Yıl: 2020 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 171 - 178 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5222/jaren.2020.97659 İndeks Tarihi: 25-11-2020

Hemşirelikte Profesyonel Sosyalizasyon Sürecine, Bakım Veren Eğitici ve Klinik Öğrenme Çevresinin Etkisi

Öz:
Profesyonel sosyalizasyon, bireylerin bir mesleğe yönelik bilgi, beceri, tutum, inanç, değer, norm, etik standartları içselleştirme ve bunları davranışının bir parçası haline getirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Hemşirelik öğrencilerinde profesyonel sosyalizasyonun gerçekleşmesinde top-lam eğitim süresinin yarısını oluşturan klinik uygulamalar önemli yer tutmaktadır. Öğrenciler kli-nik uygulama alanlarında, teorik ve uygulamayı sentezleyerek profesyonel hemşire rolüne hazır-lanmakta, yani hemşire gibi düşünmeyi ve davranmayı öğrenmektedir. Hemşirelik öğrencilerinde profesyonel sosyalizasyon sürecinin desteklenmesinde bakım veren eğitici ve klinik öğrenme çev-resi önemli yer tutmaktadır. Bu derlemenin amacı hemşirelikte profesyonel sosyalizasyon sürecin-de olumlu klinik öğrenme çevresi ve bakım veren eğiticinin öneminin paylaşılmasıdır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Mariet J. Professional socialization models in nursing. International Journal of Nursing Education. 2016;8(3):143-8. [CrossRef]
 • 2. Benner P. “From novice to expert”. Am J Nurs. 1982:402-7. [CrossRef]
 • 3. Zarshenas L, Sharif F, Molazem Z, Khayyer M, Zare N, Ebadi A. Professional socialization in nursing: A qualita-tive content analysis. Iran J Nurs Midwifery Res. 2014;19(4):432-8.
 • 4. Milton CL. Ethical issues: the ethics of respect in nur-sing. Nurs Sci Q. 2005;18(1):20-4. [CrossRef]
 • 5. Milton CL. Scholarship in nursing: ethics of a practice doctorate. Nurs Sci. Q 2005;18(2):113-5. [CrossRef]
 • 6. Flott EA, Linden L. The clinical learning environment in nursing education:a concept analysis. J Adv Nurs. 2016:501-13. [CrossRef]
 • 7. Okumuş H, Terakye G, Öztürk C. Kliniklerde Öğrenci Hemşire Olmak. Ankara Nobel Tıp Kitabevi; 2015. s.3-5.
 • 8. Öner Altıok H. Hemşirelik eğitiminde sosyalizasyon süreci ve profesyonel kimlik gelişimi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2016;7(2):55-62.
 • 9. Nesler MS, Hanner MB, Melhurg V, McGowan S. Professional socialization of baccalaureate nursing students: can students in distance nursing programs become socialized? J Nurs Educ. 2001;40(7):293-302.
 • 10. Sabancıoğulları S, Doğan S. Profesyonel kimlik gelişimi ve hemşirelik. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;15(4):275-82.
 • 11. Öner Altıok H, Üstün B. Profesyonel sosyalizasyon teo-risine temellendirilen psikoeğitim programının hemşi-relik öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerine etkisi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2017;14(2):119-126.
 • 12. Dinmohammadi MZ, Peyrovi H, Mehrdad N. Professional socialization of Iranian BSN students: a grounded theory study. J Caring Sci. 2017;6(4):359-69. [CrossRef]
 • 13. Karagözoğlu Ş. Nursing students’ level of autonomy: a study from Turkey. Nurse Educ Today. 2009;29(2):176-87. [CrossRef]
 • 14. de Swardt HC, van Rensburg GH, Oosthuizen MJ. Supporting students in professional socialisation: gui-delines for professional nurses and educators. International Journal of Africa Nursing Sciences. 2017;6:1-7. [CrossRef]
 • 15. Dinmohammadi M, Peyrovi H, Mehrdad N. Concept analysis of professional socialization in nursing. Nurs Forum. 2013;48(1):26-34. [CrossRef]
 • 16. Mortimer B, Mc Gain S. New Directions in the History of Nursing. Routledge Taylor & Francis Group. London and Newyork. 2005.
