Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 222 - 241 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.19126/suje.395188 İndeks Tarihi: 20-09-2019

Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma

Öz:
Bu çalışmanın amacı, yapılandırmacı öğrenme kuramının 5E öğrenme modelini takip ederek Fen Bilimleri dersi 4. sınıf kazanımlarını kazandırmada laboratuvar araçlarını/gereçlerini kullanan öğretmen adaylarından elde edilen yansımaları ortaya koymaktır. Bu vesileyle de 5E öğrenme modelinin sınıf öğretmenliği programındaki Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-I dersinde uygulanabilirliği aydınlatılacaktır. Çalışma nitel ve nicel verilerin bütüncül bir yaklaşımla harmanlanmasından dolayı karma desen olarak yapılandırılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programı 2. sınıfta öğrenim gören 98 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Yapılan bu çalışmada veri toplama aracı olarak; Fen Bilgisi Laboratuvarı Tutum Ölçeği, Öğretmen Adayı Değerlendirme Rubriği ile eşgüdümlü olarak yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Çalışmada veri analizi olarak Fen Bilgisi Laboratuvarı Tutum Ölçeği için bağımlı t-testi, Öğretmen Adayı Değerlendirme Rubriği için dörtlü kategorilendirme ve yarı yapılandırılmış mülakat formu için ise temalar ve kodlardan yararlanılmıştır. Sonuç olarak, etkinlik temelli yapılan bu uygulamanın öğretmen adaylarının laboratuvara yönelik ilgilerini çekmiş ve tutumlarında olumlu yönde bir değişim ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Constructivist Micro-Teaching Activities with Elementary Teacher Candidates in Course of Science and Technology Laboratory Applications: A Mixed Study

Öz:
The purpose of this study was to reveal students’ reflections who used laboratory tools and to teach the students the outcomes of the elementary school fourth grade course of Science by using the 5E learning model of the constructivist learning theory. In line with this purpose, the study tried to examine the applicability and influence of 5E learning model in the course of Science and Technology Laboratory Applications-I within the scope of the curriculum applied in the department of Elementary School Teaching. In the study, the mixed design was used as the qualitative and quantitative data were collected together. The research sample included a total of 98 second-grade students attending the department of Elementary School Teaching at the Education Faculty of Van Yuzuncu Yil University. In the study, Science Laboratory Attitude Scale, Preservice Teacher Evaluation Rubric and semi-structured interview form were used as the data collection tools in coordination. While analyzing the data, dependent t-test was conducted for the Science Laboratory Attitude Scale, and a categorization with four groups was used for the Preservice Teacher Evaluation Rubric. As for the analysis of the data collected via the semi-structured interview form, themes and codes were used. The results revealed that the activity-based application carried out in the study drew the preservice teachers’ attention in terms of laboratory applications and had positive influence on their related attitudes.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA DURUKAN A, ARTUN H, Bakırcı H (2018). Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma. , 222 - 241. 10.19126/suje.395188
Chicago DURUKAN Alper,ARTUN Hüseyin,Bakırcı Hasan Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma. (2018): 222 - 241. 10.19126/suje.395188
MLA DURUKAN Alper,ARTUN Hüseyin,Bakırcı Hasan Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma. , 2018, ss.222 - 241. 10.19126/suje.395188
AMA DURUKAN A,ARTUN H,Bakırcı H Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma. . 2018; 222 - 241. 10.19126/suje.395188
Vancouver DURUKAN A,ARTUN H,Bakırcı H Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma. . 2018; 222 - 241. 10.19126/suje.395188
IEEE DURUKAN A,ARTUN H,Bakırcı H "Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma." , ss.222 - 241, 2018. 10.19126/suje.395188
ISNAD DURUKAN, Alper vd. "Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma". (2018), 222-241. https://doi.org/10.19126/suje.395188
APA DURUKAN A, ARTUN H, Bakırcı H (2018). Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma. Sakarya University Journal of Education, 8(3), 222 - 241. 10.19126/suje.395188
Chicago DURUKAN Alper,ARTUN Hüseyin,Bakırcı Hasan Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma. Sakarya University Journal of Education 8, no.3 (2018): 222 - 241. 10.19126/suje.395188
MLA DURUKAN Alper,ARTUN Hüseyin,Bakırcı Hasan Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma. Sakarya University Journal of Education, vol.8, no.3, 2018, ss.222 - 241. 10.19126/suje.395188
AMA DURUKAN A,ARTUN H,Bakırcı H Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(3): 222 - 241. 10.19126/suje.395188
Vancouver DURUKAN A,ARTUN H,Bakırcı H Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(3): 222 - 241. 10.19126/suje.395188
IEEE DURUKAN A,ARTUN H,Bakırcı H "Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma." Sakarya University Journal of Education, 8, ss.222 - 241, 2018. 10.19126/suje.395188
ISNAD DURUKAN, Alper vd. "Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma". Sakarya University Journal of Education 8/3 (2018), 222-241. https://doi.org/10.19126/suje.395188