Yıl: 2014 Cilt: 19 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 122 - 125 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kadınların İsteğe Bağlı Sezaryen Konusundaki Görüşleri

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, bölgemiz kadınlarının anne isteğine bağlı sezaryen hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışma, Kasım 2013 - Aralık 2013 tarihleri arasında bir üniversite hastanesine başvuran hasta ve yakınlarından araştırmaya katılmayı kabul eden 500 kadına yüz yüze görüşme tekniği ve anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Anket katılımcıların demografik özelliklerini, sezaryen hakkındaki tutum ve görüşleri değerlendiren 12 sorudan oluşmaktaydı. Bulgular: Katılımcılara yöneltilen "Anne isteğine bağlı sezaryen yapılması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna kadınların %69.6'sı "tıbbi zorunluluk durumunda yapılmalı" yanıtını verirken %22.8'i "anne isteğine bağlı yapılabilmeli" ve %7.6'sı "kararsızım" cevabını verdi. "Tıbbi zorunluluk olmayan durumda sezaryen ile doğumu tercih eder misiniz?" sorusuna katılımcıların yalnızca %11.4'ü "evet" yanıtını vermiş olup bunların sezaryen doğumu tercih etmelerinde en sık neden "vajinal doğumdan korkma" (%42.2) olarak saptandı. "Anne isteğine bağlı sezaryenin yasaklanması sizce doğru mudur?" sorusuna katılımcıların %53.2'si "evet" yanıtını verdi. Bu soruya doğum yapmamış olanların %37si hayır cevabını verirken bu oran vajinal doğum yapanlarda ve sezaryen ile doğum yapanlarda sırasıyla %28.5 ve %23.9 olarak saptandı (p<0.001). Sonuç: Katılımcıların büyük bir kısmı isteğe bağlı sezaryene olumsuz yönde baktıklarını belirtmekle birlikte; zorunluluk durumlarında sezaryen yapılabilmesi gerekliliğini bildirmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları

-

Öz:
Objective: The aim of this study was to determine the opinions of women about cesarean delivery on maternal request in our region. Material and Method: This study was conducted between November 2013 - December 2013 among 500 patients and their relatives who admitted to a university hospital and agreed to participate into research, carried out via face to face interview techniques and questionnaire survey methods. Questionnaire was consisted of "12" question which evaluates demographic characteristics, attitudes and opinions about cesarean delivery on maternal request. Results: When we asked the question "What do you think about cesarean delivery on maternal request?", most of participants (69.6%) answered as "It must be done in the case of medical necessity", 22.8% of participants answered "It may be done on maternal request" and 7.6% "unstable". To the question "In the absence of medical necessity, would you prefer delivery by cesarean section?" 11.4% of respondents answered as "yes", and the most common reason choosing cesarean delivery on maternal request was "vaginal birth fear" (42.2%). To the question Do you think banning cesarean on mother request is true?" 53.2% of participants answered as "yes". To this question, 37% of women who have never had a delivery answered as noand this rate was determined 28.5% and 23.9% in the group who have at least one vaginal and cesarean delivery, respectively (p<0.001). Conclusion: A large number of respondents reported that they look negatively for caesarean delivery on maternal request but positively in the case of medical necessity.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Çakmak B, ARSLAN S, NACAR M (2014). Kadınların İsteğe Bağlı Sezaryen Konusundaki Görüşleri. , 122 - 125.
Chicago Çakmak Bülent,ARSLAN Seher,NACAR MEHMET CAN Kadınların İsteğe Bağlı Sezaryen Konusundaki Görüşleri. (2014): 122 - 125.
MLA Çakmak Bülent,ARSLAN Seher,NACAR MEHMET CAN Kadınların İsteğe Bağlı Sezaryen Konusundaki Görüşleri. , 2014, ss.122 - 125.
AMA Çakmak B,ARSLAN S,NACAR M Kadınların İsteğe Bağlı Sezaryen Konusundaki Görüşleri. . 2014; 122 - 125.
Vancouver Çakmak B,ARSLAN S,NACAR M Kadınların İsteğe Bağlı Sezaryen Konusundaki Görüşleri. . 2014; 122 - 125.
IEEE Çakmak B,ARSLAN S,NACAR M "Kadınların İsteğe Bağlı Sezaryen Konusundaki Görüşleri." , ss.122 - 125, 2014.
ISNAD Çakmak, Bülent vd. "Kadınların İsteğe Bağlı Sezaryen Konusundaki Görüşleri". (2014), 122-125.
APA Çakmak B, ARSLAN S, NACAR M (2014). Kadınların İsteğe Bağlı Sezaryen Konusundaki Görüşleri. Fırat Tıp Dergisi, 19(3), 122 - 125.
Chicago Çakmak Bülent,ARSLAN Seher,NACAR MEHMET CAN Kadınların İsteğe Bağlı Sezaryen Konusundaki Görüşleri. Fırat Tıp Dergisi 19, no.3 (2014): 122 - 125.
MLA Çakmak Bülent,ARSLAN Seher,NACAR MEHMET CAN Kadınların İsteğe Bağlı Sezaryen Konusundaki Görüşleri. Fırat Tıp Dergisi, vol.19, no.3, 2014, ss.122 - 125.
AMA Çakmak B,ARSLAN S,NACAR M Kadınların İsteğe Bağlı Sezaryen Konusundaki Görüşleri. Fırat Tıp Dergisi. 2014; 19(3): 122 - 125.
Vancouver Çakmak B,ARSLAN S,NACAR M Kadınların İsteğe Bağlı Sezaryen Konusundaki Görüşleri. Fırat Tıp Dergisi. 2014; 19(3): 122 - 125.
IEEE Çakmak B,ARSLAN S,NACAR M "Kadınların İsteğe Bağlı Sezaryen Konusundaki Görüşleri." Fırat Tıp Dergisi, 19, ss.122 - 125, 2014.
ISNAD Çakmak, Bülent vd. "Kadınların İsteğe Bağlı Sezaryen Konusundaki Görüşleri". Fırat Tıp Dergisi 19/3 (2014), 122-125.