 • 17. Sumner J. The Nurse in the caring in nurse relationship: a critical social theory perspective. Int J Hum Caring. 2004;8(1):37-45. [CrossRef]
 • 18. Kaya A, Boz İ. The development of the Professional Values Model in Nursing. Nurs Ethics. 2017:1-10. [CrossRef]
 • 19. Gül Ş, Kuzucu İG, Yalım NY. Hemşirelerin etik eğitiminin meslek hayatına yansıması konusundaki görüşleri Türkiye Biyoetik Dergisi. 2016;3(2):85-97.
 • 20. Ousey K. Socialization of student nurses-the role of the mentor. Learning in Health and Social Care. 2009;8(3):175-84. [CrossRef]
 • 21. Cohen HA. The nurse’s quest for a professional identity. Menlo Park, CA: Addison-Wesley; 1981. pp.10-5.
 • 22. Lee SM, Palmieri PA, Watson J. Global Advances in Human Caring Literacy. New York: Springer Publishing Company; 2016. pp.3-58. [CrossRef]
 • 23. IP WY, Chan DSK. Hong Kong nursing students’ percep-tion of the clinical environment: a questionnaire sur-vey. Int J Nurs Stud. 2005;42:665-72. [CrossRef]
 • 24. Baraz S, Memarian R, Vanaki Z. Learning challenges of nursing students in clinical environments: A qualitative study in Iran. J Educ Health Promot. 2015;4:52. [CrossRef]
 • 25. Kapucu S, Bulut H. Turkish nursing students’ views of their clinical learning environment: A focus group study. Pak J Med Sci. 2011;27(5):1149-53.
 • 26. Letzkus MW. Nursing students’ perceptions of a caring clinical instructor. Doctoral dissertation, Graduate School of Education and Psychology:Pepperdine University, 2005. pp.61-2.
 • 27. Meyer G, Nel E, Downing C. Basic student nurse per-ceptions about clinical instructor caring. Health SA Gesondheid; 2016. pp.444-452. [CrossRef]
 • 28. Anderson EE, Kiger AM. ‘I felt like a real nurse’-Student nurses out on their own. Nurse Educ Today. 2018;28:443-9. [CrossRef]
 • 29. Porteous DJ, Machin A. The lived experience of first year undergraduatestudent nurses: A hermeneutic phenomenological study. Nurse Educ Today. 2018;60:56-61. [CrossRef]
 • 30. Gray M, Smith LN. The professional socialization of diploma of higher education in nursing students (Project 2000): A longitudinal qualitative study. J Adv Nurs. 1999;29(3):639-7. [CrossRef]
 • 31. Sharif F, Masoumi S. A qualitative study of nursing stu-dent experiences of clinical practice. BMC Nursing. 2005;4(6):1-7. [CrossRef]
 • 32. Sawatzky JAV. Understanding nursing students’ stress: a proposed framework. Nurse Educ Today. 1998;18(2):108-15. [CrossRef]
 • 33. Gale J, Ooms A, Newcombe P, Marks-Maran D. Students’ first year experience of a BSc (Hons) in nur-sing: a pilot study. Nurse Educ Today. 2015;35(1):256-64. [CrossRef]
 • 34. Elçigil A, Yıldırım Sarı H. Facilitating factors in clinical education in nursing. DEUHYO ED. 2011;4(2):67-71.
