Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 115 - 122 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hemşirelerin Tibbi Hata Eğilim Düzeyleri ve Tibbi Hata Türleri: Bir Hastane Örneği

Öz:
Amaç: Bu araştırma, hemşirelerin tıbbi hataya eğilim düzeylerini ve tıbbi hata türlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma Kasım-Aralık 2014 tarihleri arasında Erzurum'da bir hastanede çalışan ve gönüllü 185 hemşire ile yürütülmüştür. Veriler, Özata ve Altunkan (2010) tarafından geliştirilen "Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Çalışma sonucunda, hemşirelerin "Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği" alt boyutlarında en yüksek puan ortalamasının (4,69±321) "İlaç ve Transfüzyon Uygulamaları" alt boyutunda olduğu bulunmuştur. En düşük puan ortalamasının ise (4,47±0.566) "Düşmeler" alt boyutunda olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Çalışma sonucunda hemşirelerin tıbbi hata eğilimleri düşük olarak belirlenmiştir. Fakat tıbbi hatalarla ilgili farkındalığı daha fazla artırmak için eğitimlerin yapılması, hasta güvenliği bilincinin oluşturulmasına katkı sağlayabilir
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik

Determining the Level of Tendency in Malpractice of Nurses: A Hospital Sample

Öz:
Objective: This study aims to determine the level of proneness to medical error among nurses. Method: The descriptive study was performed with the voluntary participation of 185 nurses working a hospital in Erzurum in November-December 2014. The data were collected by using "Medical Error Trend Scale in Nursing" developed by Özata and Altunkan (2010). Results: As a result, nurses The of Medical error Trend Scale subscales, the highest score came from (4.69±0.321) "Medicine and Transfusion Practice" was found. The lowest score (4,47±0.566) "Fall" has been determined. Conclusion: İt were determined that low tend medical errors of nurses. But, making training patients to increase awareness of the importance of medical errors can contribute to the creation of awareness for patient safety
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Beyea S. Wake-up-call-standardization Iscru- cial to Eliminating Medication Errors, AORN J, 2002;75(5): 1010-3.
 • Preston RM. Drug Errors and Patient Safety: The Need for a Change in Practice. British Jour- nal of Nursing, 2004:13(2);72-8.
 • Uzun Ş, Arslan F. İlaç Uygulama Hataları, Tur- kiye Klinikleri J Med Sci, 2008: 28(2);217-22.
 • Özata M, Altunkan H. Hastanelerde Tıbbi Hata Görülme Sıklıkları, Tıbbi Hata Türleri Ve Tıbbi Hata Nedenlerinin Belirlenmesi: Konya Örneği. Tıp Araştırmaları Dergisi, 2010:8(2);100-11.
 • Aygin D. Cengiz H. İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu, Ş.E.E.A.H. Tıp Bül- teni, 2011:45(3);110-114.
 • JCAHO(2006). Sentinel Event Statis- tics,www.jointcommission.org/Library/TM_ hysicians/ rihi:20.06.2009 Erişim ta
 • Menachemi N, Shewchuk RM, O'Connor SJ, Berner ES, Allison JJ. Perceptions of Medical Errors by Internal Medicine Residents: Develop- ment and Validation of a New Scale. Quality Management in Health Care, 2005: 14 (3); 144- 154
 • Işık O, Akbolat M, Çetin M, Çimen M. Hemşi- relerin değerlendirilmesi, TAF Preventive Medicine Bulletin 2012:11(4);421-430. hataların
 • Kohn, Linda T., Janet M. Corrigan, and Molla S. Donaldson, eds. To err is human:: building a Safer Health System. Vol. 6. National Academies Press, 2000.
 • Tütüncü Ö. Küçükusta D, Hasta Güvenliği Kültürü ve Hemşirelere Yönelik Bir Uygulama, Hastane Yönetimi Dergisi, 2006;61-68
 • Özata M, Altunkan H. Hemşirelikte Tıbbi Hataya Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizinin Yapılması. II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı. Ankara: 2010b.
 • Cebeci F, Gürsoy E, Tekingündüz S. Hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerinin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012:15(3);188-196.
 • Aştı T, Kıvanç M. Ağız Yolu İle İlaç Verilmesine İlişkin Hemşirelerin Bilgi Ve Uygulamaları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2003: 6 (3); 1-9.
 • Taylor C, Lillis C, Lemone P, Lynn P. Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care. 7th ed. Philadelphia, 2011:51- 59.
 • SKS Işığında Sağlıkta Kalite. http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/duy urular_2011/2011/09_Temmuz_2012/sks2.pdf
 • Reid M, Estacio R, Albert R. Injury and Death Associated With Incidents Reported to the Patient Safety Net. American Journal of Medical Quality, 2009:24(6);520-4.
