Yıl: 2018 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 14 - 20 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 08-03-2020

The Efect of Pain Management Barriers iin Emergency Deparment

Öz:
INTRODUCTION: This study aims to determine the barriersto managing the pain of nurses who work in emergencydepartments.METHODS: The study sample included nurses (n=81) whoworked in the emergency departments of two state hospitalsbetween May, 2015 and May, 2016. The study was conductedusing a Descriptive Characteristics Data Form, and anAssessment Form for Barriers to Pain Management, whichincludes 13 statements regarding barriers to pain managementfor nurses who work in emergency departments. The data wereevaluated using descriptive statistical methods and theKruskal–Wallis test.RESULTS: Of the nurses, 39.5% were 26 to 35 years old,30.9% held associate or bachelor's degrees, and 63.0% hadbeen working in the emergency department for one year orless. Regarding the barriers to pain management, institutionalbarriers ranked first and were followed by barriers created byhealth care professionals, and then barriers created by thepatients themselves.DISCUSSION AND CONCLUSION: Regulations should bewritten and continuing education should be provided in theinstitutions regarding pain management for nurses inemergency departments.
Anahtar Kelime:

Acil Serviste Ağrı Yönetimini Engelleyen Durumlar

Öz:
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, acil servis hemşirelerinin ağrı yönetiminde sağlık bakım sistemlerine, sağlık ekibine ve hastaya bağlı engellerin belirlenmesi amacıyla planlanmış tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini Mayıs 2015-Mayıs 2016 tarihleri arasında iki devlet hastanesinin acil servislerinde çalışan hemşireler (n=81) oluşturmuştur. Araştırmada Tanımlayıcı Özellikler Veri Formu ve acil serviste ağrı yönetimini engelleyen durumları içeren 13 ifadeden oluşan Ağrı Yönetimini Engelleyen Durumları Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metodlar ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin %39.5’inin 26-35 yaş arası; %30.9’unun önlisans veya lisans mezunu ve %63.0’ünün 1 yıl ve altında acil serviste çalışma yılına sahip olduğu saptanmıştır. Ağrı yönetiminde engellere bakıldığında en yüksek düzeyde sağlık bakım sistemlerine bağlı engeller olduğu; bunu sağlık ekibine bağlı engeller ile daha düşük düzeyde hastaya bağlı engellerin izlediği saptanmıştır. TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, acil servislerde ağrı yönetimine ilişkin kurumlarda düzenlemeler ve sürekli eğitimler önerilebilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Land L, Meredith N. An evaluation of the reasons why patients attend a hospital Emergency Department. International Emergency Nursing 2013; 21: 35– 41.
 • 2. Finn JC, Rae A, Gibson N, et al. Reducing time to analgesia in the emergency department using a nurse-initiated pain protocol: a before-andafter study. Contemp Nurse 2012; 3(1):29-37.
 • 3. Chauny JM, Marquis, M, Paquet, J, et al. The simple query “Do you want more pain medication?” is not a reliable way to assess acute pain relief in patients in the emergency department. CJEM. 2017; 15:1-7.
 • 4. Merskey H, Bugduk N. Classification of Chronic Pain. Descriptions of Chronic Pain Syndromes and Definitions of Pain Terms. 2nd ed. Seattle, WA: IASP Press; 2002.
 • 5. Kaasalainen S, Wickson-Griffiths A, Akhtar- Danesha N, et al. The effectiveness of a nurse practitioner-led pain management team in longterm care: A mixed methods study. International Journal of Nursing Studies 2016; 62: 156–167.
 • 6. Mędrzycka-Dąbrowska W, Dąbrowski S, Gutysz-Wojnicka A, et al. Polish nurses’ perceived barriers in using evidence-based practice in pain management. International Nursing Review 2016; 63(3): 316–327.
 • 7. Wioletta MD, Sebastian D, Andrzej B. Perception of barriers to postoperative pain management in elderly patients in Polish hospitals - a multicentre study. Journal of Nursing Management 2016; 24(8): 1049–1059.
 • 8. Miftah R, Tilahun W, Fantahun A, et al. Knowledge and factors associated with pain management for hospitalized children among nurses working in public hospitals in Mekelle City, North Ethiopia: cross sectional study. BMC Res Notes 2017; 10:122-126.
 • 9. Pierik J, IJzerman MJ, Gaakeer MI, Vollenbroek-Hutten M, Doggen C. Painful Discrimination In The Emergency Department: Risk Factors For Underassessment Of Patients’ Pain By Nurses J Emerg Nurs Emergency Nurses Association. Published by Elsevier Inc., 2017.