 • 35. Karadağ G, Parlar Kılıç S, Ovayolu N, Ovayolu Kayaaslan H. Öğrenci hemşirelerin klinik uygulamada karşılaştıkları güçlükler ve klinik hemşireler hakkındaki görüşleri. TAF Prev Med Bull. 2013;12(6):665-72. [CrossRef]
 • 36. Öner Altıok H, Üstün B. Hemşirelik öğrencilerinin stres kaynakları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2013;13(2):747-66.
 • 37. Mankan T, Polat H, Cengiz Z, Sevindik F. Hemşirelik öğrencilerinin ilk klinik stres düzeyleri ve etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016;5(1):10-5.
 • 38. Thomas J, Jinks A, Jack B. Finessing incivility: the pro-fessional socialisation experiences of student nurses’ first clinical placement, a grounded theory. Nurse Educ Today. 2015;35:4-9. [CrossRef]
 • 39. Sheu S, Lin HS, Hwang SL. Perceived stress and physio-psycho-social status of nursing students during their initial period of clinical practice: the effect of coping behaviors. Int J Nurs Stud. 2002;39(2):165-75. [CrossRef]
 • 40. Meyer GM, Nel E, Downing C. Basic student nurse per-ceptions about clinical instructor caring. Health Sa Gesondheid. 2016;21:444-52. [CrossRef]
 • 41. Arrigoni C, Puci M, Grugnetti A, Collivasone L, Fenizia E, Borrelli P, et al. Italian version of Nursing Students’ Perception of Instructor Caring (I-NSPIC): assessment of reliability and validity. BMC Med Educ. 2017;7:218-25. [CrossRef]
 • 42. Labrague LJ, Tsaras K, McEnroe-Petitte DM, Edet OB, Jumah JB, Balachandran S, et al. Correlations between instructor’s caring behavior and nursing students’ caring behavior: an international study. Hellenic Journal of Nursing Science. 2016;9(2):28-36. [CrossRef]
 • 43. Kotzabassaki S, Panou M, Dimou F, Karabagli A, Koutsopoulou B, Ikonomou U. Nursing students’ and faculty’s perceptions of the characteristics of ‘best’ and ‘worst’ clinical teachers: a replication study. J Adv Nur. 1997;26:817-24. [CrossRef]
 • 44. Hanson LE, Smith MJ. Nursing students’ perspectives: Experience of caring and not-so-caring interactions with faculty. J Nurs Educ. 1996;35:105-12.
 • 45. Hills M, Watson J. Creating a caring science curriculum: An emancipatory pedagogy for nursing. United States of America: Springer Publishing Company; 2011. pp.3-123.
 • 46. McGregor A. Academic success, clinical failure: Struggling practices of a failing student. J Nurs Educ. 2007;46:504-11. [CrossRef]
 • 47. Safadi R, Saleh M, Nassar O, Amre H, Froelicher E. Nursing students’ perceptions of nursing. A descriptive study of four cohorts. Int Nurs Rev. 2011;58:420-7. [CrossRef]
 • 48. Labrague LJ, McEnroe-Petitte DM, Papathanasiou IV, Edet OB, Arulappan J. Impact of instructors’ caring on students’ perceptions of their own caring behaviors. J Nurs Scholarsh. 2015;47(4):338-46. [CrossRef]
 • 49. Wade GH, Kasper N. Nursing students’ perceptions of instructor caring: An instrument based on Watson’s theory of transpersonal caring. J Nurs Educ. 2006;45:162-8. [CrossRef]
 • 50. Ten Hoeve Y, Castelein S, Jansen WS, Jansen GJ, Roodbol PF. Nursing students’ changing orientation and attitudes towards nursing during education: a two year longitudinal study. Nurse Educ Today 2017;48:19-24. [CrossRef]
 • 51. Teskereci G, Boz İ. I try to act like a nurse: a phenome-nological qualitative study Nurse Educ Pract. 2019;37:39-44. [CrossRef]
 • 52. Jonsén E, Melender H, Hilli Y. Finnish and Swedish nur-sing students’ experiences of their first clinical practice placement-A qualitative study. Nurse Educ Today. 2013;33(3):297-302. [CrossRef]
 • 53. Dobrowolska B, Palese A. The caring concept, its beha-viours and obstacles: perceptions from a qualitative study of undergraduate nursing students. Nurs Inq. 2016;23:305-14. [CrossRef]
 • 54. Chitty KK, Black BP. Professional nursing: concepts & challenges. 6th ed. Maryland Heights, Mo: Saunders Elsevier; 2011. 113-30.
