Yıl: 2013 Cilt: 8 Sayı: 12 Sayfa Aralığı: 1135 - 1152 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KÜLTÜREL MİRAS” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI

Öz:
Kültürel miras insanların değerlerinin, inançlarının, bilgilerinin ve geleneklerinin geçmişten günümüze yansıması ve ifade edilmesidir. Kültürel miras günümüze kadar insanların ve yerlerin birbiriyle ilişkisinin tüm özelliklerini içeren bir kavramdır. İlköğretim Programları incelendiğinde Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında "Kültür ve Miras" adıyla bir öğrenme alanına yer verildiği görülmektedir. Eğitim sistemimizde özellikle Sosyal Bilgiler dersi aracılığıyla kültürel mirasımızın çeşitliliği, korunması ve önemine ilişkin farkındalık yaratmada ve bu bilinci içselleştiren nesiller yetiştirmede öğretmenlere önemli görevler düştüğü görülmektedir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının kültürel mirasa ilişkin görüş ve algılarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının kültürel miras kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımı ve buna bağlı olarak fenomenoloji yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ana bilim dallarına devam eden 532 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kültürel miras metaforlarını belirleme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilip yorumlanmıştır. 5 farklı kategoride toplam 69 geçerli metafor geliştirilmiştir. Bu kategoriler verilen önem açısından kültürel miras (%25,75), toplumsal açıdan kültürel miras (%24,81), tarihi açıdan kültürel miras (%19,73), değerler açısından kültürel miras (%15,22) ve diğer (%14,47) kategorileridir. Öğretmen adaylarının metaforlarının kompozisyonlardan desteklenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının kültürel mirası, toplumun en önemli, en değerli ve vazgeçilemez ögesi olarak gördükleri; kültürel mirasın korunması gerektiğini düşündükleri; kültürel mirası aktarmada üzerlerine düşen sorumluluğun farkında oldukları söylenebilir. Öğretmen adaylarının geliştirmiş olduğu metaforlar incelendiğinde kültürel mirasa ilişkin olarak en sık ifade edilen metaforların tarih ve dil olduğu sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelime:

METAPHORS OF TEACHER CANDIDATES REGARDING THE CONCEPT OF “CULTURAL HERITAGE

Öz:
Cultural heritage is a reflection and expression of people’s beliefs, knowledge and traditions from past to present. Cultural heritage is a concept which includes all characteristics of the relationship between people and places from past to present. Analyzing primary education curriculum, in social studies curriculum a learning area called “Culture and heritage” is observed. It can be seen that an important role for teachers though social studies programme to teach protection of cultural heritage, the importance of cultural heritage and the diversity of cultural heritage and educate generations who has internalize awareness of cultural heritage. The aim of this study is to investigate primary school teacher candidates’ and social metaphors to describe the concept of cultural heritage. In the study, phenomonology method is preferred which is widely known in a qualitative research approach. The sample of this study consisted of 532 students who study primary school teaching department and social studies teaching department in Education Faculty, Afyon Kocatepe University. Cultural heritage Metaphor Form is used to collect data. Descriptive analysis technique was used at the analysis of data.The results of the study revealed that participants develop a total of 69 valid metaphors clustered under 5 different categories. This categories are: cultural heritage terms of the importance given to (%25,75), cultural heritage terms of social context (%24,81), cultural heritage terms of historical context (%19,73), cultural heritage terms of values (%15,22) and the others (%14,47). Teacher candidates explained their justification about their metaphors by using compositions. Research findings supported by teacher candidates’ views were direct quotations. As a result of the research teacher candidates’ views determined as cultural heritage is the most important, valuable, and indispensable element of the community and teacher candidates reflected that cultural heritage protection is necessary and they are aware of their responsibility about this task. As a result of analyzing metaphors determined that the most repeated metaphors of teacher candidates’ about cultural heritage are “history” and “language”
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA SELANİK AY T, Kurtdede Fidan N (2013). ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KÜLTÜREL MİRAS” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. , 1135 - 1152.
Chicago SELANİK AY TUĞBA,Kurtdede Fidan Nuray ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KÜLTÜREL MİRAS” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. (2013): 1135 - 1152.
MLA SELANİK AY TUĞBA,Kurtdede Fidan Nuray ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KÜLTÜREL MİRAS” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. , 2013, ss.1135 - 1152.
AMA SELANİK AY T,Kurtdede Fidan N ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KÜLTÜREL MİRAS” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. . 2013; 1135 - 1152.
Vancouver SELANİK AY T,Kurtdede Fidan N ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KÜLTÜREL MİRAS” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. . 2013; 1135 - 1152.
IEEE SELANİK AY T,Kurtdede Fidan N "ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KÜLTÜREL MİRAS” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI." , ss.1135 - 1152, 2013.
ISNAD SELANİK AY, TUĞBA - Kurtdede Fidan, Nuray. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KÜLTÜREL MİRAS” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI". (2013), 1135-1152.
APA SELANİK AY T, Kurtdede Fidan N (2013). ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KÜLTÜREL MİRAS” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. Turkish Studies (Elektronik), 8(12), 1135 - 1152.
Chicago SELANİK AY TUĞBA,Kurtdede Fidan Nuray ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KÜLTÜREL MİRAS” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.12 (2013): 1135 - 1152.
MLA SELANİK AY TUĞBA,Kurtdede Fidan Nuray ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KÜLTÜREL MİRAS” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.12, 2013, ss.1135 - 1152.
AMA SELANİK AY T,Kurtdede Fidan N ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KÜLTÜREL MİRAS” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(12): 1135 - 1152.
Vancouver SELANİK AY T,Kurtdede Fidan N ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KÜLTÜREL MİRAS” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(12): 1135 - 1152.
IEEE SELANİK AY T,Kurtdede Fidan N "ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KÜLTÜREL MİRAS” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.1135 - 1152, 2013.
ISNAD SELANİK AY, TUĞBA - Kurtdede Fidan, Nuray. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KÜLTÜREL MİRAS” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI". Turkish Studies (Elektronik) 8/12 (2013), 1135-1152.