job Satisfaction and Intend to Leave”, Journal of Organizational Behavior, 21(4), 477- 486.
 • DAVRAS, Ö. ve GÜLMEZ, M. (2013), “Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24 (2), 167-184.
 • DEMİR, M. ve TÜTÜNCÜ, Ö. (2010), “Ağırlama İşletmelerinde Örgütsel Sapma ile İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(1), 64-74.
 • DEMİRER, H., GÜREŞ, N. ve AKGÜL, V. (2010), “Organizational Commitment And Job Satisfaction: The Influence Of Individual And Organizational Factors On Sales Persons’ Work Attitudes In Travel Agencies”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 41-62.
 • DOLBIER, C. L., WEBSTER, J. A., MCCALISTER, K. T., MALLON, M.W. ve STEINHARDT, M. A. (2005), “Reliability and Validity of a Single-Item Measure of Job Satisfaction”, American Journal of Health Promotion, http://www.edb.utexas.edu/steinhardt/Files/Dolbier.McCalister.Steinhardt(2005).pdf (03/04/2014).
 • GILLET, N., FOUQUEREAUA, E., BONNAUD-ANTIGNAC, A., MOKOUNKOLOA, R. ve COLOMBAT, P. (2013), “The mediating role of organizational justice in the relationship between transformational leadership and nurses’ quality of work life: A cross-sectional questionnaire survey”, International Journal of Nursing Studies, 50(10), 1359–1367.
 • GRAHAM, M.W. ve MESSNER, P.E.(1998), “Principals and Job Satisfactions”, International Journal of Educational Management, 12(5), 196–202.
 • GÜNLÜ, E., AKSARAYLI, M. ve ŞAHİN PERÇİN, N. (2010), “Job Satisfaction and Organizational Commitment of Hotel Managers in Turkey”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(5), 693-717.
 • HAİR, J. F., BLACK, W. C., BABİN, B. J., ANDERSON, R. E. ve TATHAM, R. L. (2006), Multivariate Data Analysis, 6. Baskı, New Jersey: Prentice Hall
 • HOX, J.J. (2010), Multilevel Analysis, Techniques and Applications, 2. Baskı, Routhledge. IBM (2011), “Ordinal Regression”, http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/spssstat/v20r0m0/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.spss.sta tistics.help%2Fidh_plum.htm, (27/12/2013).
 • KANTEN, S. ve SADULLAH, Ö. (2012), “An empirical research on relationship quality of work life and work engagement”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, 360 – 366.
 • KARA, D., UYSAL, M., SIRGY, M.J. ve LEE, G. (2013), “The effects of leadership style on employee well-being in hospitality”, International Journal of Hospitality Management, 34, 9-18.
 • KOONMEE, K., SINGHAPAKDI, A., VIRAKUL, B., ve LEE, D. (2010), “Ethics institutionalization, quality of work life, and employee job-related outcomes: A survey of human resource managers in Thailand”, Journal of Business Research, 63, 20–26.
 • MARTA, J.K.M., SINGHAPAKDI, A., LEE, D., SIRGY, M.J., KOONMEE, K. ve VIRAKUL, B. (2013), “Perceptions about ethics institutionalization and quality of work life: Thai versus American marketing managers”, Journal of Business Research, 66, 381–389.
 • NAGY, S. M. (2002), “Using a single-item approach to measure facet job satisfaction”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75, 77–86.
 • NAUDE, M.R., KRUGER, S. ve SAAYMAN, M. (2013), “Who to work for: A South African hotel or resort?”, International Journal of Hospitality Management, 33, 331–338. SGK (2014), “Aylık İstatistik Bültenleri”, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler, (12/05/2014).
 • SINGHAPAKDI, A., SIRGY, M.J. ve LEE, D. (2010, “Is small business better than big business for marketing managers?”, Journal of Business Research, 63, 418–423.