 • 55. Papp I, Markkanen M, Bonsdorff M. Clinical environ-ment as a learning environment: student nurses’ per-ceptions concerning clinical learning experiences. Nurse Educ Today. 2003;23:262-8. [CrossRef]
 • 56. Frazer K, Connolly M, Naughton C, Kow V. Identifying clinical learning needs using structured group feed-back: First year evaluation of pre-registration nursing and midwifery degree programmes. Nurse Educ Today. 2014;34:1104-8. [CrossRef]
 • 57. Currie K, Bannerman S, Howatson V, MacLeod F, Mayne W, Organ C et al. ‘Stepping in’ or ‘stepping back’: How first year nursing students begin tolearn about person-centred care. Nurse Educ Today. 2015;35:239-44. [CrossRef]
 • 58. Dikmen Aydın Y, Şahin O, Gürkan A, Aslan G, Demir F. Hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitimleri sırasında hemşirelerden aldığı desteğin değerlendirilmesi. JAREN. 2017;3(3):109-15.
 • 59. Karadağ G, Parlar Kılıç S, Ovayolu N, Ovayolu Ö, Kayaaslan H. Öğrenci hemşirelerin klinik uygulamada karşılaştıkları güçlükler ve klinik hemşireler hakkındaki görüşleri. TAF Prev Med Bull. 2013;12(6):665-72. [CrossRef]
 • 60. Engin E, Çevik K, Pakiş Çetin S. Hemşirelik öğrencileri-nin eğitimlerine ilişkin algıladığı stres ve stresle baş etme davranışlarının incelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2018;15(1):16-22.
 • 61. Ateş D, Kaplan A, Öztürk S, Zorlu Ö, Akbudak M, Çelikel E ve ark. Hemşirelik bölümü öğrencilerinde klinik staj-da mobbing. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2014;2(1):30-8.
 • 62. Akgün Kostak M, Aras T, Akarsu Ö. Hemşirelik öğrenci-lerinin klinik hemşirelerin eğitimlerine verdiği katkıya ilişkin görüşleri. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi. 2:39-46.
 • 63. Manninen K, Henriksson EW, Scheja M, Silén C. Authenticity in learning-nursing students’ experiences at a clinical education ward. Health Education. 2013;113(2):132-43. [CrossRef]
 • 64. Cooper J, Courtney-Pratt H, Fitzgerald M. Key influen-ces identified by first year undergraduate nursing stu-dents asimpacting on the quality of clinical placement: a qualitative study. Nurse Educ Today. 2015; 35(9):1004-8. [CrossRef]
 • 65. Lukose A. Developing a practice model for Watson’s theory of caring. Nurs Sci Q. 2011;24(1):27-30. [CrossRef]
APA Yavaş G, Boz İ, Buldukoglu K (2020). Hemşirelikte Profesyonel Sosyalizasyon Sürecine, Bakım Veren Eğitici ve Klinik Öğrenme Çevresinin Etkisi. , 171 - 178. 10.5222/jaren.2020.97659
Chicago Yavaş Gamze,Boz İlkay,Buldukoglu Kadriye Hemşirelikte Profesyonel Sosyalizasyon Sürecine, Bakım Veren Eğitici ve Klinik Öğrenme Çevresinin Etkisi. (2020): 171 - 178. 10.5222/jaren.2020.97659
