Yıl: 2013 Cilt: 8 Sayı: 8 Sayfa Aralığı: 1167 - 1186 Metin Dili: Türkçe

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL HARFLERLE YAPILAN EĞİTİMİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Öz:
Bu araştırma ile öğretmenlerin ilkokuma yazma öğretimi sürecinde bitişik eğik yazı ve dik temel harflerle yapılan eğitim hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sürecinde nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması deseni benimsenmiştir. Çalışmanın evreni Denizli il ve ilçelerindeki ilkokullarda görev yapan 1. ve 2. sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırmada ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen 63 kişiden oluşan 1. ve 2. sınıf öğretmeninin görüşüne başvurulmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgiler formu ve 6 açık uçlu sorudan oluşan anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizi için açık kodlama yönteminden yararlanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğretmenlerin hem okuma yazmaya hazırlık aşamasında hem de yazının öğretilmesi aşamasında dik temel harflerle öğretimi daha kolay buldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenler, öğrencilerin dik temel harflerle daha güzel ve okunaklı öğretmenlerin çoğunluğunun ilkokuma yazma öğretiminde bitişik eğik savunmaktadırlar
Anahtar Kelime:

A COMPARISON OF CURSIVE ITALIC WRITING AND BASIC VERTICAL LETTERS WHILE TEACHING BASAL READING AND WRITING BASED ON TEACHERS’ VIEWS

Öz:
This study aimed to identify teachers’ views with regard to teaching basal reading and writing with cursive italic writing and basic vertical letters. Action research that is one of the qualitative research methods was employed. The population of the study was consisted of elementary 1st and 2nd graders’ teachers working in Denizli and its districts. Using criterion sampling, 68 elementary teachers were asked for their opinions. As for the data gathering instrument a survey of open-ended six questions developed by the researchers were used in the study. Open-coding method was used for data analysis. As a result of the analysis, it was seen that the teachers found teaching with basic vertical letters easier both in preparing students for reading and writing and in teaching writing. Furthermore, they argued that with basic vertical letters, students write more beautiful and legible. Most of the teachers participated in the study preferred basic vertical letters just because they found cursive italic writing more difficult in teaching basal reading and writing. A comprehensive training related to cursive italic writing should be provided to teachers. Wider scale studies focusing on whether teachers prefer cursive italic writing or basic vertical letters in teaching basal reading and writing
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA SUSAR KIRMIZI F, KASAP D (2013). İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL HARFLERLE YAPILAN EĞİTİMİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI. Turkish Studies (Elektronik), 8(8), 1167 - 1186.
Chicago SUSAR KIRMIZI Fatma,KASAP Demet İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL HARFLERLE YAPILAN EĞİTİMİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.8 (2013): 1167 - 1186.
MLA SUSAR KIRMIZI Fatma,KASAP Demet İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL HARFLERLE YAPILAN EĞİTİMİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.8, 2013, ss.1167 - 1186.
AMA SUSAR KIRMIZI F,KASAP D İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL HARFLERLE YAPILAN EĞİTİMİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(8): 1167 - 1186.
Vancouver SUSAR KIRMIZI F,KASAP D İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL HARFLERLE YAPILAN EĞİTİMİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(8): 1167 - 1186.
IEEE SUSAR KIRMIZI F,KASAP D "İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL HARFLERLE YAPILAN EĞİTİMİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.1167 - 1186, 2013.
ISNAD SUSAR KIRMIZI, Fatma - KASAP, Demet. "İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL HARFLERLE YAPILAN EĞİTİMİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI". Turkish Studies (Elektronik) 8/8 (2013), 1167-1186.