Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 161 - 168 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çocuk Kitabı Seçme Kriterlerine İlişkin Okul Öncesi Eğitimcilerin Görüşleri

Öz:
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitimcilerin çocuk kitabı seçerken göz önünde bulundurdukları kriterlerin neler olduğunu belirlemektir. Bu bağlamda eğitimcilerin çocuk kitapları seçiminde dikkat ettikleri kriterler; resimli çocuk kitaplarının fiziksel ve içerik özellikleri, çocukların gelişimlerine uygunluğu ve çocuk kitabı türleri şeklinde kategorilendirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel olmak üzere toplam 15 okul öncesi eğitim kurumunda görev yapan 80 okul öncesi eğitimcisi oluşturmaktadır. Veriler, toplamda 24 sorudan oluşan anket aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak eğitimcilerin kitapların fiziksel özelliklerine ilişkin yeterli bilgi düzeyine sahip oldukları görülürken, kitabın kimin tarafından yazıldığı, hangi yayınevinden basıldığı konusunda gerekli ayrıntılara yeterince dikkat etmedikleri sonucuna varılmıştır. Buna ek olarak eğitimcilerin kitap seçiminde eğitim düzeyinin önemli bir farklılık yarattığı görülmüştür
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Psikoloji Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri

The Preschool Educators' Views about the Criteria for Selecting Children’s Book

Öz:
The purpose of this study is to investigate the criteria that preschool educators consider while selecting children’s books. Within this context, the criteria in selecting children books are determined as physical and content properties of the books, appropriateness for child development and type of book. The sample group of the study consists of 80 preschool teachers who work at 15 different private and public preschools administered by the Ministry of Education. The questionnaire including 24 questions in total was used to collect the data. The data were analyzed using descriptive statistics through SPSS 20.0.The findings indicate that while preschool educators have sufficient amount of knowledge about the physical properties of the book, they pay less attention to the author and the publisher of the book. Furthermore, the education level of the educators creates a meaningful difference in the book selection process
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Psikoloji Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Chang, C. Z.,& Zheng, P. Z. (2004). Understanding picture books. Taipei: Qun-Ying. Çılgın, A. S. (2006). Çocuğa büyülü bir dünyanın kapılarını açmak, Milli Eğitim, 172,175-182.
 • Dayıoğlu, G. (2007). II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Sempozyumu.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 23, 15-18.
 • Demircan, C. (2006). Okulöncesi çocuk edebiyatı yapıtlarındaki resimlerin çocuğa göreliliğinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Eskişehir İli Örneği), Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 12-27.
 • Dickinson, D. K. (1994).Features of early childhood classrooms that support development of language and literacy. In J. Duchan, L. Hewitt, & R. Sonnenmeier (Eds.), Pragmatics: From theory to practice, 185–201. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Dickinson, D. K., & Tabors, P. O. (Eds.). (2001). Beginning literacy with language: Young children learning at home and school. Baltimore, MD: Brookes Publishing
 • Dwyer, J., & Neuman, S. B. (2008).Selecting books for children birth through four: Adevelopmental approach. Early Childhood Education Journal, 35(6), 489-494.
 • Ezell, H. K., & Justice, L. M. (2005). Shared storybook reading: Building young children's language &emergent literacy skills.PH Brookes Pub.
 • Fang, Z., Sun, Y., Chiu, C.C. & Trutschel, B. K. (2014).Inservice teacher’s perception of alanguage-based approach to content area reading.Australian Journal of Language and Literacy, 37(1).
 • Gill, S. R. (2009). What teachers need to know about the “new” nonfiction. The Reading Teacher, 63(4), 260- 267.
 • Gönen, M., Karakuş, H., Uysal, H., Kehci, A., Ulutaş, Z. & Kahve, Ö. (2013).Resimli çocuk kitaplarının içerik ve resimleme özelliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Doi: 10.2015014224
 • Gürel, Z., Temizyürek, F., & Şahbaz, N. K. (2007). Çocuk Edebiyatı.Ankara: Öncü Kitap.
 • Havise, Ç. G., ve Geçgel, H. (2005). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Hsiao, C. Y., & Chang, Y. M. (2015).A Study of the use of picture books by preschool educators in outlying islands of Taiwan. International Education Studies, 9(1), 1.
 • Kara, C. (2012). Çocuk kitabı seçiminde resimlemelerle ilgili olarak ebeveynin dikkat etmesi gereken başlıca unsurlar.Journal of Life Sciences, 1(1), 229.
 • Lin, H.L., Lawrence, F.R. & Gorrell, J. (2003).Kindergarden teachers’ view of children’s readiness for school.Early Childhood Research Quarterly, 18 , 225–237.