 • SINGHAPAKDI, A., SIRGY, M.J., LEE, D., SENASU, K., YU, G.B. ve NISISU, A.M. (2014), “Gender disparity in job satisfaction of Western versus Asian managers”, Journal of Business Research, 67(6), 1257-1266.
 • SIRGY, M.J., EFRATY, D., SIEGEL, P. ve LEE, D. (2001), “A New Measure of Quality of Work Life (QWL) Based on Need Satisfaction And Spillover Theories”, Social Indicators Research, 55, 241–302.
 • ŞERBETÇİ, A. ve ÖZÇOMAK, M.S. (2013), “Sıralı Lojistik Regresyon Analizi İle İstatistik Ve Ekonometri, Derslerinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 89-110.
 • TURSAB (2014), “Seyahat Acentaları”, http://www.tursab.org.tr/tr/seyahat-acentalari/seyahatacentasi-arama?search=1, (12/05/2014).
 • TÜTÜNCÜ, Ö. ve DEMİR, M. (2002), Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve İşgücü Hareketlerinin Analizi, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • WANOUS, J. P., REICHERS, A. E., ve HUDY, M. J. (1997), “Overall job satisfaction: How good are single-item measures?”, Journal of Applied Psychology, 82, 247–252.
 • WANOUS, J.P. ve HUDY, M.J. (2001), “Single-Item Reliability: A Replication and Extension”, Organizational Research Methods, 4(4), 361-375.
 • YÜKSEL, İ. (2004), “Çalışma Yaşamı Kalitesinin Tipik ve Atipik İstihdam Açısından İncelenmesi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5(1), 47-58.
APA Türkay O (2015). Çalışma Yaşamı Kalitesinin İş Memnuniyeti ve Bağlılık Üzerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma. , 239 - 256.
Chicago Türkay Oğuz Çalışma Yaşamı Kalitesinin İş Memnuniyeti ve Bağlılık Üzerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma. (2015): 239 - 256.
MLA Türkay Oğuz Çalışma Yaşamı Kalitesinin İş Memnuniyeti ve Bağlılık Üzerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma. , 2015, ss.239 - 256.
AMA Türkay O Çalışma Yaşamı Kalitesinin İş Memnuniyeti ve Bağlılık Üzerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma. . 2015; 239 - 256.
Vancouver Türkay O Çalışma Yaşamı Kalitesinin İş Memnuniyeti ve Bağlılık Üzerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma. . 2015; 239 - 256.
IEEE Türkay O "Çalışma Yaşamı Kalitesinin İş Memnuniyeti ve Bağlılık Üzerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma." , ss.239 - 256, 2015.
ISNAD Türkay, Oğuz. "Çalışma Yaşamı Kalitesinin İş Memnuniyeti ve Bağlılık Üzerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma". (2015), 239-256.
APA Türkay O (2015). Çalışma Yaşamı Kalitesinin İş Memnuniyeti ve Bağlılık Üzerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1), 239 - 256.
Chicago Türkay Oğuz Çalışma Yaşamı Kalitesinin İş Memnuniyeti ve Bağlılık Üzerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22, no.1 (2015): 239 - 256.
MLA Türkay Oğuz Çalışma Yaşamı Kalitesinin İş Memnuniyeti ve Bağlılık Üzerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, 2015, ss.239 - 256.
AMA Türkay O Çalışma Yaşamı Kalitesinin İş Memnuniyeti ve Bağlılık Üzerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 22(1): 239 - 256.
Vancouver Türkay O Çalışma Yaşamı Kalitesinin İş Memnuniyeti ve Bağlılık Üzerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 22(1): 239 - 256.
IEEE Türkay O "Çalışma Yaşamı Kalitesinin İş Memnuniyeti ve Bağlılık Üzerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma." Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22, ss.239 - 256, 2015.
ISNAD Türkay, Oğuz. "Çalışma Yaşamı Kalitesinin İş Memnuniyeti ve Bağlılık Üzerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22/1 (2015), 239-256.