Yıl: 2016 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 65 - 69 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalışma

Öz:
Amaç: Herpes zoster, varisella zoster virüsünün reaktivasyonu ile oluşan akut dermatomal viral bir enfeksiyondur. İleri yaş ve immün sistemi baskılanmış kişilerde sık görülürken, sağlıklı çocuklarda nadirdir. Çalışmamızın amacı, herpes zoster tanısı alan sağlıklı çocukların klinik özelliklerini, tedavi ve komplikasyonlarını değerlendirmektir.Yöntemler: Kliniğimizde Ocak-Aralık 2014 yılları arasında herpes zoster tanısı alan 0-16 yaş arası 31 hasta; yaş, cinsiyet, başvurduğu ay, şikayet, geçirilmiş suçiçeği öyküsü veya suçiçeği aşısı, tetikleyici faktörler, dermatomal tutulum, komplikasyonlar ve tedavi açısından geriye dönük olarak değerlendirildi.Bulgular: Herpes zoster tanısı alan 31 hastadan 19'u erkek (%61,3), 12'si kız (%38,7) idi. Yaş ortalaması 9,12±4,4 yıl idi. Yirmi hastada torakal (%64,5), 6 hastada lomber (%19,4) ve 5 hastada servikal (%16,2) tutulum vardı. En sık yakınma sırasıyla kaşıntı ve ağrı idi. Olguların 6'sına topikal, 25'ine sistemik ve topikal tedavi verildi. Komplikasyon gözlenmedi.Sonuç: Herpes zoster, günümüzde sağlıklı çocuklarda da artan oranlarda görülmektedir. İyi seyirlidir ve genellikle komplikasyon gelişmez. Görülme sıklığı; aşılama programları gibi bölgesel ve sosyoekonomik farklılıklar nedeniyle değişkenlik gösterebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hematoloji Pediatri

Herpes Zoster in Healthy Children: A Retrospective Study

Öz:
Objective: Herpes zoster is an acute dermatomal viral infection caused by the reactivation of varicella zoster virus. While it is commonly seen among elderly and immunocompromised individuals, it is rare in healthy children. The aim of this study was to evaluate the clinical features, treatment and complications of healthy children with herpes zoster.Methods: Thirty one patients aged between 0-16 years who were admitted to our clinic with the diagnosis of herpes zoster, between January 2014 and December 2014, were evaluated retrospectively for age, gender, month of admission, complaint, history of chickenpox infection or varicella vaccination, triggering factors, dermatomal involvement, complications and treatment.Results: Among 31 patients with diagnosis of herpes zoster, 19 were boys (61.3%) and 12 were girls (38.7%). The mean of age was 9.12±4.4 years. Twenty patients had thoracic (64.5%), six had lumbar (19.4%) and five had cervical involvements (16.2%). The most frequent symptoms were pruritus and pain, respectively. Six patients were administered topical treatment and 25 patients were treated with both systemic and topical treatments. Complication was not observed.Conclusion: Herpes zoster is also being encountered increasingly in healthy children nowadays. It is benign and generally no complications are observed. Incidence can vary because of geographic and socioeconomic differences like vaccination programs.
Anahtar Kelime:

