Yıl: 2019 Cilt: 30 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 58 - 67 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17123/atad.636775 İndeks Tarihi: 30-10-2020

Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Kitaplarında Yer Alan Atıfların İncelenmesi

Öz:
Prof. Dr. Hasan Olalı, Türkiye’de turizm, ekonomi, işletme, finansman ve pazarlama alanlarında çalışmalarıyla tanınan, alanyazının sınıflandırma düzeninin oluşmasında etkili olan ve eserleri turizm programlarında temel kitap olarak kullanılan bilim insanıdır. “Turizm Ekonomisi”, “Turizm Politikası ve Planlaması”, “Otelİşletmeciliği” ve “Turizm Pazarlaması” kitapları bu eserlerden bazılarıdır. Bu çalışmanın amacı, Prof. Dr. HasanOlalı tarafından kaleme alınan turizm ile ilgili eserlerde başvurulan kaynakların bibliyometrik özellikler çerçevesinde incelenmesidir. Çalışma kapsamına alınan toplam 12 kitapta 1029 atıf bulunmaktadır. En çok atıf(139) Turizm Politikası ve Planlaması kitabında yer almaktadır. Atıf yapılan kaynakların çoğunluğunun Türkçe(403) ve Fransızca (383) eserlerden oluşmaktadır. Atıf yapılan kaynak türü arasında ilk sırada kitaplar (696)yer almaktadır. Daha çok tek yazar (741) tarafından kaleme alınan atıflarda en sık kullanılan alt konularsırasıyla; genel turizm (234), ekonomi (232), pazarlama (137) ve yönetim (76) alanındadır. Çalışmanın bulguları, turizm alanyazınına önemli katkı sağlayan bilim insanı Prof. Dr. Hasan Olalı’nın eserlerinde başvurduğukaynakların ortaya konması ve turizm alanyazınının gelişiminde hangi yazar, kurum ve ülkelerden beslendiğikonusunda bilgi vermesi açısından önemlidir.
Anahtar Kelime:

Examination of References Cited in Tourism Books by Prof. Dr. Hasan Olalı

Öz:
Known for his work in tourism, economics, business, finance and marketing areas, Hasan Olalı’s studies were effective in the formation of the classification of tourism literature and his works are being used as essential books in tourism education. Some of these books are “Tourism Economy”, “Tourism Policy and Planning”, “Hotel Management”, Tourism Marketing”. This study aims to investigate the sources cited by Hasan Olalı in the frame of a bibliometric study. A total of 1029 citations were identified in 12 books. The majority of works cited were in the book on Tourism Policy and Planning (139), and the resources were written mostly in Turkish (403) or French (383). The citations were referred usually to books. The majority of works cited were contributed by a single author (741) and the most frequently covered sub-topics were tourism (234), economics (232), marketing (137) and management (76) respectively. The findings of the study are important in terms of revealing the sources that Hasan Olalı applied and providing evidenc about which authors, institutions and countries contributed in the development of tourism literature.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Çiçek D, ZENCİR E (2019). Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Kitaplarında Yer Alan Atıfların İncelenmesi. , 58 - 67. 10.17123/atad.636775
Chicago Çiçek Dönüş,ZENCİR EBRU Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Kitaplarında Yer Alan Atıfların İncelenmesi. (2019): 58 - 67. 10.17123/atad.636775
MLA Çiçek Dönüş,ZENCİR EBRU Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Kitaplarında Yer Alan Atıfların İncelenmesi. , 2019, ss.58 - 67. 10.17123/atad.636775
AMA Çiçek D,ZENCİR E Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Kitaplarında Yer Alan Atıfların İncelenmesi. . 2019; 58 - 67. 10.17123/atad.636775
Vancouver Çiçek D,ZENCİR E Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Kitaplarında Yer Alan Atıfların İncelenmesi. . 2019; 58 - 67. 10.17123/atad.636775
IEEE Çiçek D,ZENCİR E "Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Kitaplarında Yer Alan Atıfların İncelenmesi." , ss.58 - 67, 2019. 10.17123/atad.636775
ISNAD Çiçek, Dönüş - ZENCİR, EBRU. "Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Kitaplarında Yer Alan Atıfların İncelenmesi". (2019), 58-67. https://doi.org/10.17123/atad.636775
APA Çiçek D, ZENCİR E (2019). Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Kitaplarında Yer Alan Atıfların İncelenmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 30(2), 58 - 67. 10.17123/atad.636775
Chicago Çiçek Dönüş,ZENCİR EBRU Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Kitaplarında Yer Alan Atıfların İncelenmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 30, no.2 (2019): 58 - 67. 10.17123/atad.636775
MLA Çiçek Dönüş,ZENCİR EBRU Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Kitaplarında Yer Alan Atıfların İncelenmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.30, no.2, 2019, ss.58 - 67. 10.17123/atad.636775
AMA Çiçek D,ZENCİR E Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Kitaplarında Yer Alan Atıfların İncelenmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 30(2): 58 - 67. 10.17123/atad.636775
Vancouver Çiçek D,ZENCİR E Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Kitaplarında Yer Alan Atıfların İncelenmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 30(2): 58 - 67. 10.17123/atad.636775
IEEE Çiçek D,ZENCİR E "Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Kitaplarında Yer Alan Atıfların İncelenmesi." Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 30, ss.58 - 67, 2019. 10.17123/atad.636775
ISNAD Çiçek, Dönüş - ZENCİR, EBRU. "Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Kitaplarında Yer Alan Atıfların İncelenmesi". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 30/2 (2019), 58-67. https://doi.org/10.17123/atad.636775