 • Aygin D, Atasoy I. Hemşirelerin Premedikasyona İlişkin Bilgi Düzeyleri Ve Uygulamalarının Belirlenmesi. III. Ulusal-I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. Hemşirelik Forumu 2002: 5(3-4);65-8.
 • Roberts R, Scott R, Cordell R, Solomon S, Steele L, Kampe L, Trick WE, Weinstein RA. The use of economic modelling to determine the hospital costs associated with nosocomial infections. Clinical Infectious Diseases, 2003: 36(11); 1424-1432.
 • Chen Y, Chou, Y, Chou P. Impact of nosocomial infection on cost of illness and length of stay in intensive care units. Infection Control & Hospital Epidemiology, 2005: 26(3);281-2
 • Buerhaus PI, Auerbach AI, Staiger SO. (2007) Recent trends in the registered nurse labor market in the U.S: short-run swings on top of long-term trends. Nurs Econ., 2007: 25;59-67.
 • Kanadalı A. Üriner Sistem Enfeksiyonları. The Eurasian Journal of Medicine, 2006; Aralık, 38 Arda B, Atefl K, Bakır M, Güven M, Karakoç E, Özinel MA, Pirat A, Şenkul T. Üriner Kateter Enfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu, Türk Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2012:16(1)
 • Sobel JD. Jaye D. Urinary tract infections. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed. New York: Churcill Livingstone, 2005: 875-905.
 • SKS Işığında Kalite. http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/09_Temmuz_2012/sks3cilt.pdf
 • Giordano K. Examining Nursing Malpractice: A Defense Attorney's Perspective. Critical Care Nurse, 2003:23(2);104-7.
 • Aştı T, Acaroğlu R. Hemşirelikte Sık Karşılaşılan Hatalı Uygulamalar. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2000: 4(2);22-7
 • Özden D. Hasta Güvenliği. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve yayıncılık. 2013; 261-288
 • Gökdoğan F, Yorgun S. Sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği ve hemşireler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2010:13(2);53-9
APA avşar g, ARMUTÇU ATABEK E, KARAMAN ÖZLÜ Z (2016). Hemşirelerin Tibbi Hata Eğilim Düzeyleri ve Tibbi Hata Türleri: Bir Hastane Örneği. , 115 - 122.
Chicago avşar gülçin,ARMUTÇU ATABEK Esin,KARAMAN ÖZLÜ ZEYNEP Hemşirelerin Tibbi Hata Eğilim Düzeyleri ve Tibbi Hata Türleri: Bir Hastane Örneği. (2016): 115 - 122.
MLA avşar gülçin,ARMUTÇU ATABEK Esin,KARAMAN ÖZLÜ ZEYNEP Hemşirelerin Tibbi Hata Eğilim Düzeyleri ve Tibbi Hata Türleri: Bir Hastane Örneği. , 2016, ss.115 - 122.
AMA avşar g,ARMUTÇU ATABEK E,KARAMAN ÖZLÜ Z Hemşirelerin Tibbi Hata Eğilim Düzeyleri ve Tibbi Hata Türleri: Bir Hastane Örneği. . 2016; 115 - 122.
Vancouver avşar g,ARMUTÇU ATABEK E,KARAMAN ÖZLÜ Z Hemşirelerin Tibbi Hata Eğilim Düzeyleri ve Tibbi Hata Türleri: Bir Hastane Örneği. . 2016; 115 - 122.
IEEE avşar g,ARMUTÇU ATABEK E,KARAMAN ÖZLÜ Z "Hemşirelerin Tibbi Hata Eğilim Düzeyleri ve Tibbi Hata Türleri: Bir Hastane Örneği." , ss.115 - 122, 2016.
ISNAD avşar, gülçin vd. "Hemşirelerin Tibbi Hata Eğilim Düzeyleri ve Tibbi Hata Türleri: Bir Hastane Örneği". (2016), 115-122.
APA avşar g, ARMUTÇU ATABEK E, KARAMAN ÖZLÜ Z (2016). Hemşirelerin Tibbi Hata Eğilim Düzeyleri ve Tibbi Hata Türleri: Bir Hastane Örneği. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, 3(2), 115 - 122.
Chicago avşar gülçin,ARMUTÇU ATABEK Esin,KARAMAN ÖZLÜ ZEYNEP Hemşirelerin Tibbi Hata Eğilim Düzeyleri ve Tibbi Hata Türleri: Bir Hastane Örneği. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions 3, no.2 (2016): 115 - 122.
MLA avşar gülçin,ARMUTÇU ATABEK Esin,KARAMAN ÖZLÜ ZEYNEP Hemşirelerin Tibbi Hata Eğilim Düzeyleri ve Tibbi Hata Türleri: Bir Hastane Örneği. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, vol.3, no.2, 2016, ss.115 - 122.
AMA avşar g,ARMUTÇU ATABEK E,KARAMAN ÖZLÜ Z Hemşirelerin Tibbi Hata Eğilim Düzeyleri ve Tibbi Hata Türleri: Bir Hastane Örneği. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions. 2016; 3(2): 115 - 122.
Vancouver avşar g,ARMUTÇU ATABEK E,KARAMAN ÖZLÜ Z Hemşirelerin Tibbi Hata Eğilim Düzeyleri ve Tibbi Hata Türleri: Bir Hastane Örneği. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions. 2016; 3(2): 115 - 122.
IEEE avşar g,ARMUTÇU ATABEK E,KARAMAN ÖZLÜ Z "Hemşirelerin Tibbi Hata Eğilim Düzeyleri ve Tibbi Hata Türleri: Bir Hastane Örneği." Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, 3, ss.115 - 122, 2016.
ISNAD avşar, gülçin vd. "Hemşirelerin Tibbi Hata Eğilim Düzeyleri ve Tibbi Hata Türleri: Bir Hastane Örneği". Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions 3/2 (2016), 115-122.