Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 236 - 247 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI

Öz:
Bu çalışmanın amacı 2010-2016 yılları arasında yabancılara Türkçe öğretimi alanında yazılmış makalelerin araştırma eğilimlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda doküman incelemesi yöntemiyle yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili makaleler incelenmiştir. Bu makaleler ULAKBIM ve GOOGLE SCHOLAR veri tabanları üzerinden taranmış ve Türkçe olarak yazılmış makaleler seçilmiştir. Seçilen makalelerden bir kısmı araştırma kapsamına uygun olmadığı için değerlendirme dışında bırakılmıştır. 2010-2016 yılları arasında hazırlanmış toplam 191 makale araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Toplanan makaleler "YTÖ Yayın Sınıflama Formu" kullanılarak incelenmiştir. Bu forma göre makalelerin yayın yılı, yazar sayısı, konusu, deseni/yöntemi, örneklemi, veri toplama araçları ve verilerin analizi başlıkları altında inceleme yapılmıştır. Bu inceleme işleminde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Forma işlenen veriler SPSS 17.0 programına aktarılarak istatistiksel hesaplamalar yapılmıştır. Araştırma sonucunda yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili çalışmaların çoğunlukla nitel desene göre yapıldığı; örnekleminin, veri toplama aracının ve veri analiz tekniğinin de bu doğrultuda şekillendiği söylenebilir
Anahtar Kelime:

AN ANALYSIS STUDY ON THE PUBLISHED ARTICLES RELATING TO THE FIELD OF TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

Öz:
The aim of this study is to determine research tendency of published articles which are about the field of teaching Turkish to foreigners and produced between the years 2010 -2016. For this purpose, articles about teaching Turkish to foreigners were examined with document analysis method. These articles were scanned in ULAKBIM (Turkish academic network and information centre) and GOOGLE SCHOLAR databases and articles which were written in Turkish were chosen. Some of the selected articles were excluded from the assessment because they were not suitable for the scope of this research. 191 articles which were written between the years 2010-2016 were included in the scope of the research. Collected articles were examined through the "YTÖ Publication Classification Form". According to this form, publication year, number of authors, topic, method, sample, data collection tools and data's title analysis of the articles were examined. Content analysis method was used in the process of this examination. The data processed were transferred to SPSS 17.0 program and statistical calculations were carried out. As a result of the study, it can be said that most of the studies relating to teaching Turkish were conducted according to qualitative design. It can also be stated that sampling, data collection tools and data analysis technique shaped accordingly
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Biçer N (2017). YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI. , 236 - 247.
Chicago Biçer Nurşat YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI. (2017): 236 - 247.
MLA Biçer Nurşat YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI. , 2017, ss.236 - 247.
AMA Biçer N YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI. . 2017; 236 - 247.
Vancouver Biçer N YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI. . 2017; 236 - 247.
IEEE Biçer N "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI." , ss.236 - 247, 2017.
ISNAD Biçer, Nurşat. "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI". (2017), 236-247.
APA Biçer N (2017). YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(27), 236 - 247.
Chicago Biçer Nurşat YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.27 (2017): 236 - 247.
MLA Biçer Nurşat YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.27, 2017, ss.236 - 247.
AMA Biçer N YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 0(27): 236 - 247.
Vancouver Biçer N YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 0(27): 236 - 247.
IEEE Biçer N "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI." Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.236 - 247, 2017.
ISNAD Biçer, Nurşat. "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 27 (2017), 236-247.