Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 31 Sayfa Aralığı: 147 - 165 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bir Araştırma

Öz:
Yabancılaşma; yalnızca ekonomi, toplumsal ve siyasal ilişkilerdeki bir bozulmanın ürünü ya da sonucu olmayıp, bütün ilişkilerindeki bozuklukların ve aksamaların sonucunda ortaya çıkan insanın kendi özüne, benliğine uygun olmayan biçimde yaşamak zorunda kalması durumudur. Yabancılaşmanın, günümüzde çalışanların en önemli sosyal-psikoloji problemlerinden biri olduğu ve kişiler üzerinde birçok olumsuz etkileri olduğu söylenebilir. Yaşamının büyük bir kısmını iş hayatında geçiren çalışanlar, yaptıkları işe uyum sağlayabildikleri gibi belli bir süre sonra işlerine karşı yabancılaştıkları ve görev yerlerinde mutlu olmadıkları görülmüştür. Muhasebe meslek mensupları da aşırı iş yükü nedeniyle gerek işin beklenen kalitede olmaması açısından, gerekse esnek olmayan zaman planlamalarından dolayı stres yaşamaktadırlar. İş yükünün fazla olması ev ve iş yaşamı arasında çatışma yaşanmasına neden olmaktadır. Muhasebenin iki yönü bulunmaktadır. Birincisi; kaydetme, ikincisi ise yorumlamadır. Sadece kayıt yapan muhasebe meslek mensubu, aynı işlevi tekrar tekrar yapmaktan belli bir süre sonra sıkılacak, yaratıcı zekasını kullanamayacak veya köreltecektir. Daha sonraki aşamalarda, kayıt yapan muhasebeci kendini makineye esir olmuş durumda hissedecektir. Yapmış olduğu muhasebe kayıtlarının kendisi için bir anlam ifade etmediğini düşünecek ve 'geçinmek' için bu işlemleri yaptığını düşünmeye başlayacaktır. İşte bu tekdüzelik işlev yaratıcı zekanın kullanılamaması, kendisini paket programlar karşısında esir hissetmesi veya kendini bir robot olarak görmesi, mesleğinde yabancılaşma fenomenini tetikleyecektir. Buna karşın muhasebenin ikinci boyutu analiz ve yorumlamadır. Defter tutanlar tarafından rapor olarak sunulan bilgilerin analiz ve yorumlanması işlevini gören kişilerin muhasebeci olduğu kabul edilirse bu kişiler defter tutanlar gibi tek düze çalışma içine girmezler. İşlerinde tatminsizlik yaşamazlar ve en önemlisi Marx'ın yabancılaşma tarifinde yer alan yaptığı işi özümsememe durumu ile karşılaşmazlar. Bu çalışmada da, Isparta ilinde faaliyette bulunan muhasebe meslek mensuplarının; mesleğe karşı yabancılaşma düzeylerini ve cinsiyete göre yabancılaşmanın farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda; kadın meslek mensupları tarafından meslekte erkek olmanın bir avantaj olduğu düşünülmekle birlikte, genel değerlendirmede böyle düşünülmediği görülmektedir. Bu bağlamda meslekte kadın veya erkek olmanın mükellefler üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Yapılan analizler sonucunda meslek mensuplarının mesleğe karşı yabancılaşmalarının olmadığı sonucuna varılmıştır
Anahtar Kelime:

A Study On the Alienation Level Of Professional Accountant

Öz:
Alienation, not only is it a result or a product from a corruption of the economic, social and political relationships, but it is a situation that people force to live in a way that is unsuitable for themselves and the self emerging as a result of the corruption and problems of all the relationships. Alienation, nowadays, is said to be one of the most important social-psychological problems and to have a lot of negative effects upon people. The workers who spend most of their lifetime at their works have been estranged to their works and have been seen to be unhappy at their works after a while as they get accordance with the work they do. Professional accountants are living stress because of excessive workload that makes the quality of the work as required and not having a time planning flexible. That they have excessive workload causes to live conflict between home and work life. Accountancy has two ways. The first is registering, the second is interpreting. Professional Accountant who only registers is to be bored by doing the same thing again and again after a while, will not use creative intelligence or blunt it. After some stages, the accountant registering will feel himself or herself as captured to the machine. S/he will think that the registers s/he has already done are not meaningful for himself or herself and will start to think that s/he has done these processes so as to make a living. Hence, this monotony process will trigger the phenomena of the alienation at the job that creative intelligence cannot be used, s/he feeling as captured to packet programs or s/he seeing as a robot. After all, the second stage of accountancy is analysis and interpreting. If the people who are accepted as accountant functioning as analysis and interpreting of the data presented as a report by the ones who keep the registers, these people do not accept to work monotonously like the ones keeping the registers. They will not be live dissatisfaction in their works and the most important is that they will not face with the situation not absorbing the job that they do cited at the definition of Marx’s alienation. In this study, a research has been done to determine professional accountants’ functioning in the city of Isparta alienation level to the job and whether there could be any difference to alienation according to sex. As a consequence of the research, whereas professional woman accountants give thought to that being a man in the job is an advantage, it has not been thought like that at an overall rating. Therefore, it is seen that there is no effect upon the taxpayers whether to be a woman or a man. As a consequence of the analyses, it has been concluded professional accountants not to have been estranged to the job
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA USUL H, KORKMAZ S, ÖMÜRBEK V (2014). Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bir Araştırma. , 147 - 165.
Chicago USUL Hayrettin,KORKMAZ Sıdıka Şule,ÖMÜRBEK Vesile Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bir Araştırma. (2014): 147 - 165.
MLA USUL Hayrettin,KORKMAZ Sıdıka Şule,ÖMÜRBEK Vesile Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bir Araştırma. , 2014, ss.147 - 165.
AMA USUL H,KORKMAZ S,ÖMÜRBEK V Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bir Araştırma. . 2014; 147 - 165.
Vancouver USUL H,KORKMAZ S,ÖMÜRBEK V Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bir Araştırma. . 2014; 147 - 165.
IEEE USUL H,KORKMAZ S,ÖMÜRBEK V "Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bir Araştırma." , ss.147 - 165, 2014.
ISNAD USUL, Hayrettin vd. "Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bir Araştırma". (2014), 147-165.
APA USUL H, KORKMAZ S, ÖMÜRBEK V (2014). Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(31), 147 - 165.
Chicago USUL Hayrettin,KORKMAZ Sıdıka Şule,ÖMÜRBEK Vesile Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.31 (2014): 147 - 165.
MLA USUL Hayrettin,KORKMAZ Sıdıka Şule,ÖMÜRBEK Vesile Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.31, 2014, ss.147 - 165.
AMA USUL H,KORKMAZ S,ÖMÜRBEK V Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 0(31): 147 - 165.
Vancouver USUL H,KORKMAZ S,ÖMÜRBEK V Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 0(31): 147 - 165.
IEEE USUL H,KORKMAZ S,ÖMÜRBEK V "Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bir Araştırma." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.147 - 165, 2014.
ISNAD USUL, Hayrettin vd. "Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bir Araştırma". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 31 (2014), 147-165.