 • 10. Edwards J ,Hayden J,Asbridge M, et al. Prevalence of low back pain in emergency settings: a systematic review and metaanalysis. BMC Musculoskeletal Disorders 2017; 18:143.
 • 11. Kuzeyli Yıldırım Y, Uyar M. Etkili kanser ağrı yönetimindeki bariyerler. Ağrı 2006; 18(3) 12- 19.
 • 12. Lyapustina T, Castillo R, Omaki E, et al. The Contribution of the Emergency Department To Opioid Pain Reliever Misuse And Diversion: A Critical Review. Pain Pract 2017; 17(8):1097- 1104.
 • 13. Duignan M, Dunn V. Perceived barriers to pain management. Emerg Nurse 2009;16(9):31-5.
 • 14. Çokluk Ö, Şekercioğlu G, Büyüköztürk Ş. Multivariate statistical SPSS and LISrel applications for social sciences. 2010. Ankara: Pegem Academy publications.
 • 15. Büyüköztürk Ş. Data analysis handbook for social sciences. 2010.11th Edition. Ankara:Pegem Academy Publications.
 • 16. Karakuş H. Hemşirelerin İş Tatmin Düzeyleri: Sivas İli Örneği. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011; 3 (6): 46-57.
 • 17. Öztürk H, , Kurt Ş, Mersinlioğlu Serin G, et al. Hastanelerde İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Sorunları. ACU Sağlık Bil Derg 2016; 4: 189- 201.
 • 18. Demir A. Hemşirelerin Çalışma Ortamlarında Stres Oluşturan Faktörlerin İrdelenmesi. Toplum ve Hekim 2003; 18(4): 300-307.
 • 19. Kebapçı A, Akyolcu N. Acil Birimlerde Çalışan Hemşirelerde Çalışma Ortamının Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2011;11(2):59-67.
 • 20. Parlayan MA, Dökme S. Özel Hastanelerdeki Hemşire ve Hastaların İletişim Seviyelerinin Değerlendirilmesi: Bir Hastane Örneği. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 2016; 13 (2): 265-284.
 • 21. Enns CL, Sawatzky JV. Emergency Nurses’ Perspectives: Actors Affecting Caring. Journal Of Emergency Nursing 2016; 42(3): 240-245.
 • 22. Wolf LA, Perhats C, Delao AM, et al. On The Threshold Of Safety: A Qualitative Exploration Of Nurses’ Perceptions Of Factors Involved In Safe Staffing Levels In Emergency Departments. Journal Of Emergency Nursing 2017; 43(2): 150-157).
 • 23. Yavuzşen T. Kanser Ağrısına Yaklaşım.5. Tıbbi Onkoloji Kongresi.2014.
 • 24. Yumak B, Yüksel B, Yılmaz E, Yanar G, Taşar GE, Candan S, Araz C. Doktorlar, Hemşireler, Eczacılar Ve Hastalarda Opiofobi Anket Çalışması. http://tip.baskent.edu.tr/kw/upload/600/dosyalar/ cg/sempozyum/ogrsmpzsnm13/13.S3.pdf. (Erişim tarihi: 8.12.2017).
 • 25. Yentür A. Opioid Kullanımında Engeller. Klinik 2007; 141-216: 155-158.
 • 26. Jones P, Le Fevre J, Harper A, et al. Effect of the Shorter Stays in Emergency Departments time target policy on key indicators of quality of care. N Z Med J 2017; 12: 35-44.
APA ÖZEL F, SAMANCIOĞLU BAĞLAMA S (2018). The Efect of Pain Management Barriers iin Emergency Deparment. , 14 - 20.
Chicago ÖZEL Filiz,SAMANCIOĞLU BAĞLAMA Sevgin The Efect of Pain Management Barriers iin Emergency Deparment. (2018): 14 - 20.
MLA ÖZEL Filiz,SAMANCIOĞLU BAĞLAMA Sevgin The Efect of Pain Management Barriers iin Emergency Deparment. , 2018, ss.14 - 20.
AMA ÖZEL F,SAMANCIOĞLU BAĞLAMA S The Efect of Pain Management Barriers iin Emergency Deparment. . 2018; 14 - 20.
Vancouver ÖZEL F,SAMANCIOĞLU BAĞLAMA S The Efect of Pain Management Barriers iin Emergency Deparment. . 2018; 14 - 20.
IEEE ÖZEL F,SAMANCIOĞLU BAĞLAMA S "The Efect of Pain Management Barriers iin Emergency Deparment." , ss.14 - 20, 2018.
ISNAD ÖZEL, Filiz - SAMANCIOĞLU BAĞLAMA, Sevgin. "The Efect of Pain Management Barriers iin Emergency Deparment". (2018), 14-20.
APA ÖZEL F, SAMANCIOĞLU BAĞLAMA S (2018). The Efect of Pain Management Barriers iin Emergency Deparment. Kocaeli Tıp Dergisi, 7(3), 14 - 20.
Chicago ÖZEL Filiz,SAMANCIOĞLU BAĞLAMA Sevgin The Efect of Pain Management Barriers iin Emergency Deparment. Kocaeli Tıp Dergisi 7, no.3 (2018): 14 - 20.
MLA ÖZEL Filiz,SAMANCIOĞLU BAĞLAMA Sevgin The Efect of Pain Management Barriers iin Emergency Deparment. Kocaeli Tıp Dergisi, vol.7, no.3, 2018, ss.14 - 20.
AMA ÖZEL F,SAMANCIOĞLU BAĞLAMA S The Efect of Pain Management Barriers iin Emergency Deparment. Kocaeli Tıp Dergisi. 2018; 7(3): 14 - 20.
Vancouver ÖZEL F,SAMANCIOĞLU BAĞLAMA S The Efect of Pain Management Barriers iin Emergency Deparment. Kocaeli Tıp Dergisi. 2018; 7(3): 14 - 20.
IEEE ÖZEL F,SAMANCIOĞLU BAĞLAMA S "The Efect of Pain Management Barriers iin Emergency Deparment." Kocaeli Tıp Dergisi, 7, ss.14 - 20, 2018.
ISNAD ÖZEL, Filiz - SAMANCIOĞLU BAĞLAMA, Sevgin. "The Efect of Pain Management Barriers iin Emergency Deparment". Kocaeli Tıp Dergisi 7/3 (2018), 14-20.