Yıl: 2019 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 251 - 265 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31592/aeusbed.585328 İndeks Tarihi: 19-10-2020

Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Öz:
İnsanın doğasında var olan okuma duygusu onu keşfetmeye yönlendirirken icatlar ve yenilikler üretmesine de yardımcı olmuştur. Okuma alışkanlığı, merak duygusunun gelişmesinde oldukça önemli bir role sahiptir. Okuma, bireyin kendi kişiliğini, doğrularını değerlerini oluşturmasında etkili olduğu gibi olayları değerlendirmede farklı bakış açıları kazanmasında da yardımcı olur. Öğretmen adaylarında var olan okuma alışkanlığı ve merak duygusu mesleğe başladıktan sonra öğrencilerin kimlik gelişimine de olumlu yönde etki edebilmektedir. Bu araştırmanın amacı okulöncesi ve sınıf öğretmenliği programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının merak ve keşfetmeye ilişkin algıları ile okuma alışkanlığına yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Eğitimi programlarında, 1. ve 3. sınıfta öğrenim görmekte olan 222 (167 kadın, 55 erkek) öğretmen adayıdır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde “Merak ve Keşfetme Ölçeği (MK)” ile “Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği (ÖRAKOT)” kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının merak ve keşfetme algıları ile kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumları arasında ortalama düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kadın öğrencilerin kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumları erkek öğrencilerin tutumlarına oranla daha olumludur. Okuma alışkanlığına yönelik tutum az okuyan öğrencilere göre çok okuyanlarda daha yüksektir.
Anahtar Kelime:

Pre-service Teachers' Perceptions of Curiosity and Discovery the Relationship Between Attitudes Towards Reading Habits

Öz:
The sense of reading that is inherent in man has led him to discover and help him to invent and innovate. Reading habits play an important role in the development of curiosity. Reading is not only effective in creating one's own personality and values, but also helps to gain different perspectives in evaluating events. The pre-service reading habits and curiosity of the prospective teachers have a positive effect on the identity development of the students after they have started their profession. The aim of this study is to investigate the relationship between pre-school and primary school teachers' perceptions of curiosity and discovery and their attitudes towards reading habits. The study group of the study consisted of 222 (167 female, 55 male) students in the 1st and 3rd grade in the Faculty of Education Classroom and Preschool Education programs. In obtaining the research data, Kashdan et al. (2009) developed “Curiosity and Exploration Scale (CE)” and Susar developed by Susar Kırmızı (2012) “Attitude Scale for Prospective Teachers' Reading Habits (ASPTRH).” According to the results, it was found that there was a significant relationship between the pre- service teachers' perceptions of curiosity and discovery and their attitudes towards reading books. Female students 'attitudes towards reading habits are more positive than male students' attitudes. Attitudes towards reading habits are higher than those who read more than those who read less.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA kapikiran s, Susar F (2019). Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. , 251 - 265. 10.31592/aeusbed.585328
Chicago kapikiran sahin,Susar Fatma Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. (2019): 251 - 265. 10.31592/aeusbed.585328
MLA kapikiran sahin,Susar Fatma Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. , 2019, ss.251 - 265. 10.31592/aeusbed.585328
AMA kapikiran s,Susar F Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. . 2019; 251 - 265. 10.31592/aeusbed.585328
Vancouver kapikiran s,Susar F Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. . 2019; 251 - 265. 10.31592/aeusbed.585328
IEEE kapikiran s,Susar F "Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki." , ss.251 - 265, 2019. 10.31592/aeusbed.585328
ISNAD kapikiran, sahin - Susar, Fatma. "Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki". (2019), 251-265. https://doi.org/10.31592/aeusbed.585328
APA kapikiran s, Susar F (2019). Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 251 - 265. 10.31592/aeusbed.585328
Chicago kapikiran sahin,Susar Fatma Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5, no.2 (2019): 251 - 265. 10.31592/aeusbed.585328
MLA kapikiran sahin,Susar Fatma Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.2, 2019, ss.251 - 265. 10.31592/aeusbed.585328
AMA kapikiran s,Susar F Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 251 - 265. 10.31592/aeusbed.585328
Vancouver kapikiran s,Susar F Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 251 - 265. 10.31592/aeusbed.585328
IEEE kapikiran s,Susar F "Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki." Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, ss.251 - 265, 2019. 10.31592/aeusbed.585328
ISNAD kapikiran, sahin - Susar, Fatma. "Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5/2 (2019), 251-265. https://doi.org/10.31592/aeusbed.585328