Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 7 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesindeki El Hijyeni Uyumu ve Hastane Enfeksiyonlarının İncelenmesi

Öz:
Amaç: Bu araştırma el hijyeni uyumu ve hastane enfeksiyonlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini Ordu Eğitim Araştırma Hastanesinin 9 yataklı karma yoğun bakım ünitesinde 1 Ocak -31 Aralık 2013 tarihleri arasında 3 er aylık dönemde enfeksiyon kontrol komitesince hazırlanan enfeksiyon raporlarının verileri ile el hijyeni gözlem raporlarının verileri oluşturmuştur. Bu veriler yoğun bakım ünitesindeki hastane enfeksiyonları, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları ve enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından laboratuvara ve hastaya dayalı aktif sürveyans yöntemi izlemleri ile elde edilmiştir. 433 hasta, 3361 hasta gününde hesaplanan (1 yıllık 3 er aylık dönemde hazırlanan) hastane enfeksiyon hızları ve aynı dönemde toplam 30 kişi üzerinde yapılan haberli el hijyeni uyum oranları raporları retrospektif incelenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım kullanılmıştır. Bulgular: El hijyeni uyumu gözlemlerinde doktor grubunun uyum oranı %66.4, hemşire-ebe uyum oranı %73.9 ve temizlik personelinin uyum oranı ise, %66.7 olarak bulunmuştur. Araştırmada enfeksiyon hızları ventilatör ilişkili pnömoni enfeksiyon hızı %34, üriner kateter ilişkiliüriner sistem enfeksiyon hızı, %12.9 ve santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu hızı %7.9 olarak bulunmuştur. Sonuç: Hastane enfeksiyonlarının yüksek olması nedeniyle el hijyeni uyum oranlarının arttırılması ve etkin el hijyeni uygulamasının yapılması önerilebilir
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji Temel Sağlık Hizmetleri

Examination of Hospital Infection and Hand Hygiene Compliance in Intensive Care Unit of a University Hospital

Öz:
Aim: This research was conducted to examine hand hygiene compliance and hospital infections. Method: The study's universe consisted of reports of infection reports and hand hygiene monitoring reports prepared for the infection control committee in the 3-month period between January 1 and December 31, 2013 at the 9-bed mixed intensive care unit of the Army Training and Research Hospital. These data were obtained from hospital infections, infectious diseases and clinical microbiology specialists in the intensive care unit, and active surveillance methods based on laboratory and patient by infection control nurses. 433 patients, hospital infection rates calculated on 3361 patient days (prepared in 1-year 3-month period), and reported hand hygiene compliance rates on a total of 30 people in the same period were used. Percentage distribution was used in the evaluation of the data. Results: In the observation hand hygiene compliance was found 66.7% compliance rate group of doctors, nurses and midwivesi compliance rate compliance rate of 73.9% and the cleaning staff, 66.7%. In this study,infection rates have been found 34%infection rate of ventilator-associated pneumonia, urinary catheteris associated urinary tract infection rate,12.9%, and central venous catheter-related blood stream infection ratewas 7.9 %. Conclusion: Due to high hospital infections, it is advisable to increase the hand hygiene compliance rates and to implement effective hand hygiene
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji Temel Sağlık Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA YURTTAŞ A, KAYA A, ENGİN R (2017). Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesindeki El Hijyeni Uyumu ve Hastane Enfeksiyonlarının İncelenmesi. , 1 - 7.
Chicago YURTTAŞ AFİFE,KAYA AYTEN,ENGİN Raziye Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesindeki El Hijyeni Uyumu ve Hastane Enfeksiyonlarının İncelenmesi. (2017): 1 - 7.
MLA YURTTAŞ AFİFE,KAYA AYTEN,ENGİN Raziye Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesindeki El Hijyeni Uyumu ve Hastane Enfeksiyonlarının İncelenmesi. , 2017, ss.1 - 7.
AMA YURTTAŞ A,KAYA A,ENGİN R Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesindeki El Hijyeni Uyumu ve Hastane Enfeksiyonlarının İncelenmesi. . 2017; 1 - 7.
Vancouver YURTTAŞ A,KAYA A,ENGİN R Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesindeki El Hijyeni Uyumu ve Hastane Enfeksiyonlarının İncelenmesi. . 2017; 1 - 7.
IEEE YURTTAŞ A,KAYA A,ENGİN R "Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesindeki El Hijyeni Uyumu ve Hastane Enfeksiyonlarının İncelenmesi." , ss.1 - 7, 2017.
ISNAD YURTTAŞ, AFİFE vd. "Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesindeki El Hijyeni Uyumu ve Hastane Enfeksiyonlarının İncelenmesi". (2017), 1-7.
APA YURTTAŞ A, KAYA A, ENGİN R (2017). Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesindeki El Hijyeni Uyumu ve Hastane Enfeksiyonlarının İncelenmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, 4(1), 1 - 7.
Chicago YURTTAŞ AFİFE,KAYA AYTEN,ENGİN Raziye Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesindeki El Hijyeni Uyumu ve Hastane Enfeksiyonlarının İncelenmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions 4, no.1 (2017): 1 - 7.
MLA YURTTAŞ AFİFE,KAYA AYTEN,ENGİN Raziye Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesindeki El Hijyeni Uyumu ve Hastane Enfeksiyonlarının İncelenmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, vol.4, no.1, 2017, ss.1 - 7.
AMA YURTTAŞ A,KAYA A,ENGİN R Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesindeki El Hijyeni Uyumu ve Hastane Enfeksiyonlarının İncelenmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions. 2017; 4(1): 1 - 7.
Vancouver YURTTAŞ A,KAYA A,ENGİN R Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesindeki El Hijyeni Uyumu ve Hastane Enfeksiyonlarının İncelenmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions. 2017; 4(1): 1 - 7.
IEEE YURTTAŞ A,KAYA A,ENGİN R "Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesindeki El Hijyeni Uyumu ve Hastane Enfeksiyonlarının İncelenmesi." Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, 4, ss.1 - 7, 2017.
ISNAD YURTTAŞ, AFİFE vd. "Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesindeki El Hijyeni Uyumu ve Hastane Enfeksiyonlarının İncelenmesi". Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions 4/1 (2017), 1-7.