MLA Yavaş Gamze,Boz İlkay,Buldukoglu Kadriye Hemşirelikte Profesyonel Sosyalizasyon Sürecine, Bakım Veren Eğitici ve Klinik Öğrenme Çevresinin Etkisi. , 2020, ss.171 - 178. 10.5222/jaren.2020.97659
AMA Yavaş G,Boz İ,Buldukoglu K Hemşirelikte Profesyonel Sosyalizasyon Sürecine, Bakım Veren Eğitici ve Klinik Öğrenme Çevresinin Etkisi. . 2020; 171 - 178. 10.5222/jaren.2020.97659
Vancouver Yavaş G,Boz İ,Buldukoglu K Hemşirelikte Profesyonel Sosyalizasyon Sürecine, Bakım Veren Eğitici ve Klinik Öğrenme Çevresinin Etkisi. . 2020; 171 - 178. 10.5222/jaren.2020.97659
IEEE Yavaş G,Boz İ,Buldukoglu K "Hemşirelikte Profesyonel Sosyalizasyon Sürecine, Bakım Veren Eğitici ve Klinik Öğrenme Çevresinin Etkisi." , ss.171 - 178, 2020. 10.5222/jaren.2020.97659
ISNAD Yavaş, Gamze vd. "Hemşirelikte Profesyonel Sosyalizasyon Sürecine, Bakım Veren Eğitici ve Klinik Öğrenme Çevresinin Etkisi". (2020), 171-178. https://doi.org/10.5222/jaren.2020.97659
APA Yavaş G, Boz İ, Buldukoglu K (2020). Hemşirelikte Profesyonel Sosyalizasyon Sürecine, Bakım Veren Eğitici ve Klinik Öğrenme Çevresinin Etkisi. Journal of Academic Research in Nursing, 6(1), 171 - 178. 10.5222/jaren.2020.97659
Chicago Yavaş Gamze,Boz İlkay,Buldukoglu Kadriye Hemşirelikte Profesyonel Sosyalizasyon Sürecine, Bakım Veren Eğitici ve Klinik Öğrenme Çevresinin Etkisi. Journal of Academic Research in Nursing 6, no.1 (2020): 171 - 178. 10.5222/jaren.2020.97659
MLA Yavaş Gamze,Boz İlkay,Buldukoglu Kadriye Hemşirelikte Profesyonel Sosyalizasyon Sürecine, Bakım Veren Eğitici ve Klinik Öğrenme Çevresinin Etkisi. Journal of Academic Research in Nursing, vol.6, no.1, 2020, ss.171 - 178. 10.5222/jaren.2020.97659
AMA Yavaş G,Boz İ,Buldukoglu K Hemşirelikte Profesyonel Sosyalizasyon Sürecine, Bakım Veren Eğitici ve Klinik Öğrenme Çevresinin Etkisi. Journal of Academic Research in Nursing. 2020; 6(1): 171 - 178. 10.5222/jaren.2020.97659
Vancouver Yavaş G,Boz İ,Buldukoglu K Hemşirelikte Profesyonel Sosyalizasyon Sürecine, Bakım Veren Eğitici ve Klinik Öğrenme Çevresinin Etkisi. Journal of Academic Research in Nursing. 2020; 6(1): 171 - 178. 10.5222/jaren.2020.97659
IEEE Yavaş G,Boz İ,Buldukoglu K "Hemşirelikte Profesyonel Sosyalizasyon Sürecine, Bakım Veren Eğitici ve Klinik Öğrenme Çevresinin Etkisi." Journal of Academic Research in Nursing, 6, ss.171 - 178, 2020. 10.5222/jaren.2020.97659
ISNAD Yavaş, Gamze vd. "Hemşirelikte Profesyonel Sosyalizasyon Sürecine, Bakım Veren Eğitici ve Klinik Öğrenme Çevresinin Etkisi". Journal of Academic Research in Nursing 6/1 (2020), 171-178. https://doi.org/10.5222/jaren.2020.97659