 • Maltepe, S. (2009).Türkçe öğretmen adaylarının çocuk edebiyatı ürünlerini seçebilme yeterlilikleri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 12 (21), 398-412.
 • Malloy, J. A., Marinak, B. A., & Gambrell, L. B. (2014).Assessing motivation to read: The Motivation to read profile-revised.The Reading Teacher, 67(4), 273-282.
 • Masataka, N. (2014). Development of reading ability is facilitated by intensive exposure to a digital children’s picture book. Language Sciences,5.
 • Morgan, H. (2013). Multimodal children’s e-books help young learners in reading. Early Childhood Education Journal, 41(6), 477-483.Baltimore, Maryland: PH Brookes Pub.
 • O’leary, P.M. Cockburn, M.K., Powell, D. R. & Diamond, K.E. (2010). Head Start teachers’ views of phonological awareness and vocabulary knowledge instruction. Journal of Early Childhood Education, 38, 187-195
 • Saracho, O. N., & Spodek, B. (2010).Families’ selection of children’s literature books. Early Childhood Education Journal, 37(5), 401-409.
 • Soyer, Ç. A. (2009). Okul öncesi dönem çocuk kitapları: Stereotipler ve kimlikler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 1(1), 13-27.
 • Smith, M. W., & Dickinson, D. K. (1994).Describing oral language opportunities and environments in Head Start and other preschool classrooms.Early Childhood Research Quarterly, 9, 345–366
 • Svab, K., & Zumer, M. (2015).The value of alibrary catalog for selecting children's picture books. Cataloging & Classification Quarterly, 53(7), 717-737.
 • Tekin, A. K., & Tekin, G. (2006).Parents' knowledge level about the picture books they use for children. Hacettepe University Journal of Education, 31, 159-168.
 • Tsunemi, K., Tamura, A., Ogawa, S., Isomura, T., Ito, H., Ida, M. & Masataka, N. (2014). Intensive exposure to narrative in story books as a possibly effective treatment of social perspective-taking in schoolchildren with autism. Frontiers in psychology, 5(2).
 • Veziroğlu, M & Gönen, M. (2012).Resimli çocuk kitaplarının MEB okul öncesi eğitim programı'ndaki kazanımlara uygunluğunun incelenmesi.Eğitim ve Bilim, 37 (163), 226-238.
 • Weih, T. G. (2015). How to select books for teaching to children: Taking a critical look at books through a pedagogical lens. Online Submission.
 • Wolfenbarger, C. R. & Sipe, L. R.(2007). A Unique Visual and Literary Art Form: Recent Research on Picturebooks. Language Arts, 84(3), 273.
 • Wong, R.K.S. (2013).Relationships between early language skills and future literacy development in Hong Kong.Early Child Development and Care, 183 (10), 1397-1406.
 • Yavuzer, H. (2011). Doğum öncesinden ergenlik sonuna çocuk psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
APA Yükselen A, YUMUŞ M, Işık E (2016). Çocuk Kitabı Seçme Kriterlerine İlişkin Okul Öncesi Eğitimcilerin Görüşleri. , 161 - 168.
Chicago Yükselen Arzu,YUMUŞ Melike,Işık Esra Çocuk Kitabı Seçme Kriterlerine İlişkin Okul Öncesi Eğitimcilerin Görüşleri. (2016): 161 - 168.
MLA Yükselen Arzu,YUMUŞ Melike,Işık Esra Çocuk Kitabı Seçme Kriterlerine İlişkin Okul Öncesi Eğitimcilerin Görüşleri. , 2016, ss.161 - 168.
AMA Yükselen A,YUMUŞ M,Işık E Çocuk Kitabı Seçme Kriterlerine İlişkin Okul Öncesi Eğitimcilerin Görüşleri. . 2016; 161 - 168.
Vancouver Yükselen A,YUMUŞ M,Işık E Çocuk Kitabı Seçme Kriterlerine İlişkin Okul Öncesi Eğitimcilerin Görüşleri. . 2016; 161 - 168.
IEEE Yükselen A,YUMUŞ M,Işık E "Çocuk Kitabı Seçme Kriterlerine İlişkin Okul Öncesi Eğitimcilerin Görüşleri." , ss.161 - 168, 2016.
ISNAD Yükselen, Arzu vd. "Çocuk Kitabı Seçme Kriterlerine İlişkin Okul Öncesi Eğitimcilerin Görüşleri". (2016), 161-168.
APA Yükselen A, YUMUŞ M, Işık E (2016). Çocuk Kitabı Seçme Kriterlerine İlişkin Okul Öncesi Eğitimcilerin Görüşleri. Başkent University Journal of Education, 3(2), 161 - 168.
Chicago Yükselen Arzu,YUMUŞ Melike,Işık Esra Çocuk Kitabı Seçme Kriterlerine İlişkin Okul Öncesi Eğitimcilerin Görüşleri. Başkent University Journal of Education 3, no.2 (2016): 161 - 168.
MLA Yükselen Arzu,YUMUŞ Melike,Işık Esra Çocuk Kitabı Seçme Kriterlerine İlişkin Okul Öncesi Eğitimcilerin Görüşleri. Başkent University Journal of Education, vol.3, no.2, 2016, ss.161 - 168.
AMA Yükselen A,YUMUŞ M,Işık E Çocuk Kitabı Seçme Kriterlerine İlişkin Okul Öncesi Eğitimcilerin Görüşleri. Başkent University Journal of Education. 2016; 3(2): 161 - 168.
Vancouver Yükselen A,YUMUŞ M,Işık E Çocuk Kitabı Seçme Kriterlerine İlişkin Okul Öncesi Eğitimcilerin Görüşleri. Başkent University Journal of Education. 2016; 3(2): 161 - 168.
IEEE Yükselen A,YUMUŞ M,Işık E "Çocuk Kitabı Seçme Kriterlerine İlişkin Okul Öncesi Eğitimcilerin Görüşleri." Başkent University Journal of Education, 3, ss.161 - 168, 2016.
ISNAD Yükselen, Arzu vd. "Çocuk Kitabı Seçme Kriterlerine İlişkin Okul Öncesi Eğitimcilerin Görüşleri". Başkent University Journal of Education 3/2 (2016), 161-168.