Konular: Hematoloji Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Roxas M. Herpes zoster and postherpetic neuralgia: diagnosis and therapeutic considerations. Altern Med Rev 2006;11:102-13.
 • Gnann JW Jr, Whitley RJ. Clinical practice. Herpes zoster. N Engl J Med 2002;347:340-6.
 • Dworkin RH, Johnson RW, Breuer J, et al. Recommendations for the management of herpes zoster. Clin Infect Dis 2007;44(Suppl 1):1-26.
 • Papadopoulos AJ, Birnkrant AP, Schwartz RA, Janniger CK. Childhood herpes zoster. Cutis 2001;68:21-3.
 • Sawant SP, Amin AS, Kumar S. Herpes zoster in a healthy immunocompetent two-year-old child. Pediatr Infect Dis J 2012;4:13-4.
 • Çiçek D. İnfantil dönemde bir herpes zoster olgusu. Fırat Tıp Dergisi 2007;12:313-4.
 • Saçar H, Uyar B, Saçar T. Su çiçeği aşısı sonrası gelişen herpes zoster olgusu. Dermatoz 2014;5:1451.
 • Özuğuz P, Kaçar SD, Polat S, ve ark. Çocukluk çağı zona zoster: 12 olgu sunumu. Abant Med J 2014;3:253-6.
 • Kimberlin DW, Whitley RJ. Varicella-zoster vaccine fort he prevention of herpes zoster. N Engl J Med 2007;356: 1338-43.
 • Damm O, Ultsch B, Horn J, et al. Systematic review of models assessing the economic value of routine varicella and herpes zoster vaccination in high- income countries. BMC Public Health 2015;15:533.
 • Arısoy ES, Çiftçi E, Hacımustafaoğlu M, ve ark. Önceden sağlıklı çocuklarda Türkiye Ulusal Bağışıklama Çizelgesinde (Ulusal Aşı Takvimi) yer alan ve almayan aşılara ilişkin uygulama önerileri-2015. J Pediatr Inf 2015;9:1-11.
 • Shapiro ED, Vazquez M, Esposito D, et al. Effectiveness of doses of varicella vaccine in children. J Infect Dis 2011;203:312-5.
 • Reynolds MA, Chaves SS, Harpaz R, et al. The impact of the varicella vaccination program on herpes zoster epidemiology in the United States: a review. J Infect Dis 2008;197(Suppl 2):224-7.
 • Jumaan AO, Yu O, Jackson LA, et al. Incidence of herpes zoster, before and after varicella-vaccination-associated decreases in the incidence of varicella, 1992-2002. J Infect Dis 2005;191:2002-7.
 • Thomas SL, Wheeler JG, Hall AJ. Contacts with varicella or with children and protection aganist herpes zoster in adults: a case-control study. Lancet 2002;360:678-82.
 • Salleras M, Domínguez A, Soldevila N, et al. Contacts with children and young people and adult risk of suffering herpes zoster. Vaccine 2011;29:7602-5.
 • Leung AK, Robson WL, Leong AG. Herpes zoster in childhood. J Pediatr Health Care 2006;20:300-3.
 • Şen S, Bayram N, Sahbudak Bal Z, ve ark. İki çocuk enfeksiyon kliniğinin herpes zoster deneyimi. Türk Ped Arş 2013;48:40-3.
 • Fabiano V, Dilillo D, Mauri S, et al. Herpes zoster in an immunocompetent boy following intrauterine exposure to Varicella-zoster virus. Cutis 2013;91:127- 8.
 • Kurlan JG, Connelly BL, Lucky AW. Herpes zoster in the first year of life following postnatal exposure to varicella-zoster virus: four case reports and a rewiev of infantile herpes zoster. Arch Dermatol 2004;140:1268-72.
 • Aikenhead KJ, Johnson TL Jr. Herpes zoster in a 6-month-old infant with 13- year follow-up: a retrospective case report. J Chiropractic Med 2011;10:306- 9.
 • Topkarcı Z, Erdoğan B, Erkum T, Yılmaz M. Sağlıklı çocuklarda herpes zoster infeksiyonu. Bakırköy Tıp Dergisi 2012;8:178-81.
 • Malik LM, Azfar NA, Khan AR, et al. Herpes zoster in children. J Pak Ass Dermatol 2013;23:2267-71.
 • Nair PA, Patel PH. Herpes zoster in children and adolescents: case series of 8 patients. Nat J Com Med 2013;4:182-4.
 • Grote V, von Kries R, Rosenfeld E, et al. Immunocompetent children account for the majority of complications in childhood herpes zoster. J Infect Dis 2007;196:1455-8.
APA TEPE B, BUCAK İ, ALMİŞ H (2016). Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalışma. , 65 - 69.
Chicago TEPE Birgül,BUCAK İbrahim Hakan,ALMİŞ Habip Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalışma. (2016): 65 - 69.
MLA TEPE Birgül,BUCAK İbrahim Hakan,ALMİŞ Habip Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalışma. , 2016, ss.65 - 69.
AMA TEPE B,BUCAK İ,ALMİŞ H Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalışma. . 2016; 65 - 69.
Vancouver TEPE B,BUCAK İ,ALMİŞ H Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalışma. . 2016; 65 - 69.
IEEE TEPE B,BUCAK İ,ALMİŞ H "Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalışma." , ss.65 - 69, 2016.
ISNAD TEPE, Birgül vd. "Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalışma". (2016), 65-69.
APA TEPE B, BUCAK İ, ALMİŞ H (2016). Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalışma. Türk Dermatoloji Dergisi, 10(2), 65 - 69.
Chicago TEPE Birgül,BUCAK İbrahim Hakan,ALMİŞ Habip Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalışma. Türk Dermatoloji Dergisi 10, no.2 (2016): 65 - 69.
MLA TEPE Birgül,BUCAK İbrahim Hakan,ALMİŞ Habip Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalışma. Türk Dermatoloji Dergisi, vol.10, no.2, 2016, ss.65 - 69.
AMA TEPE B,BUCAK İ,ALMİŞ H Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalışma. Türk Dermatoloji Dergisi. 2016; 10(2): 65 - 69.
Vancouver TEPE B,BUCAK İ,ALMİŞ H Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalışma. Türk Dermatoloji Dergisi. 2016; 10(2): 65 - 69.
IEEE TEPE B,BUCAK İ,ALMİŞ H "Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalışma." Türk Dermatoloji Dergisi, 10, ss.65 - 69, 2016.
ISNAD TEPE, Birgül vd. "Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalışma". Türk Dermatoloji Dergisi 10/2 (2016), 65-69.